Santander Universidades

O programie


santander-univer


SANTANDER UNIVERSIDADES jest jedyną tak kompleksową i wielowymiarową współpracą świata biznesu ze światem nauki prowadzoną w skali globalnej i lokalnej. Od prawie 20 lat Santander Universidades dba o rozwój szkolnictwa wyższego na świecie poprzez finansowanie badań naukowych, wspieranie projektów akademickich z zakresu nowych technologii czy rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Do grupy partnerów Santander Universidades w Polsce należą najlepsze uczelnie w Polsce, z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce, charakteryzujące się nie tylko dużą liczbą studentów, ale także jakością kształcenia oraz potencjałem naukowym i rozwojowym.


W Polsce Santander Universidades realizowany jest od grudnia 2011 roku przez Bank Zachodni WBK. Skierowany jest do środowiska akademickiego tzn. pracowników naukowych i administracyjnych, doktorantów, absolwentów oraz studentów, a jego celem nadrzędnym jest pomoc w rozwiązywaniu problemów polskiej nauki poprzez:

• animowanie rozwoju kontaktów i wymiany wiedzy w ramach międzynarodowych programów rozwojowych organizowanych przez najlepsze uczelnie na świecie (Programy Globalne),

• podejmowanie inicjatyw, które zmierzają do realizacji projektów naukowych i badawczych,

• wsparcie komercjalizacji wyników badań,

• wsparcie rozwoju nowych technologii, mobilności studentów, pracowników, doktorantów oraz absolwentów,

• dostarczanie innowacyjnych rozwiązań naukowcom,

• wspieranie i rozwijanie przedsiębiorczości wśród studentów,

• nagrody dla studentów wyróżniających się ponadprzeciętnymi wynikami w nauce, a także staże, programy samodoskonalące czy konkursy.Nasz Uniwersytet należy do tego prestiżowego grona od 2012 roku. Tym samym jesteśmy jedną z ponad 50 szkół wyższych w Polsce i ponad 1200 na całym świecie, które tworzą wspólnie sieć Santander Universidades. Od listopada 2015 na terenie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego swoją działalność rozpoczęła placówka relacyjna Santander Univerisdades, której głównym zadaniem jest budowanie relacji ze studentami, m.in. poprzez współpracę z kołami naukowymi oraz wspieranie wartościowych projektów i inicjatyw studenckich.


Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.bzwbk.pl/santanderuniversidades-pl/santander-universidades.html oraz na dedykowanym profilu na FB: https://www.facebook.com/SantanderUniversidadesPolska.