VACTRAIN: TWINNING ON DNA-BASED CANCER VACCINES

Projekt VACTRAIN: TWINNING ON DNA-BASED CANCER VACCINES


W ramach międzynarodowej współpracy sieciowej Katedry Biofizyki Ogólnej, Uniwersytet Łódzki, jako wiodący ośrodek naukowy na arenie międzynarodowej, podzieli się swoim doświadczeniem w zakresie innowacyjnego podejścia do immunoterapii raka z Uniwersytetem w Rydze i Instytutem Eksperymentalnej Patologii, Onkologii i Radiobiologii Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie.


Horyzont 2020 - H2020-TWINN-2015

prof. dr hab. Maria Bryszewska