Przetwarzanie biomasy odpadowej w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych

Opracowanie pakietu bezodpadowych technologii nietermicznego przetwarzania bioodpad贸w, nie oddzia艂ywuj膮cego na 艣rodowisko.


Wybudowanie bezodpadowego zak艂adu przetwarzania biomasy, kt贸ry zaanga偶uje mieszka艅c贸w w tworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami, bez nara偶ania ich zdrowia i jako艣ci 偶ycia, zmniejszy ilo艣ci zanieczyszcze艅 emitowanych do 艣rodowiska, zracjonalizuje gospodark臋 odpadami (zwi臋kszy segregacj臋, odzysk i recykling odpad贸w).


Efektywne zarz膮dzanie biomas膮 odpadow膮 spowoduje wzrost znaczenia ochrony 艣rodowiska, jako czynnika stymuluj膮cego rozw贸j spo艂eczno-gospodarczy regionu. Celem bezpo艣rednim projektu b臋dzie stworzenie modelowego systemu przetwarzania biomasy odpadowej, ukierunkowanego na jej przetwarzanie do cennych bioprodukt贸w i zwi膮zk贸w chemicznych z grupy green chemicals o du偶ym potencjale rynkowym.


BIOSTRATEG II - Strategiczny programu bada艅 naukowych i prac rozwojowych 鈥炁歳odowisko naturalne, rolnictwo i le艣nictwo鈥

prof. dr hab. Zdzis艂awa Romanowska-Duda