Studia doktoranckie - wymiana mi臋dzyuczelniana

Powr贸t

Program Most

MOST to program mobilno艣ci student贸w i doktorant贸w. Od 1999 r. cieszy si臋 nies艂abn膮cym zainteresowaniem, umo偶liwiaj膮c studiowanie przez semestr lub ca艂y rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich Uniwersytet贸w.

Udzia艂 w Programie jest bezp艂atny i niezale偶ny od trybu studi贸w. MOST daje mo偶liwo艣膰:

  • realizacji programu studi贸w na uczelni innej ni偶 macierzysta;
  • wyboru dodatkowych, zwi膮zanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zaj臋膰 dydaktycznych;
  • nawi膮zania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracuj膮cymi na uczelni innej ni偶 macierzysta;
  • korzystania z ksi臋gozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza o艣rodkiem macierzystym;
  • prowadzenia bada艅 do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w 艣rodowisku powi膮zanym z przedmiotem analiz;
  • nawi膮zania kontakt贸w ze 艣rodowiskiem naukowym innego wydzia艂u, instytutu, katedry;
  • wykazania si臋, tak偶e przed przysz艂ym pracodawc膮, umiej臋tno艣ci膮 adaptacji do nowych warunk贸w, mobilno艣ci膮.

Wi臋cej informacji na temat programu most: www.most.amu.edu.pl


Umowy typu Cotutelle

Cotutelle to doktorat mi臋dzynarodowy, pisany na dw贸ch uniwersytetach, pod opiek膮 dw贸ch promotor贸w. W efekcie 鈥 doktorant uhonorowany jest podw贸jnym dyplomem z informacj膮, i偶 rozprawa powsta艂a na podstawie umowy cotutelle.

Cotutelle podnosi rang臋 rozprawy - doktorant od pocz膮tku pracuje w dw贸ch grupach badawczych 鈥 polskiej i zagranicznej, pod opiek膮 dw贸ch promotor贸w, przygotowuj膮c prac臋 w j臋zyku innym ni偶 polski (zazwyczaj, poniewa偶 prace po polsku te偶 s膮 spotykane, zale偶y od promotora na zagranicznej uczelni). Umowa cotutelle zak艂ada podr贸偶owanie mi臋dzy dwoma uniwersytetami i uczestniczenie w pracach naukowych oraz zaj臋ciach dla doktorant贸w na obu uczelniach. To wyj膮tkowa okazja, aby zaistnie膰 na mi臋dzynarodowym forum naukowym, szlifowa膰 j臋zyk fachowy (ka偶dy z nas zna co najmniej jeden j臋zyk obcy, ka偶dy te偶 wie, 偶e co innego zna膰 j臋zyk do codziennego komunikowania si臋, a co innego do pracy naukowej), jest to tak偶e przygoda kulturowa 鈥 najcz臋艣ciej w zagranicznych grupach badawczych pracuj膮 naukowcy z wielu kraj贸w. Mi臋dzynarodowa wsp贸艂praca podczas studi贸w doktoranckich mo偶e zaowocowa膰 wieloma wsp贸lnymi projektami tak偶e d艂ugo po studiach 鈥 tym bardziej warto.

Jednym zdaniem - cotutelle to pomys艂 na 鈥瀠mi臋dzynarodowienie鈥 doktoratu i samego siebie.

Cotutelle wymy艣li艂 rz膮d Francji, 偶eby rozwin膮膰 wsp贸艂prac臋 naukow膮 z innymi krajami. W tej chwili to spos贸b pracy znany tak偶e w wielu innych krajach, nie tylko w Europie.

S膮 to na przyk艂ad: Belgia, Hiszpania, Niemcy, W艂ochy, Holandia

Tekst: Zuzanna Wiorog贸rska

Aby doktorant m贸g艂 odby膰 studia w trybie Cotutelle konieczne jest zawarcie umowy pomi臋dzy uniwersytetem 艁贸dzkim i uczelni膮 zagraniczn膮. Umow臋 tak膮 przygotowuje doktorant na podstawie zamieszczonego poni偶ej wzorca: Wz贸r umowy Co-Tutelle