Studenckie Granty Badawcze

Kontakt


Studenckie Granty Badawcze 2018

dr Mateusz Grabowski

Koordynator Projektu

studenckiegranty2018@uni.lodz.pl


Studenckie Granty Badawcze 2017

mgr Agata Nowog├│rska

Koordynator Projektu

studenckiegranty@uni.lodz.pl
mgr Anna Felisiak
Dyrektor Centrum Obsługi Studentów
i Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego

anna.felisiak@uni.lodz.pl

mgr in┼╝. Adrian Witczak
Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
ds. nowych metod kształcenia

adrian.witczak@uni.lodz.pl