Studenckie Granty Badawcze

Kontaktmgr Agata Nowog贸rska
Koordynator Projektu

studenckiegranty@uni.lodz.pl
mgr Anna Felisiak
Dyrektor Centrum Obs艂ugi Student贸w
i Doktorant贸w Uniwersytetu 艁贸dzkiego

anna.felisiak@uni.lodz.pl

mgr in偶. Adrian Witczak
Pe艂nomocnik Rektora Uniwersytetu 艁贸dzkiego
ds. nowych metod kszta艂cenia

adrian.witczak@uni.lodz.pl