Prorektor ds. studenckich UŁ


Dr hab. Tomasz Cieślak, prof. nadzw. UŁcieslak-t

Prof. Tomasz Cieślak urodził się w 1966 r. w Łodzi. Studiował na Uniwersytecie Łódzkim filologię polską w latach 1985 – 1990. W czasie studiów uczestniczył w nielegalnej działalności studenckiej – brał udział w reaktywacji samorządu studenckiego, działał w organizacji Civitas Academica, współpracował z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w roku 1997. W roku 2012 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Od 2013 roku jest zatrudniony jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Literatury i Tradycji Romantyzmu. Jego głównym obszarem zainteresowań naukowych jest dwudziestowieczna i najnowsza poezja polska.