Zajęcia ogólnouczelniane

Zajęcia ogólnouczelniane w semestrze letnim 2016/2017 TRWA AKTUALIZACJA !!!!!!


Szanowni Studenci

Rejestracja internetowa na zajęcia w semestrze letnim 2016/2017 będzie prowadzona w terminie od 11 do 23 lutego 2017 r. Proszę pamiętać o tym, że zarejestrowanie się na przedmiot skutkuje koniecznością jego zaliczenia. Jakiekolwiek zmiany mogą być dokonywane do 3 marca br. - NIE PÓŹNIEJ!


WAŻNE !

Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione w ich programach studiów.Przedmiot realizowany poza programem studiów (paragraf 43 Regulaminu studiów w UŁ ze zmianami obowiązującymi od 1.10.2016 r.) podlega opłacie w wysokości podanej w zarządzeniu nr 81 Rektora z 10 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku akademickim 2016/2017.
Wysokości tych opłat (mogą być różne, w zależności od wydziału, na którym dany przedmiot jest realizowany) zawarte są w załączniku nr 15 do tego zarządzenia.


Pewnym wyjątkiem jest Akademia Polskiego Filmu. Zajęcia te organizowane są przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, który pobiera opłatę od studentów w każdym przypadku (UŁ opłaty nie pobiera).


Przypominam, że zarejestrowanie się na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru.

Koordynator zajęć ogólnouczelnianych w Uniwersytecie Łódzkim:


mgr Barbara Kliszcz
Centrum Obsługi Studenta UŁ
tel. 635-40-80
e-mail: kliszczb@uni.lodz.pl


Rektorat UŁ
ul. Narutowicza 68
Łódź 90-136
pok. 011 (piwnica)

KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI:

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - mgr Joanna Suliga, dziekanat pokój nr 104, tel. 635-45-38, jsuliga@biol.uni.lodz.pl

Wydział Chemii - mgr Magdalena Pietruszka, tel. 635-57-44, lenka@chemia.uni.lodz.pl

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny - mgr Konrad Walkowski, tel. 635-51-32, konrad.walkowski@uni.lodz.pl

Wydział Filologiczny - mgr Iwona Niedźwiecka, 665-52-61, 665-52-53 iwonanie@uni.lodz.pl

Wydział Filozoficzno-Historyczny - mgr Małgorzata Wojdal, tel. 665-56-90 malgorzata.wojdal@uni.lodz.pl

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - mgr Monika Drabik, tel. 635-57-42,mdrabik@wfis.uni.lodz.pl lub dziekanat@wfis.uni.lodz.pl

Wydział Matematyki i Informatyki - Irena Salska, tel. 635-59-31 salska@math.uni.lodz.pl

Wydział Nauk Geograficznych - mgr Angelika Bierut-Mordylak, tel. 665-59-12, angelika@geo.uni.lodz.pl

Wydział Nauk o Wychowaniu - mgr Anna Krygier, tel. 665-57-31, krygier@uni.lodz.pl

Wydział Prawa i Administracji:
Lista przedmiotów – mgr Zuzanna Adamusik, tel. 635-46-36, zadamusik@wpia.uni.lodz.pl
Kodowanie w USOS – mgr Piotr Topolski, tel. 635-47-05, ptopolski@wpia.uni.lodz.pl

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych - mgr Hubert Michlewski, tel. 635-42-70,hubertsm@uni.lodz.pl

Wydział Zarządzania - mgr inż. Anna Darmaszek, tel. 635-62-16, adarmaszek@wzmail.uni.lodz.pl

Akademickie Biuro Karier Zawodowych - mgr Katarzyna Skonieczna, tel. 665-53-39, katarzyna.skonieczna@uni.lodz.pl


W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze letnim 2016/2017 studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych. Są to:

- wykłady w języku angielskim oraz polskim (organizowane przez Uniwersytet Łódzki)
- Akademia Polskiego Filmu (organizatorami są: Polski Instytut Sztuki Filmowej i Stowarzyszenie Filmowców Polskich)


Opłaty w wysokości 120 zł za semestr (lub 100 zł w przypadku kontynuacji) pobierane są przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, który organizuje kurs - Akademia Polskiego Filmu.

W ciągu czterech semestrów, cotygodniowych zajęć, można uczestniczyć w prawie setce projekcji filmowych, 48 wykładach wybitnych filmoznawców z całej Polski, a także w autorskich spotkaniach z twórcami.

