Wydział Zarządzania

ul. Jana Matejki 22/26,
90-237 Łódź


Zajęcia dla uczniów, lista tematów:

1
Baw się i ucz!

Można się uczyć tak i siak,
Siedząc i leżąc na wznak,
Czytając, pisząc, grając,
Dobrze się bawiąc!

Celem zajęć jest pokazanie sposobów uczenia się, które może wykorzystać każdy uczeń i student, przygotowujący się do sprawdzianów pisemnych i ustnych. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się: czym jest edutainment, jak uczyć się szybko z wykorzystaniem mnemotechnik, map mentalnych, plakatów i posterów, jak zwiększyć skuteczność przyswojonych informacji, poznają rolę odpoczynku podczas nauki, sposoby utrwalania zdobytej wiedzy oraz nauczą się jak pozbyć się poczucia zagrożenia i zmniejszyć poziom stresu na klika dni przed egzaminem i w dniu egzaminu dzięki „stresołapom”.


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20 – 30 osób

2
Matura - co dalej? Rozważ - nie szalej! - badanie predyspozycji zawodowych.

Wyborów dokonywanie – to niełatwe jest zadanie.
Jakie studia, jaka praca i co robić się opłaca?
Ten poradzi, ta podpowie i mętlik powstaje w głowie…
Pora zacząć planowanie, tego, co się jutro stanie.

Celem zajęć jest ułatwienie dokonania wyboru kierunku kształcenia i przyszłego zawodu. W trakcie warsztatu uczniowie dowiedzą się, co jest ważne, przy planowaniu ścieżki zawodowej i na czym polega zarządzanie własną karierą. Poznają techniki ułatwiające podejmowanie decyzji. Prowadzący warsztaty omówi także kompetencje ważne na współczesnym rynku pracy.


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20 – 30 osób

3
Rynku pracy wymagania – gotów jesteś na wyzwania? O pracy i kompetencjach kilka słów dla otwartych i cie kawskich głów…

W ramach spotkania opowiemy o kompetencjach i pracy w Łodzi, o tym co było, co jest i o tym, co nadchodzi. Zaprosimy na wędrówkę po dawnym mieście przemysłowym, współczesnym i „przyszłościowym”. Przedstawimy jak zmieniały się wymagania rynku pracy, co umieli, co potrafią i co powinni za chwilę umieć łodziacy. Opowiastki ćwiczeniami wzbogacimy i na pewno razem się nie znudzimy.

W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się, co będzie miało największy wpływ na kształtowanie się rynku pracy w przyszłości i jakie kompetencje będą potrzebne pracownikom. Prowadzący zajęcia opowiedzą uczniom o specyfice i roli umiejętności społecznych oraz inteligencji interpersonalnej. Zachęcą do tego, by stawać się nieprzeciętnym, bowiem jak napisał Thomas L. Friedman: “Average is over”. (The New York Times, April 2012).


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20 – 30 osób

4
Team-building, czyli co zrobić, aby grupę przekształcić w zespół.

Dobry zespół stworzyć – sztuka,
jednak przyda się nauka,
Jak budować, integrować
i jak się komunikować?
Jak problemy rozwiązywać,
by z zespołem móc wygrywać.

Celem zajęć jest przedstawienie sposobów ułatwiających współpracę w zespole. Uczestnicy warsztatu poznają techniki integracji zespołu i sposoby usprawniania komunikacji między członkami zespołu. Dowiedzą, się także, jakie role w zespole mogą pełnić poszczególne osoby i jakie znaczenie przypisuje się poszczególnym rolom.


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20 – 30 osób

5
Nie taki stres straszny jak go malują - techniki radzenia sobie ze stresem.

Chociaż czasem bywa zły i ma bardzo ostre kły,
My się stresu nie boimy, nieźle sobie z nim radzimy!

Spotkanie podzielone będzie na dwie części. W pierwszej z nich uczestnicy dowiedzą się, czym jest stres i dlaczego go doświadczamy. Uczniowie poznają również motywacyjne aspekty stresu. Druga część spotkania zrealizowana zostanie w formie warsztatowej. Uczestnicy poznają różne techniki radzenia sobie ze stresem: elementy jogi, ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia pozwalające na natychmiastowe uwolnienie napięcia. Ponadto uczniowie dowiedzą się, jakie działania mogą podejmować w zakresie profilaktyki stresu.


