Komisje Senackie: Pozawydziałowa Komisja Oceniająca

Powrót

Przewodnicząca

prof. nadzw. dr hab. Agata Szczukocka (W. Ek.-Soc.)


Członkowie

dr hab. Radosław Janiak (W. Fil.-Hist.)

prof. dr hab Adam Paszkiewicz (W. MiI)

dr hab. Marek Zieliński (W. Ch.)

prof. dr hab. Piotr Zieliński (W. BiOŚ)

dr Dorota Wielkiewicz-Jałmużna (SJPdC)


NSZZ "Solidarność"

dr Barbara Krawczyk


ZNP

prof. nadzw. dr hab. Anita Krokosz