Pełnomocnicy Rektora UŁ

Dr Anna Sobczak - Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych

Telefon: (42) 665 55 57

E-mail: anna.sobczak@uni.lodz.pl

Dr Anna Wypych-Stasiewicz - Pełnomocnik Rektora ds. studenckich praktyk zawodowych i kształcenia nauczycieli na UŁ

Telefon: (42) 635 57 87

E-mail: anna.stasiewicz@chemia.uni.lodz.pl

Prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz - Pełnomocnik Rektora ds. programu Erasmus

Telefon: (42) 665 55 18

E-mail: ebator@uni.lodz.pl

Dr Paulina Czarnek-Wnuk - Redaktor naczelna Akademickiego Radia UŁ

Telefon: 0 785 226 918

E-mail: paulina-czarnek@wp.pl

Prof. nadzw. dr hab. Artur Gałkowski - Pełnomocnik Rektora ds. systemu akumulacji i transferu punktów ECTS

Telefon: (42) 665 51 50

E-mail: artgal@interia.pl

Dr Joanna Łuczak - Pełnomocnik Rektora ds. ochrony danych osobowych

Telefon: (42) 635 64 37

E-mail: jluczak@wpia.uni.lodz.pl

Dr Rafał Majda - Pełnomocnik Rektora ds. zmiany systemu zarządzania uczelnią

Telefon: (42) 635 40 20, (42) 635 40 10

E-mail: kanclerzul@uni.lodz.pl

Prof. dr hab. Jarosław Płuciennik - Pełnomocnik Rektora ds. otwartych zasobów edukacyjnych

Telefon: (42) 665 51 33

E-mail: jarek@uni.lodz.pl

Prof. dr hab. Zbigniew Rau - Pełnomocnik Rektora ds. Filii w Tomaszowie Mazowieckim

Telefon: (44) 724 97 20

E-mail: filiaul@uni.lodz.pl

.