Studenckie Granty Badawcze

Najcz臋艣ciej zadawane pytania1. Czy student ko艅cz膮c dany program studi贸w mo偶e otrzyma膰 grant na projekt badawczy realizowany w ramach kierunku, kt贸ry ko艅czy, b臋d膮c studentem innego programu?

Tak, student ma prawo realizowa膰 projekt badawczy w dowolnej jednostce Uniwersytetu 艁贸dzkiego bez wzgl臋du na sw贸j kierunek studi贸w. Warunkiem uczestnictwa w programie jest posiadanie statusu studenta.


2. Czy student ko艅cz膮c I stopie艅 studi贸w i planuj膮c studia na II stopniu mo偶e uczestniczy膰 w projekcie?

Student ma prawo z艂o偶y膰 wniosek w ramach programu Studenckich Grant贸w Badawczych pod warunkiem posiadania statusu studenta. Wyp艂ata 艣rodk贸w finansowych studentom ko艅cz膮cym I stopie艅 studi贸w w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania zostanie zrealizowana przed obron膮 pracy licencjackiej/in偶ynierskiej lub po obronie pracy licencjackiej/in偶ynierskiej i rozpocz臋ciu studi贸w II stopnia. Student mo偶e rozpocz膮膰 realizacj臋 projektu po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu jego wniosku do finansowania.


3. Czy student ko艅cz膮c II stopie艅 studi贸w i planuj膮c studia na III stopniu mo偶e uczestniczy膰 w projekcie?

Nie, je艣li nie zd膮偶y zrealizowa膰 i rozliczy膰 projektu badawczego do momentu obrony pracy magisterskiej. Program skierowany jest do student贸w, doktoranci maj膮 inne mo偶liwo艣ci finansowania bada艅 naukowych.


4. Jakie s膮 wytyczne co do rodzaju dotychczasowych aktywno艣ci naukowych wpisywanych do wniosku przez studenta i ocenianych przez Komisj臋?

Najwy偶ej punktowane s膮: aktywny udzia艂 w konferencji naukowej oraz autorstwo artyku艂u naukowego. Komisja ds. Studenckich Grant贸w Badawczych przy ocenie aktywno艣ci naukowej bierze pod uwag臋 dzia艂alno艣膰 studenta, kt贸ra ma aspekt naukowy.


5. Czy istnieje limit liczby aktywno艣ci naukowych wpisywanych do wniosku?

Nie.


6. Czy wcze艣niejsza dzia艂alno艣膰 naukowa jest niezb臋dna aby z艂o偶y膰 wniosek o finansowanie i otrzyma膰 Studencki Grant Badawczy?

Nie jest, aktywno艣膰 naukowa jest jednym z element贸w wniosku i jej ocena stanowi jeden z element贸w ca艂kowitej oceny wniosku.


7. Jakie s膮 ramy czasowe realizacji projekt贸w?

Najwcze艣niejsza data okresu realizacji to ok. 15.06.2017 (ok. miesi膮c od terminu sk艂adania wniosk贸w (22.05.2017), najp贸藕niejsza data okresu realizacji to 15.12.2017.


8. Czy jest mo偶liwo艣膰 rozliczania wydatk贸w poniesionych przed otrzymaniem 艣rodk贸w finansowych w ramach Studenckiego Grantu Badawczego?

Istnieje taka mo偶liwo艣膰, jednak tylko w przypadku wydatk贸w dokonanych po terminie sk艂adania wniosk贸w. Nie b臋d膮 zwracane poniesione koszty w przypadku niezakwalifikowania projektu do finansowania w ramach projektu Studenckich Grant贸w Badawczych (dotyczy I edycji projektu).


9. Czy mo偶na w trakcie realizacji projektu zmieni膰 spos贸b finansowania zadania badawczego?

Po z艂o偶eniu wniosku i otrzymaniu zgody Komisji ds. Studenckich Grant贸w Badawczych jest taka mo偶liwo艣膰.


9. Czy mo偶na przenie艣膰 cz臋艣膰 艣rodk贸w finansowych z jednej pozycji kosztorysu na inn膮 w trakcie realizacji projektu?

Tak, do +/- 15% mo偶na przenosi膰 艣rodki finansowe pomi臋dzy pozycjami w kosztorysie. W przypadku ch臋ci wi臋kszych zmian nale偶y z艂o偶y膰 wniosek o zgod臋 do Komisji ds. Studenckich Grant贸w Badawczych.


10. Ile maksymalnie wniosk贸w w ramach programu Studenckich Grant贸w Badawczych mo偶e z艂o偶y膰 jeden student?

Student ma prawo z艂o偶y膰 kilka wniosk贸w, ka偶dy na inny projekt badawczy.

11. Czy w przypadku z艂o偶enia przez studenta kilku wniosk贸w w ramach programu, w ka偶dym z nich opiekunem naukowym mo偶e by膰 ta sama osoba?
Nie ma przeciwwskaza艅. Do ka偶dego wniosku nale偶y do艂膮czy膰 opini臋 opiekuna naukowego oraz zgod臋 opiekuna naukowego podpisan膮 przez kierownika jednostki, w kt贸rej opiekun jest zatrudniony.


12. Czy w przypadku obcokrajowc贸w wniosek mo偶e by膰 z艂o偶ony w j臋zyku angielskim?

Tak.