W semestrze letnim 2016/2017 będzie realizowany III semestr Akademii - opis zajęć w tym semestrze: http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/akademia-p...

Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko po wykupieniu karnetu w kasie kina Kinematograf.
Ruszyła już sprzedaż karnetów na semestr letni 2016/2017.
Ilość miejsc jest ograniczona.
Można realizować pojedyncze semestry.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/akademia-polskiego-filmu/program-lodz

Doktoranci, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych nie biorą udziału w elektronicznej rejestracji.
Powinni oni zgłosić chęć uczestnictwa osobie prowadzącej zajęcia oraz koordynatorowi zajęć ogólnouczelnianych na wydziale, na którym prowadzony jest dany przedmiot.
Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu ponoszą taką samą jak studenci.

Przedmiot realizowany poza programem studiów doktoranckich podlega opłacie w wysokości podanej w zarządzeniu nr 81 Rektora z 10 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku akademickim 2016/2017.
Wysokości tych opłat zawarte są w załączniku nr 14 pkt 4) do tego zarządzenia.Rejestracja na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze letnim 2016/2017 będzie prowadzona w terminie od 11 do 23 lutego 2017 r. i odbywa się poprzez UsosWeb.

Kod ogólny rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-L16/17

WYKAZ ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017


1. Tytuł zajęć - Sex, Gender and Family in Antiquity and the
Middle Ages

Prowadzący - dr Andrzej Kompa
Język - angielski
Opis przedmiotu - The course aims at discussing gender issues with reference to development and changes in civilisations of the ancient and medieval Middle East and Southern Europe (civilisations and cultures of the Near and Middle East, Syro-Palestine, ancient Greece and Rome, the eastern Roman / Byzantine empire). The classes integrate the methods and findings of both classical and gender studies, and are not restricted to but one paradigm. That enables to emphasize the vast diversity of patterns and changeability of microstructures within societies. Among the most important issues are: the gender roles in the respective cultures, situation of women, a family, its models and its characters, LGBT issues, a notion the third sex/gender.
Miejsce i termin -Instytut Historii, ul. Aleksandra Kamińskiego 27a, sala 203, czwartki godz. 16,00.
Pierwsze zajęcia - 3 marca 2017 r.
Cykl dydaktyczny - L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0200-ERAS0252. Tytuł zajęć - Arcydzieła muzyki klasycznej: Epoka romantyzmu cz. II
Prowadzący - prof. Marek Rosiak
Język - polski
Opis przedmiotu - Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z żelaznym repertuarem muzyki klasycznej tworzonej w epoce romantyzmu przez kompozytorów niebędących Austriakami ani Niemcami (twórczości tych ostatnich poświęcona była I część wykładu - zaliczenie jej nie jest wymagane od uczestników obecnego wykładu). Przedstawione zostaną utwory Berlioza, Bizeta, Francka, Paganiniego, Rossiniego, Albeniza, Granadosa, Griega, Czajkowskiego, Musorgskiego, Rimskiego-Korsakowa i Dworzaka.
Miejsce i termin - Instytut Filozofii, ul. Narutowicza 65, sala 312, poniedziałki godz. 17.15.
Pierwsze zajęcia - 20 lutego 2017 r.
Cykl dydaktyczny - L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH0043. Tytuł zajęć - European Jewry: its history, traditions and art through the ages
Prowadzący - dr prof. Michael Green
Język - angielski
Opis przedmiotu -The course will deal with different aspects of Jewish life - traditions, clothing, food, art, and the relationship with the Christian neighbours in different European countries.
Miejsce i termin - Katedra Historii Sztuki, ul. Narutowicza 65, sala 208, wtorki, środy, czwartki, piątki, w godz. 16.00 - 17.30.
Zajęcia w terminie: 7 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r.
Cykl dydaktyczny - L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0200-ERAS1274. Tytuł zajęć - History of the 19th Century
Prowadzący - prof. Michael Green
Język - angielski
Opis przedmiotu - The course will focus on the changes that occurred in the nineteenth century in political and social life. Particular focus will be given to the idea of nationalism and the creation of national identity, to unification processes in Europe, and to industrial development.
Miejsce i termin - Katedra Historii Sztuki, ul. Narutowicza 65, sala 208, wtorki, środy, czwartki, piątki, w godz. 18.00 - 19.30.
Zajęcia w terminie: 7 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r.
Cykl dydaktyczny -L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0200-ERAS128


