Studenckie Granty Badawcze

Kontaktmgr Agata Nowogórska
Koordynator Projektu

studenckiegranty@uni.lodz.pl
mgr Anna Felisiak
Dyrektor Centrum Obsługi Studentów
i Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego

anna.felisiak@uni.lodz.pl

mgr inż. Adrian Witczak
Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
ds. nowych metod kształcenia

adrian.witczak@uni.lodz.pl