RELOCAL

Projekt RELOCAL zakłada wielopoziomowe analizy – od perspektywy oddolnych działań w rozwoju lokalnym na obszarach dotkniętych w przeszłości lub obecnie problemami społeczno-gospodarczymi, po szerszy kontekst Spójności Europejskiej jako nadrzędnego celu do którego dąży zintegrowana Europa.


W projekcie szczególną rolę będą spełniały studia przypadków, na których podstawie zostaną opracowane scenariusze rozwoju lokalnego, uwzględniające zarówno doświadczenia z przeszłości, jak i potencjał do stabilizacji, czy poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej w przyszłości.


Horyzont 2020

prof. Marcin Wójcik, dr Paulina Tobiasz-Lis