Regulamin studiów

Regulaminy:

Regulamin studiów obowiązujący od 1 października 2015r.

Regulamin studiów obowiązujący od 1 października 2016r.


Uchwała Senatu UŁ nr 91 z 10 kwietnia 2017 r.

Zał. do Uchwały Senatu UŁ nr 91 z 10 kwietnia 2017 r.

Uchwała Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UŁ z 12 kwietnia 2017 r.

Regulamin studiów obowiązujący od 1 października 2017 r. (tekst jednolity)