5. Tytuł zajęć - History of Japanese Culture
Prowadzący - prof. Roman Kodet
Język - angielski
Opis przedmiotu - The goal of the lecture is to provide the students an overview of the Japanese culture and its evolution during history. Japanese literature, art, film etc. and their development in the course of the history will be the main topics of the lectures and will be interpreted in a broader context of the cultural history. The course will also emphasise the question of the foreign influences on the Japanese culture and its impact on the western art and culture.
Topics:
- Overview of Japanese history
- Japanese thinking and society
- Japanese literature
- Japanese cinematography
- Japanese popular artt
- Japanese visual art

Miejsce i termin - Katedra Historii Sztuki, ul. Narutowicza 65, sala 208, poniedziałki,wtorki, środy, czwartki, piątki, w godz. 14.00 - 15.30 i 15.30 - 17.00
Zajęcia w terminie: 19 kwietnia 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r.
Cykl dydaktyczny -L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0200-ERAS129


6. Tytuł zajęć - The History of United States America
Prowadzący - prof. Roman Kodet
Język - angielski
Opis przedmiotu - The aim of the course is to introduce the fundamental milestones in the history of the United States of America from colonial times till the present in different perspectives (political, economic, cultural, demographic development).
Topics:
- European colonies in North America
- War of Independence
- Expansion to the West
- The problem of slavery, North against South
- U.S. and the First World War
- The world economic crisis of the thirties
- U.S. in World War II
- Movement for Human Rights
- USA and the role of "world policeman"
Miejsce i termin - Katedra Historii Sztuki, ul. Narutowicza 65, sala 208, poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki, w godz. 17.30 - 19.00 i 19.00 - 20.30
Zajęcia w terminie: 19 kwietnia 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r.
Cykl dydaktyczny -L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0200-ERAS130


7. Tytuł zajęć - European Union and Terrorism
Prowadzący - dr Magdalena Matusiak-Frącczak
Język - angielski
Opis przedmiotu - The course is open to all the University students interested in international security, international relations and the European Union. The aim of the course is to explore the European Union instruments in the field of combating terrorism. The discussion on the legal measures will be enriched with the analysis of the decisions of the Court of Justice of the European Union. The skills gained during the course will enable the students to understand and apply efficiently the EU-law mechanisms. The emphasis will be placed on the obligations resulting from the EU-law instruments, as well as on human rights.
Miejsce i termin -Wydział Prawa i Administracji, ul. Kopcińskiego 8/12, sala 04, środy w godz. 15.45 - 18.00
Pierwsze zajęcia - 1 marca 2017 r. (10 spotkań)
Cykl dydaktyczny - L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30, godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0500-ERAS78
8. Tytuł zajęć - Kreator kariery
PRZEDMIOT PROWADZONY BEZPŁATNIE DLA WSZYSKICH STUDENTÓW UŁ
Prowadzący - mgr Katarzyna Skonieczna
Język - polski
Opis przedmiotu - Podczas zajęć uczestnicy rozwiną kluczowe kompetencje na rynku pracy, przećwiczą poszczególne etapy procesu rekrutacyjnego oraz zapoznają się ze sposobami zakładania własnej działalności gospodarczej. Zajęcia mają charakter praktyczny.
Poruszane zagadnienia:
- diagnoza kompetencji uczestnika,
- rozwój wybranych umiejętności miękkich,
- rynek pracy w województwie łódzkim,
- plan kariery,
- zdobywanie doświadczenia zawodowego podczas studiów,
- aktywne poszukiwanie pracy,
- personal branding,
- etapy rekrutacji (oferty pracy, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna),
- kompetencje przedsiębiorcze,
- zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Miejsce i termin - Akademickie Biuro Karier Zawodowych UŁ, ul. Lumumby 14, sala nr 5, wtorki w godz. 12.30 - 14.00 (I grupa) lub wtorki w godz. 14.15 - 15.45 (II grupa)
Pierwsze zajęcia - 28 lutego 2017 r.
Cykl dydaktyczny - L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 2 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0000-KREATOR


