Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Nagroda została ustanowiona, by regularnie dawać dowód na istnienie niezwykle silnej grupy polskich naukowców zajmujących się na co dzień humanistyką we wszystkich jej odmianach. Bywa, że wybitne prace z zakresu nauk humanistycznych pozostają niezauważone, podczas gdy ich potencjał naukowy jest ogromny.


Każda z czterech minionych edycji to niezwykle burzliwe i trudne obrady Kapituły, która do ostatniego etapu może zakwalifikować maksymalnie pięć dzieł. Wszystkie te prace, jak również duża część tych, które nie dostały się do ścisłego finału Konkursu, są na najwyższym poziomie naukowym. Czwórka dotychczasowych laureatów Nagrody – prof. Jan Strelau (SWPS), dr hab. Ewa Kołodziejczyk (PAN), dr hab. Dorota Sajewska (IKP UW) i prof. Andrzej Friszke (PAN) – reprezentuje nie tylko doskonałość naukową i warsztatową. Również w życiu codziennym pokazuje, że humanistyka to nie tylko sfera naukowa, ale zarazem określona postawa etyczna i otwarte podejście świata. Dr hab. Sajewska przekazała wygraną na cele charytatywne.


W ciągu czterech edycji Nagrody im. prof. T. Kotarbińskiego udało się stworzyć również inną nieocenioną wartość – ogólnopolskie środowisko wybitnych humanistów, którzy w przyszłości wyznaczać będą kierunki rozwoju tej nauki. W czasach, gdy ważna rola humanistyki w naszym życiu bywa kwestionowana, budowanie silnego środowiska tego typu jest niezbędne.


Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych to wyróżnienie rangi ogólnopolskiej. Konkurs jest promocją badań, publikacji humanistycznych i samej humanistyki. Jest to jedyna tego rodzaju nagroda w Polsce. Uniwersytet Łódzki, gdzie narodziła się idea Nagrody, zawsze konsekwentnie wspierał humanistykę i doceniał jej znaczenie we współczesnym świecie.


Wybór patrona Nagrody był oczywisty. Prof. Tadeusz Kotarbiński, pierwszy rektor UŁ, był przede wszystkim wybitnym filozofem i doskonałym pedagogiem. Człowiekiem głębokiej refleksji i autorem niezwykle trafnych, ponadczasowych, myśli. Był też, po prostu, porządnym człowiekiem.


W czasie, gdy rynek i ekonomia odgrywają tak dużą rolę, Uniwersytet Łódzki pragnie podkreślić ogromne znaczenie humanistyki i humanistów zarówno w badaniach akademickich, jak i w kształtowaniu otwartego społeczeństwa, wzorców postępowania czy krytycznego odbioru kultury.


I etap konkursu


1. Do konkursu może zostać zgłoszona praca spełniająca łącznie następujące wymagania:


  • została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym;
  • została opublikowana w 2017 roku i jest to jej pierwsze wydanie;
  • dotyczy zakresu nauk humanistycznych.

Do konkursu nie może zostać zgłoszona praca, której autorem lub współautorem jest członek Kapituły, jej Sekretarz bądź członek rodziny lub osoba bliska tych osób.


2. Pracę do konkursu może zgłosić mająca siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:


  • uczelnia,
  • podstawowa jednostka organizacyjna uczelni (np. wydział);
  • instytut naukowy,
  • wydawnictwo naukowe
  • inne instytucje naukowe

Każda z wymienionych jednostek może zgłosić tylko jedną pracę.


Zgłoszenie wymaga uzasadnienia podpisanego przez kierownika jednostki zgłaszającej.


Do pracy należy dołączyć zgodę wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej opisów marketingowych pochodzących z ogólnodostępnych źródeł do celów promocyjno-marketingowych.


Zgłoszenie należy wysłać na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź (042 635-40-14, e-mail: br@uni.lodz.pl), przesyłając 1 egzemplarz pracy (dotyczy także prac opublikowanych w postaci elektronicznej) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej.


II etap konkursu


Spośród prac zgłoszonych w pierwszym etapie konkursu, Kapituła nominuje do Nagrody nie więcej niż pięć prac. Ich autorzy zostają zaproszeni do drugiego etapu konkursu, w którym, po przeprowadzeniu rozmowy z autorem, Kapituła dokonuje wyboru laureata albo odstępuje od przyznania Nagrody. Wręczenie Nagrody następuje jesienią podczas uroczystej Gali.


Osoby, których prace dostaną się do ostatniego etapu Konkursu, będą proszone o przesłanie dodatkowych pięciu egzemplarzy prac.


REGULAMIN -> REGULAMIN KONKURSU


Partnerami IV edycji konkursu są firma Amcor, Fundacja VRP, Pelion oraz Base Camp.


Amcor
VRP

Pelion Logo

base_camp_logo

TOK FM