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20 – 30 osób

6
Gra biznesowa dotycząca przedsiębiorczości.

W czasie gry uczestnicy wcielają się w role przedsiębiorców, którzy prowadząc własne firmy muszą mierzyć się z różnymi wyzwaniami i podejmować trudne decyzje. Gra uczy przedsiębiorczości, pracy w grupie, negocjacji. Jest doskonałym przykładem uczenia się przez działanie.


Forma zajęć: gra biznesowa
Czas trwania zajęć: 180 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 18 osób

7
Inspiracja i innowacja w przedsiębiorczości

W dobie szybkich zmian wiedza na temat przedsiębiorczości i innowacyjności powinna być kształtowana od najmłodszych lat. Te dwa obszary to integralna część naszej rzeczywistości bez których nie możemy się rozwijać. Warsztaty pokażą młodym ludziom gdzie i jak szukać inspiracji na temat pomysłów biznesowych (autodiagnoza) oraz jak weryfikować innowacyjny potencjał swoich rozwiązań.


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20 – 30 osób

8
Rozwój infrastruktury transportowej w Łodzi i regionie

Uczestnicy zajęć dowiedzą się jak wyglądała do niedawna sieć dróg w regionie, a jak wygląda teraz. Co zmieniło się z perspektywy użytkownika i jak wpłynie to na rozwój regionu i przedsiębiorczości.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: bez ograniczeń

9
Transport drogowy na przykładzie Polski

Podczas zajęć uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania: Czym jest transport? Jak wpływa on na gospodarkę? Jakie są gałęzi transportu? Jak dobrać odpowiedni środek transportu do przewożonego towaru? Co to jest transport multimodalny? Prowadzący zajęcia dokonają porównania kosztów, czasu i odległości w różnych gałęziach transportu.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: bez ograniczeń

10
Połączenie kolejowe między Łodzią a Chengdu

W trakcie zajęć zostanie przedstawiony opis terminalu kontenerowego. Elementem zajęć będzie też porównanie terminali w województwie łódzkim z terminalem w Chengdu w Chinach.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: bez ograniczeń

11
Procesy planowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym

W trakcie zajęć przedstawione zostaną podstawowe a zarazem najistotniejsze procesy występujące w produkcji. Uczniowie będą mieli okazję zobrazować sobie jak proces produkcji wpływa na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: bez ograniczeń

12
Świadomy klient – dlaczego tak chętnie kupujemy?

Warsztaty i wykład będą miały na celu zaprezentowanie mechanizmów stosowanych w sklepach tradycyjnych i internetowych, które skłaniają klientów do dłuższego w nich pozostania i dokonywania często nieplanowanych zakupów. Zajęcia przede wszystkim będą polegały na prezentacji przykładów praktycznych oraz wspólnym generowaniu pomysłów na utrzymanie klienta w sklepie i zachęcenie go do powtarzania zakupów.


Forma zajęć: warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: do 30 osób

13
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Zajęcia pozwalają na zdobycie podstawowej wiedzy związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem w sposób odpowiedzialny, uwzględniający potrzeby i oczekiwania społeczeństwa i środowiska naturalnego.


Forma zajęć: warsztat lub wykład (w zależności od preferencji grupy)
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Wykład do 30 osób/warsztat do 20 osób

14
Dlaczego etyka jest potrzebna w biznesie?

Spotkanie poświęcone jest wskazaniu istotnego aspektu zarządzania jakim jest etyka w działalności biznesowej. Słuchacze poznają podstawowe wyzwania etyczne stojące przed przedsiębiorcami oraz sposoby radzenia sobie z nimi


Forma zajęć: warsztat lub wykład (w zależności od preferencji grupy)
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Wykład do 30 osób/warsztat do 20 osób

15
Prawa człowieka a biznes

Celem spotkania jest zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi wyzwaniami związanymi z prowadzeniem biznesu przy jednoczesnym uwzględnianiu praw człowieka. Uczniowie poznają podstawowe prawa człowieka oraz sposoby ich przestrzegania w przedsiębiorstwach w tym takich, które funkcjonują w krajach rozwijających się.