9. Tytuł zajęć - "Śpiewam, bo muszę !" Kanon polskiej piosenki z lat PRL układany od nowa
Prowadzący - dr hab. Jerzy Wiśniewski
Język - polski
Opis przedmiotu - Zajęcia będą poświęcone specyfice piosenki jako jednej z form dwudziestowiecznej kultury popularnej i masowej oraz najwybitniejszym polskim autorom, uprawiającym ten rodzaj twórczości w latach 1956–1989. Analiza piosenek, powstałych w czasach PRL (skoncentrowana przede wszystkim na ich tekstach, a dodatkowo na cechach ich muzycznego opracowania i relacjach pomiędzy słowami a muzyką), będzie miała na celu, z jednej strony, wskazanie najwartościowszych („kanonicznych”) utworów tego gatunku, a z drugiej – przeprowadzenie rewizji stereotypowych, obiegowych ocen, obecnych w przekazach medialnych i publicystycznych. Zajęcia będą ilustrowane materiałami audiowizualnymi. Szczegóły programu zostaną podane na zajęciach organizacyjnych. Ocena z przedmiotu: ocena z testu końcowego.
Miejsce i termin- Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 0.01, wtorki od godz. 17.00 - 18.30.
Pierwsze zajęcia - 21 lutego 2017 r.
Cykl dydaktyczny - L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP00310. Tytuł zajęć - Wielojęzyczność w ujęciu neurolingwistycznym, psycholingwistycznym, dydaktycznym i kulturowym
Prowadzący - dr hab. Edyta Pałuszyńska
Język - polski
Opis przedmiotu -Tematem jest szeroko rozumiana wielojęzyczność, która jest efektem zarówno przyswajania co najmniej dwu języków przez dziecko w najwcześniejszym okresie rozwoju, jak i nauczania języka jako drugiego/ obcego w późniejszym wieku. Studenci będą mieli okazję przyjrzeć się neurobiologicznym podstawom procesu uczenia się, dowiedzą się, od czego zależy efektywność. Przekonają się, jakie są korzyści z dziecięcej dwujęzyczności i jak stworzyć dziecku środowisko sprzyjające przyswajaniu dwu (lub więcej) jęz. W przystępny i obrazowy sposób zostaną omówione zagrożenia wynikające z bilingwizmu substraktywnego, etapy nabywania j. ojczystego w zestawieniu z mechanizmami uczenia się j. drugiego/ obcego. W opisie tego procesu zostaną przywołane ustalenia glottodydaktyki jako nauki zajmującej się nauczaniem języka jako obcego. Różne aspekty tego nauczania będą analizowane na tle uwarunkowań psychologicznych, społecznych i kulturowych. Ocena końcowa na podstawie obecności i testu końcowego.
Miejsce i termin - Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, aula A 3, środy godz. 17.00 - 18.30
Pierwsze zajęcia - 22 lutego 2017 r.
Cykl dydaktyczny - L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP01211.Tytuł zajęć - Akademia polskiego filmu
ZAJĘCIA ODPŁATNE W WYSOKOŚCI 120 ZŁ DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW (w ramach programu studiów i jako przedmiot dodatkowy)
Prowadzący - koordynator przedmiotu z UŁ - dr hab. Natasza Korczarowska-Różycka
Język - polski
Opis przedmiotu - szczegółowe informacje na stronie: http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/akademia-p...
Miejsce i termin - Kino Kinematograf, plac Zwycięstwa 1, poniedziałki godz. 17.00
Pierwsze zajęcia - 27 lutego 2017 r.
Cykl dydaktyczny - L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 60 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0000-APF000


12. Tytuł zajęć - Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce od 1918 r. i ich wkład w kulturę polską
Prowadzący - prof. Krystyna Radziszewska
Język - polski
Opis przedmiotu - Przedmiotem wykładu będzie wkład mniejszości w kulturę polską oraz ich status prawny i społeczny w Polsce od chwili powstania niepodległego państwa polskiego w 1918 r. Przedstawione zostaną takie grupy jak: Żydzi; ich język, obrzędy, święta, film, malarstwo, literatura w języku jidysz i hebrajskim w takich ośrodkach jak Warszawa (bracia Singerowie), Kraków (M. Gebirtig), Łódź (M. Ulinower, I. Rabon, M. Broderzon. I. Kacenelson) jak również literatura polsko-żydowska. Omówione zostaną także organy prasowe oraz „Księgi Pamięci”. Kolejna grupa to mniejszość niemiecka i jej teatr, literatura, prasa na przykładzie Łodzi. Przedstawione zostaną także inne grupy: Romowie (n.p. poetka Papusza), Białorusini, Ukraińcy, Karaimi, Tatarzy, Czesi (przykład Zelowa). Przedstawiona zostanie także sytuacja tych mniejszości w czasie II wojny (Holocaust) oraz w PRL oraz stosunek państwa i społeczeństwa polskiego wobec mniejszości narodowych (m.in. stereotypy).

