Komisje Rektorskie: Komisja do spraw współpracy z zagranicą

Powrót

Przewodniczący

prof. dr hab. Zofia Wysokińska

Członkowie

prof. dr hab. Maria Bryszewska

prof. dr hab. Piotr Cap

prof. dr hab. Andrzej Kruk

prof. dr hab. Krystyna Kujawińska-Courtney

prof. dr hab. Janusz Świerkocki

dr hab. prof. nadzwyczajny Sławomir Cieślak

dr hab. prof. nadzwyczajny Andrzej Korejwo

dr hab. prof. nadzwyczajny Elżbieta Kowalska-Dubas

dr hab. prof. nadzwyczajny Bogna Rudolf

dr hab. prof. nadzwyczajny Elżbieta Wagner-Bojakowska

dr hab. prof. nadzwyczajny Bogdan Włodarczyk

dr Ewa Kubiak

dr Maciej Turała

Sekretarze

mgr Liliana Lato