Uniwersytet Badawczy

Uniwersytet Łódzki stale zwiększa dynamikę w zdobywaniu grantów badawczych ze środków krajowych i między- narodowych. Realizujemy wielkie projekty naukowe na wydziałach eksperymentalnych. Coraz większe osiągnięcia są również udziałem łódzkich humanistów. Jesteśmy niekwestionowanym regionalnym liderem w realizacji projektów badawczych, zwłaszcza w programie Horyzont 2020.


Zapraszamy na stronę Centrum Nauki.

uniwersytet-lodzki-nauka