Nagroda im. T. Kotarbińskiego

nagroda-kotarbinski-logo-niebieskie-01

Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych to wyróżnienie rangi ogólnopolskiej. Konkurs jest promocją badań, publikacji humanistycznych i samej humanistyki. Jest to jedyna tego rodzaju nagroda w Polsce. Uniwersytet Łódzki, gdzie narodziła się idea Nagrody, zawsze konsekwentnie wspierał humanistykę i doceniał jej znaczenie we współczesnym świecie.

Wybór patrona Nagrody był oczywisty. Prof. Tadeusz Kotarbiński, pierwszy rektor UŁ, był przede wszystkim wybitnym filozofem i doskonałym pedagogiem. Człowiekiem głębokiej refleksji i autorem niezwykle trafnych, ponadczasowych, myśli. Był też, po prostu, porządnym człowiekiem.

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
zaprasza do udziału w uroczystej gali
II edycji konkursu o Nagrodę
im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. Tadeusza Kotarbińskiego
za wybitną pracę naukową
z zakresu nauk humanistycznych.


Wszystkich zainteresowanych udziałem w gali zapraszamy do odbioru wejściówek w Biurze Rektora, ul. Narutowicza 68, pok. 105, do dnia 10.11.2016 r. w godz. 8.00–15.00 (tel. (42) 635 40 85, 635 40 73)

Istnieje możliwość rezerwacji miejsc pod adresem nagroda.kotarbinskiego@uni.lodz.pl i odbioru wejściówek bezpośrednio w Filharmonii Łódzkiej najpóźniej 30 min. przed rozpoczęciem gali.

Wydarzenie uświetni recital Michała Bajora.
Znamy nominowanych do Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych w 2016 r.


Na posiedzeniu 20 września 2016 r. spośród 44 zgłoszonych prac Kapituła konkursu nominowała do nagrody pięć:

 • Kaja Gadowska Dysfunkcje administracji. Służba cywilna w perspektywie neoinstytucjonalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • Ewa Kołodziejczyk Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN Fundacja Akademia Humanistyczna;
 • Wojciech Klimczyk Wirus mobilizacji. Taniec a kształtowanie się nowoczesności (1455-1795), Universitas;
 • Małgorzata Domagalska Zatrute ziarno. Proza antysemicka na łamach „Roli” (1883-1912), Polskie Towarzystwo Historyczne Wydawnictwo Neriton;
 • Katarzyna Mikulska Tejiendo destinos. Un acercamiento al sistema de comunicación gráfica en los códices adivinatorios, El Colegio Mexiquense - Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, Uniwersytet Warszawski.

Spośród nominowanych dzieł Kapituła wybierze jedną pracę, której autor zostanie uhonorowany nagrodą w wysokości 50 000 zł. Wręczenie nagrody nastąpi podczas uroczystej gali w dniu 20 listopada 2016 r. w Filharmonii im. Artura Rubinsteina w Łodzi.
Sukces premierowej edycji Nagrody nie pozostawił wątpliwości, że konkurs powinien być kontynuowany. Prof. Włodzimierz Nykiel, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, w lutym 2016 roku, ogłosił II edycję Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Prace można było zgłaszać do 15 kwietnia br.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec 2016 roku. Laureat otrzyma 50 000 złotych.


Do tegorocznego konkursu mogły zostać zgłoszone prace spełniające łącznie następujące wymagania:

 • zostały opublikowane w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym;
 • zostały opublikowane w 2015 roku i były to ich pierwsze wydania;
 • są pracami z zakresu nauk humanistycznych


Prace do konkursu mogły zgłaszać:

 • mająca siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczelnia;
 • podstawowa jednostka organizacyjna takiej uczelni;
 • mający siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej instytut naukowy.


Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni i instytut naukowy mogły zgłosić tylko jedną pracę. Zgłoszenie wymagało uzasadnienia podpisanego przez kierownika jednostki zgłaszającej.


Spośród prac zgłoszonych w pierwszym etapie konkursu Kapituła nominuje do Nagrody nie więcej niż pięć, a ich autorzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu konkursu, w którym po przeprowadzeniu z nimi rozmów, Kapituła dokona wyboru laureata.


Partner Główny konkursu w roku 2016

thumbnail_Amcor_logo_jpg