O uniwersytecie

Uniwersytet 艁贸dzki

ul. Narutowicza 68, 90-136 艁贸d藕

tel. (042) 635 40 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
Numer konta: Pekao S.A. II/O 艁贸d藕 86 1240 3028 1111 0000 2822 2488
Uwaga! Nie dotyczy op艂aty rekrutacyjnej!
NIP: 724-000-32-43
Regon: 000001287


UNIWERSYTET 艁脫DZKI powsta艂 24 maja 1945 roku jako kontynuator dorobku i tradycji dzia艂aj膮cych w okresie mi臋dzywojennym w 艁odzi Instytutu Nauczycielskiego (1921-1928), Wy偶szej Szko艂y Nauk Spo艂ecznych i Ekonomicznych (1924-1928), oraz oddzia艂u Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928-1939). Inicjatorem powo艂ania w 艁odzi uczelni uniwersyteckiej, pod pierwotn膮 nazw膮 "Pa艅stwowy Uniwersytet - Wolna Wszechnica", by艂 prof. Teodor Vieweger, rektor Wolnej Wszechnicy Polskiej. Pierwszymi rektorami Uniwersytetu 艁贸dzkiego byli wybitni przedstawiciele nauki polskiej: Tadeusz Kotarbi艅ski, J贸zef Cha艂asi艅ski, Jan Szczepa艅ski.

W roku akademickim 1945/1946 w sk艂ad U艁 wchodzi艂o sze艣膰 wydzia艂贸w: Wydzia艂 Farmaceutyczny, Wydzia艂 Humanistyczny, Wydzia艂 Lekarski, Wydzia艂 Matematyczno-Przyrodniczy, Wydzia艂 Prawno-Ekonomiczny i Wydzia艂 Stomatologiczny. Zatrudnionych by艂o 530 pracownik贸w, a studia rozpocz臋艂o 7147 student贸w, co stanowi艂o 12,7 % og贸lnej liczby studiuj膮cych w贸wczas w Polsce.

Obecnie Uniwersytet 艁贸dzki jest jednym z najwi臋kszych polskich uniwersytet贸w i posiada 12 wydzia艂贸w:


Od roku akademickiego 1998/99 funkcjonuje Filia U艁 w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie prowadzone s膮 studia na nast臋puj膮cych kierunkach:
-stacjonarnych (dziennych, niep艂atnych): le艣nictwo, turystyka i rekreacja, zarz膮dzanie
- niestacjonarnych (zaocznych): administracja, le艣nictwo, zarz膮dzanie
- studiach podyplomowych: Podyplomowe Studium Administracji Publicznej, Podyplomowe Studium Agrobiznesu, Podyplomowe Studium Zastosowa艅 Informatyki.


W roku 2002 uruchomione zosta艂y magisterskie Mi臋dzywydzia艂owe Studia Matematyczno-Przyrodnicze, kt贸rych s艂uchacze mog膮 indywidualnie - pod kierunkiem opiekun贸w naukowych - wybiera膰 kierunek: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka.


Nauczanie w Uniwersytecie 艁贸dzkim odbywa si臋 na 80 kierunkach studi贸w i 167 specjalno艣ciach.

Uniwersytet 艁贸dzki prowadzi tak偶e studia doktoranckie i ponad 150 studi贸w podyplomowych, w tym studia typu MBA oraz finansowane przez EFS. W celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej wprowadzane s膮 nowe kierunki studi贸w oraz kierunki ca艂kowicie w j臋z. angielskim: informatyka, ekonomia, informatyka i ekonometria, zarz膮dzanie oraz Women's and Gender Studies. Od 2008 dzia艂aj膮 Mi臋dzywydzia艂owe Studia Humanistyczne. Uczelnia prowadzi tak偶e trzy kierunki w j臋zyku francuskim. Ich list臋 mo偶na znale藕膰 pod adresem:http://www.uni.lodz.pl/index.php/studia/studiesinfrench


Dzi臋ki wsp贸艂pracy z uczelniami zagranicznymi w Uniwersytecie 艁贸dzkim mo偶na studiowa膰 na kierunkach, kt贸rych uko艅czenie gwarantuje otrzymanie dyplom贸w 2 uczelni:

  • Polsko-Francuski Program Studi贸w w zakresie zarz膮dzania typu MBA (WZ i Uniwersytet Jean Moulin Lyon 3)
  • Polsko-Ameryka艅ski program Studi贸w Mened偶erskich Executive MBA (Polsko-Ameryka艅skie Centrum Zarz膮dzania oraz Towson University wraz z University of Baltimore)
  • Podyplomowe studia I stopnia: "Szko艂a Prawa Francuskiego" (WPiA i Uniwersytet Fran莽ois-Rabelais w Tours)
  • Podyplomowe studia II stopnia: Francuskie Magisterium Prawa - Prawnik Europejski (WPiA i Uniwersytet Fran莽ois-Rabelais w Tours)
  • Zaj臋cia w ramach "Szko艂y Prawa Niemieckiego" (WPiA i Uniwersytet Wilhelma w M眉nster)
  • Polsko-Ameryka艅skie studia w zakresie Komercjalizacji Innowacyjnych Przedsi臋wzi臋膰 i Nowych Technologii (Centrum Innowacji U艁 wraz z University of Texas w Austin USA).


Nasze kierunki studi贸w posiadaj膮 Certyfikaty Jako艣ci Kszta艂cenia przyznane przez Uniwersyteck膮 Komisj臋 Akredytacyjn膮 (UKA), wiele z nich otrzyma艂o pozytywn膮 opini臋 jako艣ci kszta艂cenia Pa艅stwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Warto wspomnie膰, 偶e informatyka i ekonometria na naszej uczelni cieszy si臋 ocen膮 wyr贸偶niaj膮c膮 PKA.


Uczelnia uczestniczy w projekcie promuj膮cym nauczanie na odleg艂o艣膰 wspieranym przez USAID oraz w programie MOST umo偶liwiaj膮cym odbywanie cz臋艣ci studi贸w w wybranym uniwersytecie polskim.

Og贸艂em w Uniwersytecie 艁贸dzkim studiuje ok. 40 tys. os贸b. Na ponad 60 studiach podyplomowych dokszta艂ca si臋 ponad 2,5 tys. os贸b, w Studium J臋zyka Polskiego dla Cudzoziemc贸w co roku uczy si臋 ok. 350 obcokrajowc贸w. Na studiach doktoranckich kszta艂ci si臋 ponad 900 s艂uchaczy (na stacjonarnych studiach doktoranckich - ok. 700 s艂uchaczy, na niestacjonarnych zaocznych doktoranckich - 210 os贸b). Od pocz膮tku istnienia Uczelni studia w U艁 uko艅czy艂o ponad 140.801 os贸b (bez studi贸w podyplomowych i doktoranckich). W uczelni zatrudnionych jest 3.983 pracownik贸w, kt贸rzy czuwaj膮 nad prawid艂owym funkcjonowaniem Uczelni, w tym 2.355 nauczycieli akademickich (222 profesor贸w tytularnych) i 1.628 pracownik贸w administracji, naukowo-technicznych i bibliotecznych oraz pracownik贸w obs艂ugi.


Od 1952 roku w Uniwersytecie 艁贸dzkim funkcjonuje najstarsze w Polsce Studium J臋zyka Polskiego dla Cudzoziemc贸w, kt贸rego dyplom uzyska艂o ju偶 ponad 15 000 student贸w. Studium prowadzi kursy j臋zyka polskiego: miesi臋czne, 5-miesi臋czne, 9-miesi臋czne przygotowuj膮ce kandydat贸w na studia w Polsce (humanistyczne, medyczne, techniczne, ekonomiczne, rolnicze itp), oraz dla kandydat贸w na studia podyplomowe i doktoranckie.


Biblioteka Uniwersytecka - jedna z najwi臋kszych oraz najnowocze艣niejszych ksi膮偶nic naukowych w Polsce - ponad 2 miliony wolumni贸w. Przy BU艁 funkcjonuje American Corner - Ameryka艅skie Centrum Kultury i Informacji, kt贸re poprzez programy edukacyjne i kulturalne promuje w艣r贸d mieszka艅c贸w Polski Stany Zjednoczone Ameryki.


