Regulamin

REGULAMIN NAGRODY IM. PIERWSZEGO REKTORA UNIWERSYTETU 艁脫DZKIEGO PROFESORA TADEUSZA KOTARBI艃SKIEGO


Postanowienia og贸lne


搂 1

1. Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu 艁贸dzkiego Profesora Tadeusza Kotarbi艅skiego (zwana dalej 鈥濶agrod膮鈥) przyznawana jest za wybitn膮 prac臋 naukow膮 z zakresu nauk humanistycznych.

2. Organizatorem konkursu oraz fundatorem Nagrody jest Uniwersytet 艁贸dzki.

3. Nagroda przyznawana jest corocznie.

4. Wysoko艣膰 Nagrody wynosi 50000 z艂.

5. Nagroda mo偶e by膰 przyznana osobie fizycznej, kt贸ra jest autorem lub wsp贸艂autorem pracy zg艂oszonej w konkursie.

6. Nagrod臋 przyznaje Kapitu艂a Nagrody.


搂 2

1. Przewodnicz膮cym Kapitu艂y jest Rektor Uniwersytetu 艁贸dzkiego.

2. Rektor Uniwersytetu 艁贸dzkiego powo艂uje do sk艂adu Kapitu艂y od sze艣ciu do dziesi臋ciu cz艂onk贸w, w tym trzech z Uniwersytetu 艁贸dzkiego, spo艣r贸d os贸b posiadaj膮cych tytu艂 naukowy profesora i reprezentuj膮cych obszar nauk humanistycznych lub spo艂ecznych.

3. Rektor Uniwersytetu 艁贸dzkiego powo艂uje sekretarza Kapitu艂y, do kt贸rego obowi膮zk贸w nale偶y:

a) przygotowanie materia艂贸w informacyjnych dla cz艂onk贸w Kapitu艂y;

b) protoko艂owanie obrad Kapitu艂y;

c) powiadamianie cz艂onk贸w Kapitu艂y o terminach obrad, ich porz膮dku oraz podejmowanie wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z obs艂ug膮 prac Kapitu艂y oraz jej decyzjami.

Sekretarzowi nie przys艂uguje prawo g艂osu.

4. Kapitu艂a podejmuje swoje decyzje na posiedzeniach w formie uchwa艂, w g艂osowaniu jawnym, zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w w obecno艣ci co najmniej czterech cz艂onk贸w Kapitu艂y i Przewodnicz膮cego. W razie r贸wnego podzia艂u g艂os贸w decyduje g艂os Przewodnicz膮cego.

5. Na 偶膮danie jednego z cz艂onk贸w Kapitu艂y przeprowadza si臋 g艂osowanie tajne.

6. W g艂osowaniach istotnych dla rozstrzygni臋cia konkursu cz艂onek Kapitu艂y nie mo偶e wstrzyma膰 si臋 od g艂osu.

7. Cz艂onkowie Kapitu艂y oraz Sekretarz zobowi膮zani s膮 do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o przebiegu posiedze艅 Kapitu艂y.


Konkurs


搂 3

1. Terminarz poszczeg贸lnych czynno艣ci i etap贸w konkursu ustala Kapitu艂a.

2. Og艂oszenie konkursu wraz z terminarzem, wysoko艣ci膮 Nagrody w danym roku oraz innymi informacjami zwi膮zanymi z przebiegiem konkursu nast臋puje do 15. marca ka偶dego roku.

3. Konkurs sk艂ada si臋 z dw贸ch etap贸w.

4. Pierwszy etap obejmuje zg艂aszanie prac oraz wy艂onienie prac nominowanych do nagrody.

5. Prac臋 do konkursu mo偶e zg艂osi膰 maj膮ca siedzib臋 g艂贸wn膮 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczelnia, podstawowa jednostka organizacyjna uczelni lub instytut naukowy.

6. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni i instytut naukowy mo偶e zg艂osi膰 tylko jedn膮 prac臋.

7. Zg艂oszenie wymaga merytorycznego uzasadnienia podpisanego przez kierownika zg艂aszaj膮cej jednostki.

8. Do konkursu mo偶e zosta膰 zg艂oszona praca spe艂niaj膮ca 艂膮cznie nast臋puj膮ce wymagania:

a) zosta艂a opublikowana w j臋zyku polskim lub j臋zyku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo dzia艂aj膮ce na rynku krajowym;

b) zosta艂a opublikowana w roku poprzedzaj膮cym rok zg艂oszenia do Nagrody i jest to jej pierwsze wydanie;

c) jest prac膮 z zakresu nauk humanistycznych.

9. Nie mo偶na zg艂osi膰 do konkursu pracy, kt贸rej autorem lub wsp贸艂autorem jest cz艂onek Kapitu艂y, jej Sekretarz b膮d藕 cz艂onek rodziny lub osoba bliska tych os贸b.

10. Prac臋 zg艂asza si臋 na adres oraz w terminie i w spos贸b podany w og艂oszeniu o konkursie, o kt贸rym mowa w ust. 1.

11. Spo艣r贸d prac zg艂oszonych do konkursu Kapitu艂a nominuje do Nagrody nie wi臋cej ni偶 pi臋膰 prac.

12. W drugim etapie Kapitu艂a po przeprowadzeniu rozm贸w z autorami prac nominowanych przyznaje Nagrod臋 albo odst臋puje od jej przyznania.