Forma zajęć: warsztat lub wykład (w zależności od preferencji grupy)
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Wykład do 30 osób/warsztat do 20 osób

16
Moje wybory kształtują świat

Zajęcia z edukacji globalnej na temat współczesnych zależności między wyborami jednostki a kształtowaniem warunków społeczno-gospodarczych w krajach Globalnego Południa.


Forma zajęć: warsztat lub wykład (w zależności od preferencji grupy)
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Wykład do 30 osób/warsztat do 20 osób

17
Jeśli nie korpo to co?

W czasie spotkania uczniowie będą mieli okazję poznać możliwości podjęcia aktywności zawodowej poza sektorem biznesowym. Szczególna uwaga poświęcona zostanie sektorowi pozarządowemu oraz zakładaniu spółdzielni socjalnych


Forma zajęć: warsztat lub wykład (w zależności od preferencji grupy)
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Wykład do 30 osób/warsztat do 20 osób

18
Aniołowie Biznesu

Celem zajęć będzie kształtowanie u młodzieży postawy przedsiębiorczości, zwrócenie uwagi na jej w wagę w kontekście zmieniającego się rynku pracy, ponadto rozwinięcie umiejętności kreatywnego myślenia oraz umiejętności prezentacji. Cel zostanie zrealizowany poprzez warsztaty mające na celu wymyślenie innowacyjnego pomysłu (z wylosowanej kategorii: do kuchni, do łazienki, dla psa, dla sportowców, do ogrodu) i przekonywującego co, do jego użyteczności zaprezentowania go przez oceniającym jury.


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 135 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20 – 30 osób

19
Giełdy Transportowe – przegląd

Uczestnicy zajęć będą mieli szanse zagrać w grę "symulującą firmę transportową" która realizuje transporty na terenie całej Europy w taki sposób żeby osiągnąć jak najlepszy wynik finansowy.


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: do 40 osób

20
Transport i Spedycja

Uczestnicy w trakcie wykładu dowiedzą się o meandrach firm transportowo spedycyjnych w różnych krajach UE problemach, wadach, zaletach i praktycznym realizowaniu transportu międzynarodowego.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: bez ograniczeń

21
Historia, budowa, zasady działania telefonii komórkowej w Polsce.

Uczestnicy w trakcie wykładu poznają dokładnie historię, budowę i zasadę działania telefonii komórkowej w Polsce. Będą w stanie zobaczyć jak wyglądały pierwsze telefony komórkowe, będę mogli poznać historię różnych sieci komórkowych - sieci analogowej i cyfrowej. Dowiedzą się również o budowie sieci GSM, charakterystyce sieci bazowych a na końcu - o zaletach i wadach sieci komórkowej i różnych usługach oferowanych przez operatorów telefonii komórkowej.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: bez ograniczeń

22
Kupujemy oczami, czyli o tym, jak wygląd produktu i wysokość ceny skłaniają do zakupu.

Podczas zajęć zostaną wyjaśnione metody prezentowania ceny i budowania opakowań oraz produktów, które mają skłonić klienta do mniej racjonalnego zakupu. Uczestnicy zajęć poznają metody stosowane przez producentów, a także będą mieli okazję sprawdzić, na ile są podatni na takie rozwiązania.


Forma zajęć: warsztat z elementami wykładu
Czas trwania zajęć: 135 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: do 30 osób

23
Bezpieczne zakupy w Internecie.

W trakcie zajęć zostaną zaprezentowane najważniejsze zasady dokonywania bezpiecznych zakupów w Internecie oraz prawa konsumenta w tym zakresie. Uczestnicy zajęć będą również mieli okazję ocenić respektowanie praw konsumenta przez sklepy internetowe oraz sprawdzić swoje umiejętności w zakresie dokonywania zakupów w Internecie.


Forma zajęć: Wykład i warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: do 30 osób

24
Mówienie językiem korzyści – znaczenie wartości dla klienta.

Aby przekonać klienta do zakupu, a inne osoby do zainteresowania przekazywaną przez nas informacją, konieczne jest mówienie tzw. „językiem korzyści”. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności identyfikowania i prezentowania korzyści dla osób, do których kierują swoje przekazy. Mówienie językiem korzyści jest bowiem umiejętnością przydatną w życiu zawodowym i prywatnym..


