Studenckie Granty Badawcze

Szkolenia


W ramach projektu Studenckich Grantów Badawczych odbędzie się cykl szkoleń z zakresu składania i rozliczania wniosków o środki finansowe na powadzenie badań naukowych.
W ramach szkolenia odbędzie się wykład samodzielnego pracownika naukowego z doświadczeniem w koordynacji projektów badawczych, który przedstawi specyfikę aplikowania, realizacji i rozliczania projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
Termin wykładu dla wszystkich uczestników zostanie wkrótce opublikowany.

Druga część szkolenia będzie wprowadzała w projekt Studenckich Grantów Badawczych na Uniwersytecie Łódzkim i obejmowała:

 • przedstawienie możliwości wydatkowania środków finansowych,
 • procedurę aplikowania o finansowanie projektu badawczego,
 • instrukcję kompletowania wymaganych dokumentów do wniosku o finansowanie,
 • naukę wypełniania elektronicznego wniosku o finansowanie,
 • przedstawienie wymagań dotyczących rozliczenia projektu.

Do tej pory odbyło się 19 szkoleń w ramach projektu Studenckich Grantów Badawczych.

 • 24.03.2017
 • 25.03.2017
 • 28.03.2017
 • 30.03.2017
 • 31.03.2017
 • 05.04.2017
 • 06.04.2017
 • 08.04.2017
 • 11.04.2017
 • 12.04.2017
 • 19.04.2017
 • 20.04.2017
 • 21.04.2017

Następne szkolenia odbędą się:

 • 28.04.2017


Zapisz się na szkolenie