Senat U艁

Sk艂ad Senatu U艁 na kadencj臋 2016 - 2020


W艂adze rektorskie

 • Rektor 鈥 Prof. dr hab. Antoni R贸偶alski
 • Prorektor ds. kszta艂cenia 鈥 Prof. dr hab. S艂awomir Cie艣lak
 • Prorektor ds. studenckich 鈥 Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Cie艣lak
 • Prorektor ds. wsp贸艂pracy krajowej i mi臋dzynarodowej 鈥 Prof. nadzw. dr hab. Pawe艂 Starosta
 • Prorektor ds. ekonomicznych 鈥 Prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Urbanek
 • Prorektor ds. nauki 鈥 Prof. dr hab. El偶bieta 呕膮dzi艅ska


W艂adze dzieka艅skie

 • Dziekan Wydzia艂u Biologii i Ochrony 艢rodowiska 鈥 Prof. dr hab. Andrzej Kruk
 • Dziekan Wydzia艂u Chemii 鈥 Prof. dr hab. S艂awomira Skrzypek
 • Dziekan Wydzia艂u Ekonomiczno-Socjologicznego 鈥 Prof. nadzw. dr hab. Rafa艂 Matera
 • Dziekan Wydzia艂u Filologicznego 鈥 Prof. dr hab. Joanna Jab艂kowska
 • Dziekan Wydzia艂u Filozoficzno-Historycznego 鈥 Prof. dr hab. Maciej Kokoszko
 • Dziekan Wydzia艂u Fizyki i Informatyki Stosowanej 鈥 Prof. dr hab. Pawe艂 Ma艣lanka
 • Dziekan Wydzia艂u Matematyki i Informatyki 鈥 Prof. dr hab. Marcin Studniarski
 • Dziekan Wydzia艂u Nauk Geograficznych 鈥 Prof. nadzw. dr hab. Bogdan W艂odarczyk
 • Dziekan Wydzia艂u Nauk o Wychowaniu 鈥 Prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak-Zaj膮c
 • Dziekan Wydzia艂u Prawa i Administracji 鈥 Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Liszewska
 • Dziekan Wydzia艂u Studi贸w Mi臋dzynarodowych i Politologicznych 鈥 Prof. nadzw. dr hab. Rados艂aw Bania
 • Dziekan Wydzia艂u Zarz膮dzania 鈥 Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla


Dyrektorzy Instytut贸w w Filii U艁 w Tomaszowie Mazowieckim

 • vacat
 • vacat


Nauczyciele akademiccy posiadaj膮cy tytu艂 naukowy lub stopie艅 naukowy doktora habilitowanego

 • Prof. dr hab. Maria Bryszewska (W. BiO艢)
 • Prof. dr hab. Jerzy D艂ugo艅ski (W. BiO艢)
 • dr hab. Magdalena Ma艂ecka (W. Ch.)
 • Prof. dr hab. Bart艂omiej Pa艂ecz (W. Ch.)
 • Prof. dr hab. 艢wierkocki Janusz (W. Ek-Soc.)
 • Prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj (W. Ek-Soc.)
 • Prof. dr hab. Ryszard Kluszczy艅ski (W. Fil)
 • Prof. nadzw. dr hab. Artur Ga艂kowski (W. Fil)
 • Prof. dr hab. Zbigniew Anusik (W. F-H)
 • Prof. nadzw. dr hab. Janusz Kaczmarek (W. F-H)
 • Prof. nadzw. dr hab. Pawe艂 Caban (W. Fiz. i Inf. Stos.)
 • Prof. dr hab. Ilona Zasada (W. Fiz. i Inf. Stos.)
 • Prof. nadzw. dr hab. Jacek Hejduk (W. Mat. i Inf.)
 • Prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Orpel (W. Mat. i Inf.)
 • Prof. nadzw. dr hab. Ewa 艢wierczewska-G艂adysz (W. NG)
 • Prof. nadzw. dr hab. Stanis艂aw Mordwa (W. NG)
 • Prof. nadzw. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz (W. NoW)
 • Prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Michalski (W. NoW)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki (W. PiA)
 • Prof. nadzw. dr hab. Miros艂aw W艂odarczyk (W. PiA)
 • Prof. dr hab. Alicja St臋pie艅-Kuczy艅ska (W. SMiP)
 • Prof. dr hab. Tomasz Doma艅ski (W. SMiP)
 • dr hab. Joanna Cewi艅ska (W. Zarz.)
 • Prof. dr hab. Ewa Wali艅ska (W. Zarz.)


Pozostali nauczyciele akademiccy 鈥 przedstawiciele wydzia艂贸w

 • dr Adam Cygankiewicz (W. BiO艢)
 • dr Krzysztof Prawicki (W. Ch.)
 • dr Jaros艂aw Marczak (W. Ek-Soc.)
 • dr Ivan Petrov (W. Fil)
 • dr Kiri艂 Marinow (W. F-H)
 • dr Artur H艂oba偶 (W. Fiz. i Inf. Stos.)
 • dr Marek Badura (W. Mat. i Inf.)
 • dr Wojciech To艂oczko (W. NG)
 • dr Micha艂 Siniarski-Czaplicki (W. NoW)
 • dr Wojciech Robaczy艅ski (W. PiA)
 • dr Dorota Gola艅ska (W. SMiP)
 • dr Maria Czajkowska (W. Zarz.)


Nauczyciele akademiccy z pozosta艂ych jednostek nieb臋d膮cych podstawowymi jednostkami uczelni (nieb臋d膮cych wydzia艂ami)

 • mgr Wojciech Bachli艅ski (Jednostki Mi臋dzywydzia艂owe)
 • mgr Leszek Pi膮stka (Jednostki Pozawydzia艂owe)


Pracownicy nieb臋d膮cy nauczycielami akademickimi

 • Teresa Kaniewska (Jednostki Og贸lnouczelniane)
 • in偶. Zbigniew Zdrojewski (Administracja)


Doktoranci

 • mgr Anna Lichota


Studenci

 • Wojciech Bajger (W. BiO艢)
 • Dominika Lubikowska (W. Ch.)
 • Szymon Go藕dziecki (W. Ek-Soc.)
 • Piotr Pidanty (W. Ek-Soc.)
 • Joanna Mieszczankowska (Wydz. Fil.)
 • Adrianna Czekalska (W. F-H)
 • 艁ukasz Lisowski (W. Mat. i Inf.)
 • Paulina Kurzyk (W. NG)
 • Magdalena Kr贸likowska (W. NoW)
 • Emilia Pietrzak (W. SMiP)
 • 艁ukasz Ditrych (W. Zarz.)
 • Adrian Pa艂ka (W. Zarz.)Stali uczestnicy obrad

 • Kanclerz Uniwersytetu 艁贸dzkiego
 • Kwestor Uniwersytetu 艁贸dzkiego
 • Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu 艁贸dzkiego
 • Pe艂nomocnik Rektora ds. Filii U艁 w Tomaszowie Mazowieckim
 • Przedstawiciel Komisji Uczelnianej NSZZ 鈥濻olidarno艣膰鈥
 • Przedstawiciel Rady Zak艂adowej ZNP
 • Sekretarz Senatu 鈥 Kierownik Biura Rektora