Rektor U艁


Prof. dr hab. Antoni R贸偶alskirektor2


W U艁 pracuje od 1976 r. W 1991 r. uzyska艂 stopie艅 doktora habilitowanego, a w 1996 r. tytu艂 naukowy profesora.

Od 1997 r. kieruje Zak艂adem Immunobiologii Bakterii. W 2002 r. obj膮艂 stanowisko profesora zwyczajnego w U艁. Od 2010 jest kuratorem w Zak艂adzie Mikrobiologii Og贸lnej w Instytucie Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii U艁.Zainteresowania naukowe - specjalizacje


 • badania immunochemiczne lipopolisacharydu (endotoksyny) bakterii
 • czynniki wirulencji bakterii powoduj膮cych zaka偶enia dr贸g moczowych


Wykszta艂cenie


 • 1976 r. magister biologii w zakresie mikrobiologii (Uniwersytet 艁贸dzki)
 • 1984 r. doktor biologii (Uniwersytet 艁贸dzki)
 • 1991 r. doktor habilitowany biologii (Uniwersytet 艁贸dzki)
 • 1996 r. profesor (Uniwersytet 艁贸dzki)
 • 2002 r. profesor zwyczajny (Uniwersytet 艁贸dzki)


Sprawowane funkcje akademickie i inne


 • kierownik Zak艂adu Immunobiologii Bakterii w Instytucie Mikrobiologii i Immunologii U艁
 • kurator w Zak艂adzie Mikrobiologii Og贸lnej w Instytucie Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii U艁
 • kierownik w 4 grantach KBN/MNSW
 • prodziekan (1991-1993) i dziekan (1996-2002) Wydzia艂u Biologii i Nauk o Ziemi U艁
 • dziekan Wydzia艂u Biologii i Ochrony 艢rodowiska U艁 (2002-2008)
 • cz艂onek Uniwersyteckiej Komisji Nauki
 • cz艂onek Polskiego Towarzystwa Mikrobiolog贸w i Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej oraz 艁贸dzkiego Towarzystwa Naukowego, Przewodnicz膮cy Wydzia艂u III Nauk Matematyczno-Przyrodniczych 艁TN (2003-2009), od 2009 cz艂onek Prezydium Zarz膮du 艁TN, od 2015 r. Prezes 艁TN
 • cz艂onek Komitetu Mikrobiologii PAN (2007-2015), V-ce Przewodnicz膮cy (2003-2005)
 • v-ce Przewodnicz膮cy Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN w 艁odzi (2004-2012), od 2012 r. Przewodnicz膮cy
 • od 2015 r cz艂onek Rady Naukowej Centrum Zdrowia Matki Polki w 艁odzi
 • przewodnicz膮cy Rady Fundacji Centrum Innowacji 鈥 Akcelerator Technologii U艁
 • przewodnicz膮cy Rady Wydawniczej U艁
 • reprezentant U艁 w Zgromadzeniu Wsp贸lnik贸w 艁贸dzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego Sp贸艂ka z o.o.
 • reprezentant U艁 w Komisji ds. Rozwoju 艁odzi Akademickiej Rady ds. Szkolnictwa Wy偶szego i Nauki przy Prezydencie Miasta 艁odzi
 • reprezentant U艁 w Komisji Konkursowej rozpatruj膮cej wnioski o nagrody Marsza艂ka Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego
 • koordynator realizacji dw贸ch projekt贸w inwestycyjnych: "Modernizacja Wydzia艂贸w Biologii, Fizyki i Chemii Uniwersytetu 艁贸dzkiego" oraz "Centrum Informatyczno-Ekonometryczne Wydzia艂u Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu 艁贸dzkiego" finansowanych w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i 艢rodowisko"


Nagrody i wyr贸偶nienia


 • Z艂ota Odznaka U艁 (1996)
 • Medal Uniwersytet 艁贸dzki w S艂u偶bie Spo艂ecze艅stwu i Nauce (2000)
 • Z艂oty Krzy偶 Zas艂ugi (2000)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2006)
 • Medal 艁TN (2014)
 • Nagrody naukowe: zespo艂owe za cykle publikacji - Sekretarza Naukowego PAN, Ministra - dwukrotnie i Rektora U艁 鈥 sze艣ciokrotnie
 • Nagroda Rektora U艁 za najlepszy podr臋cznik akademicki (2004)