Uniwersytet 艁贸dzki realizuje 97 mi臋dzynarodowych um贸w o wsp贸艂pracy z wy偶szymi uczelniami. Z tej liczby 35 to umowy og贸lnouniwersyteckie, a 62 to umowy wydzia艂owe. Pracownicy U艁 bior膮 udzia艂 w wielu programach mi臋dzynarodowych m.in.: Jean Monnet, ERASMUS+, LEONARDO DA VINCI, CAMPUS EUROPAE, Program Uniwersytetu Ba艂tyckiego.
Uniwersytet 艁贸dzki jest cz艂onkiem nast臋puj膮cych organizacji mi臋dzynarodowych: European University Association EUA, Alliance of Universities for Democracy (AUDEM), INTER-University Dubrovnik, Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Association of European Schools of Planning (AESOP), COPERNICUS-CAMPUS University Alliance for Sustainability.
Dzia艂a tak偶e w ramach europejskich sieci uniwersytet贸w: Grupo Compostela de Universidades, European Universities Continuing Education Network (EUCEN), Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee), Scientific Information for Policy Support in Europe (SINAPSE), Akademicka Sie膰 dla Europy 艢rodkowej i Wschodniej (ANforCEE).
Pracownicy Uniwersytetu realizuj膮 liczne projekty badawcze w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej i inne projekty w ramach r贸偶nych innych grant贸w badawczych.


Dzi臋ki wprowadzeniu systemu ECTS (Europejski System Transferu Punkt贸w Kredytowych) na wszystkich kierunkach studi贸w i podpisaniu 161 um贸w dwustronnych w ramach programu ERASMUS+ studenci U艁 mog膮 kontynuowa膰 nauk臋 w 23 krajach Europy.


W Uczelni tworzone s膮 od lat wyodr臋bnione ze struktur wydzia艂owych o艣rodki naukowo-badawcze, jak na przyk艂ad O艣rodek Bada艅 Europejskich, O艣rodek Bada艅 i Studi贸w Przek艂adowych, O艣rodek Naukowo-Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, O艣rodek Badawczy My艣li Chrze艣cija艅skiej, O艣rodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet oraz O艣rodek Polskiego Komitetu Wsp贸艂pracy z Alliance Fran莽aise oraz Regionalny O艣rodek Informacji Patentowej.


Uniwersytet 艁贸dzki posiada nowoczesne Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, w kt贸rym znajduje si臋 艂膮cznie 8 sal konferencyjnych i 190 miejsc noclegowych.


Uczelnia zapewnia dost臋p do 艣wietnie wyposa偶onego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu: basenu, hal sportowych, sal gimnastycznych, gabinetu odnowy biologicznej, z kt贸rych korzystaj膮 studenci, pracownicy U艁 oraz inne zainteresowane osoby.


Na U艁 od 2002 r. funkcjonuje Akademickie Biuro Karier Zawodowych, kt贸re organizuje szkolenia, doradztwo zawodowe oraz spotkania z pracodawcami. Na stronie www.biurokarier.uni.lodz.pl znajduj膮 si臋 aktualne oferty pracy, praktyk i sta偶y.


Chc膮c zapewni膰 r贸wny dost臋p do wykszta艂cenia, pozbawionego jakichkolwiek barier, zar贸wno architektonicznych, jak i mentalnych osobom niepe艂nosprawnym w U艁 zosta艂 powo艂any Pe艂nomocnik Rektora ds. Os贸b Niepe艂nosprawnych. Ponadto 1 czerwca 2007 r. rozpocz膮艂 swoj膮 dzia艂alno艣膰 Uniwersytecki punkt informacyjny, kt贸rego nadrz臋dnym celem jest zwi臋kszenie dost臋pno艣ci studi贸w wy偶szych dla niepe艂nosprawnych. Pracownicy biura s艂u偶膮 pomoc膮 podczas egzamin贸w wst臋pnych oraz w trakcie roku akademickiego.


Uniwersytet 艁贸dzki dysponuje 6 stacjami naukowo-badawczymi dzia艂aj膮cymi poza terenem 艁odzi oraz 10 Domami Studenckimi z ponad 4 tys. miejsc. Ponadto posiada oko艂o 300 miejsc w 2 hotelach asystenckich. W 2010 r. nasza uczelnia uzyska艂a tytu艂 Uczelnia Roku w plebiscycie Studenckiego Forum Business Centre Club, natomiast Rektor U艁, prof. dr hab. W艂odzimierz Nykiel otrzyma艂 wyr贸偶nienie Osobowo艣膰 艢rodowiska Naukowego.

Podczas konferencji Lider贸w Zarz膮dzania Uczelni膮, zorganizowanej w grudniu 2015 r. przez Fundacj臋 鈥濸erspektywy鈥, Uniwersytet 艁贸dzki otrzyma艂 nagrod臋 LUMEN 2015 w kategorii 鈥濿sp贸艂praca z otoczeniem鈥 . Nagroda ta stanowi docenienie stara艅 uczelni w zakresie rozwijania programu 鈥濧bsolwent VIP鈥.