Forma zajęć: warsztat z elementami wykładu
Czas trwania zajęć: 135 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: do 30 osób

25
Tradycyjne czy zwinne uczestnictwo w projektach?

Uczestnicy warsztatu nie tylko dowiedzą się jak pracować w zespole zarządzanym zgodnie z podejściem tradycyjnym i zwinnym (Agile) do zarządzania projektami, ale także utworzą grupę projektową i przećwiczą różne role w zespole tradycyjnym i SRUM-owym.


Forma zajęć: warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: do 16 - 18 osób

26
My – Klienci e-administracji.

Uczestnicy warsztatu dowiedzą z jakich usług elektronicznej administracji mogą korzystać jako klienci indywidualni czy też firmowi. Posiądą również umiejętność zakładania konta na platformie ePUAP, posługiwania się profilem zaufanym ePUAP i załatwiania wybranych spraw elektronicznie (bez osobistego stawiennictwa w urzędzie).


Forma zajęć: warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: do 16 - 18 osób

27
Kierownik projektów jako profesja przyszłości.

Słuchacze dowiedzą się jakie perspektywy ma profesjonalne zarządzanie projektami w Polsce oraz jakie korzyści wynikają z wykonywania zawodu kierownik projektu (project manager).


Forma zajęć: wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: do 100 osób

28
Anonimowość w sieci – czy Internet gwarantuje anonimowość?

Czy korzystając z Internetu rzeczywiście jesteśmy anonimowi? Słuchacze wykładu dowiedzą się jak rzeczywiście wygląda anonimowość w sieci. Na co zwracać uwagę i jak zapewnić sobie odpowiedni poziom prywatności w sieci.


Forma zajęć: wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: do 100 osób

29
Moje ciało moją przepustką – jak systemy biometryczne wspomagają systemy bezpieczeństwa.

Czy nasze cechy biometryczne mogą służyć do naszej identyfikacji w systemach informatycznych? Słuchaczom wykładu zaprezentowane zostaną metody biometryczne, które są wykorzystywane w systemach informatycznych do uwierzytelniania użytkowników. Przedstawione zostaną ich główne charakterystyki, wady i zalety oraz zniesione zostaną mity z nimi związane.


Forma zajęć: wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: do 100 osób

30
Wielki brat patrzy – co wie o mnie Internet?

Korzystając z Internetu zostawiamy w nim wiele informacji związanych ze swoją osobą. Czasem robimy to świadomie. Częściej nie mamy pojęcia o tym, jakie informacji są o nas gromadzone i kto oraz w jakim celu je wykorzystuje. Wykład przedstawia główne metody gromadzenie informacji o użytkownikach w sieci. Słuchacze poznają przykładowe rodzaje gromadzonych informacji. Przedstawione zostaną negatywne oraz pozytywne aspekty procederu gromadzenia informacji.


Forma zajęć: wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: do 100 osób

31
Smart City – miasto przyszłości.

Słuchacze wykładu poznają technologie informacyjno-komunikacyjne, które zwiększają interaktywność infrastruktury miejskiej.


Forma zajęć: wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: do 100 osób

32
Sigma w Szkole.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu podstawowej rachunkowości. Dzięki udziałowi w szkoleniu, uczestnicy nabędą świadomość przydatności tej dziedziny w życiu codziennym, zdobędą wiedzę i rozwiną umiejętność dysponowania własnym budżetem. Ważnym elementem szkolenia jest również rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia, która w dzisiejszych czasach cieszy się wyjątkowo dużym zainteresowaniem wśród pracodawców. W trakcie warsztatów zastosowane zostaną takie metody szkolenia jak: prezentacja multimedialna, praca w grupach oraz burza mózgów.


Forma zajęć: warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: do 20 – 30 osób

33
Chłopska szkoła biznesu

Gra planszowa o tematyce ekonomicznej dla uczniów szkół średnich, studentów i wszystkich tych, którzy chcą pobawić się w handel. Chłopska Szkoła Biznesu jest oparta o prawdziwe wydarzenia, bawi i uczy. Uczestnicy trenują umiejętność negocjacji, planowania w biznesie, odpowiedniej optymalizacji kosztów i współpracy. Dzięki dużej dynamice gry pomiędzy graczami zachodzi ciągła interakcja, a wzajemna konkurencja i ciągła motywacja do działania nie pozwalają pozostawać biernym uczestnikiem.


Forma zajęć: Gra biznesowa
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20 – 30 osób