13. Jak nale偶y udokumentowa膰 wydatki 艣rodk贸w przyznanych w ramach Studenckiego Grantu Badawczego?

Nale偶y zbiera膰 imienne faktury/rachunki na swoje dane osobowe.


14. Czy 艣rodki przyznane w ramach Studenckiego Grantu Badawczego mog膮 by膰 wydane na podr贸偶 samochodem w celu prowadzenia bada艅/zbierania materia艂贸w do bada艅?

Tak, dokumentem potwierdzaj膮cym podr贸偶 jest rachunek za paliwo w przypadku, gdy podr贸偶 innym 艣rodkiem transportu nie jest mo偶liwa lub znacznie utrudniona ze wzgl臋d贸w komunikacyjnych lub czasowych.


15. Czy w przypadku wyjazdu na konferencj臋 naukow膮 mo偶na uwzgl臋dni膰 w kosztorysie wydatki na op艂at臋 konferencyjn膮, wydruk plakatu, noclegi i przejazdy?

Tak.


16. Czy w przypadku rachunku/faktury za poczyniony wydatek w ramach realizacji Studenckiego Grantu Badawczego w innym j臋zyku ni偶 polski wymagane jest notarialne t艂umaczenie dokumentu?

Nie jest wymagane t艂umaczenie dokument贸w. Jednak偶e Komisja ds. Studenckich Grant贸w Badawczych mo偶e wezwa膰 studenta do przedstawienia t艂umaczenia przedstawionego dokumentu.


17. Co nale偶y zrobi膰 w przypadku utraty statusu studenta w trakcie realizacji projektu?

Nale偶y skontaktowa膰 si臋 z Komisj膮 ds. Studenckich Grant贸w Badawczych poprzez Koordynatora Projektu i przedstawi膰 swoj膮 sytuacj臋. Komisja mo偶e zobowi膮za膰 studenta do zwrotu przyznanych 艣rodk贸w.


18. Czy jest mo偶liwe finansowanie tylko cz臋艣ci wydatku z 艣rodk贸w przyznanych w ramach Studenckiego Grantu Badawczego?
Tak.

19. Czy w ramach realizacji 艣rodk贸w finansowych przyznanych w ramach Studenckiego Grantu Badawczego s膮 przewidziane koszty po艣rednie?
Nie, ca艂kowita kwota przyznanego grantu jest do dyspozycji beneficjenta grantu.

20. Czy artyku艂 wys艂any do druku b臋dzie dostateczn膮 form膮 publikacji wynik贸w uzyskanych w ramach finansowanego projektu i wystarczaj膮cy do rozliczenia projektu?
Warunkiem przyj臋cia sprawozdania jest do艂膮czenie informacji o co najmniej jednym artykule opublikowanym lub wys艂anym do druku w czasopi艣mie naukowym znajduj膮cym si臋 w aktualnie obowi膮zuj膮cych wykazach MNiSW lub w rozdziale monografii naukowej (z za艂膮czonym maszynopisem) albo udokumentowanie udzia艂u w konferencjach naukowych, na kt贸rych wnioskodawca przedstawi艂 wyniki bada艅 finansowanych z przyznanych 艣rodk贸w. W przypadku artyku艂贸w wys艂anych do druku do sprawozdania nale偶y do艂膮czy膰 maszynopis artyku艂u.

21. Co zrobi膰 w przypadku, gdy realizacja projektu badawczego wymaga zmian obejmuj膮cych kwoty powy偶ej +/- 15% wymienionych we wniosku pozycji kosztorysu?
Wszystkie zmiany powy偶ej +/- 15% kwoty danej pozycji lub wymagaj膮ce dodania nowej pozycji w kosztorysie mog膮 by膰 dokonywane za zgod膮 Komisji ds. studenckich grant贸w badawczych. Aby tak膮 zgod臋 uzyska膰 nale偶y sformu艂owa膰 wniosek z podaniem przyczyn, skutk贸w i zakresu zmian w kosztorysie, skierowa膰 go do Komisji ds. studenckich grant贸w badawczych, w艂asnor臋cznie podpisa膰 i skan przes艂a膰 na adres: studenckiegranty@uni.lodz.pl.

22. Gdzie i w jaki spos贸b nale偶y z艂o偶y膰 sprawozdanie z realizacji studenckiego grantu badawczego?
Sprawozdanie z realizacji studenckiego grantu badawczego wraz z opini膮 opiekuna naukowego nale偶y sporz膮dzi膰 wg za艂膮cznik贸w 4 i 5 do regulaminu, znajduj膮cych si臋 do pobrania w zak艂adce: Informacje og贸lne. Sprawozdanie wraz z opini膮 (w formie skan贸w) nale偶y z艂o偶y膰 do Komisji ds. studenckich grant贸w badawczych za po艣rednictwem poczty elektronicznej - na adres: studenckiegranty@uni.lodz.pl.
Do sprawozdania nale偶y do艂膮czy膰 kopie faktur/rachunk贸w za poniesione wydatki w ramach studenckiego grantu badawczego (w formie skan贸w) oraz (zgodnie z 搂 18 regulaminu) informacj臋 o publikacji wynik贸w uzyskanych w trakcie realizacji grantu.