Ocena: 50% obecność na zajęciach, 50% ocena z pracy pisemnej- recenzji wybranej przez siebie publikacji (z literatury podmiotowej lub przedmiotowej).
Miejsce i termin - Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, aula A3, środy w godz. 15.15 - 16.45
Pierwsze zajęcia - 22 lutego 2017 r.
Cykl dydaktyczny - L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP014
13. Tytuł zajęć - Literatura piękna wobec sacrum: afirmacje i konfrontacje
Prowadzący - dr hab. Alicja Mazan - Mazurkiewicz
Język - polski
Opis przedmiotu -Celem przedmiotu jest przedstawienie różnorodnych wariantów relacji między literaturą piękną a tradycją religijną. Mam na myśli przede wszystkim, choć nie jedynie, kluczową dla kultury europejskiej tradycję chrześcijańską: także judaizm, religię starożytnej Grecji, w mniejszym stopniu religie Dalekiego Wschodu. Przedmiotem interpretacji będą zarówno teksty przynależące prymarnie do sfery sakralnej, a cechujące się literackością, jak również (w zdecydowanej większości) teksty o prymacie funkcji artystycznej, literackiej; zarówno afirmujące sferę religii, jak i wobec niej polemiczne. Zajęcia nie stanowią syntetycznego ujęcia tematu, lecz serię cząstkowych przybliżeń.
Miejsce i termin - Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 1.11 ??, czwartki w godz. 15.15. - 16.45
Pierwsze zajęcia - 23 lutego 2017 r.
Cykl dydaktyczny - L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP01514. Tytuł zajęć - Oblicza francuskiej dekadencji. Francja końca XIX wieku
Prowadzący - dr hab. Anita Staroń
Język - polski
Opis przedmiotu -Wykład skierowany jest do osób zainteresowanych literaturą i sztuką francuskiego fin-de-siècle’u. Jego celem jest przybliżenie słuchaczom szczególnej atmosfery końca XIX wieku we Francji, w dużym stopniu znajdującej odbicie nie tylko w twórczości poszczególnych artystów, ale również w ich stylu życia. Ocena końcowa – na podstawie testu
Miejsce i termin - Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 0.8, poniedziałki w godz. 17.00 - 18.30
Pierwsze zajęcia - 20 lutego 2017 r.
Cykl dydaktyczny - L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP013


Tytuł zajęć -
Prowadzący -
Język - angielski
Opis przedmiotu -
Miejsce i termin - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 1/3, sala,
Pierwsze zajęcia -
Cykl dydaktyczny - Z-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 26 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu -


Tytuł zajęć -
Prowadzący -
Język - angielski
Opis przedmiotu -
Miejsce i termin- Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 1/3, s, środy
Pierwsze zajęcia -
Cykl dydaktyczny - Z-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 13 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu -
Tytuł zajęć -
Prowadzący -
Język - angielski
Opis przedmiotu -
Miejsce i termin - Wydział Nauk Geograficznych, ul. Narutowicza 88,, czwartki w godz.
Pierwsze zajęcia -
Cykl dydaktyczny - Z-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 10 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu -Tytuł zajęć - Podstawy bezpieczeństwa narodowego
Prowadzący - prof. Robert Łoś
Język - polski
Opis przedmiotu - Wykłady z tego przedmiotu obejmują elementy współczesnych teorii bezpieczeństwa. Studenci zostaną zapoznani z zakresami pojęcia bezpieczeństwa we współczesnych stosunkach międzynarodowych i jego typologiami. Omówione zostaną obecne oraz prognozowane zagrożenia i wyzwania pojawiające się przed państwami i społeczeństwami we współczesnym świecie, zarówno w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym. Przedstawione i przeanalizowane zostaną podstawowe pojęcia związane z budowaniem strategii bezpieczeństwa oraz tworzeniem systemu obronnego i ochronnego państwa. Dotyczyć to będzie zarówno funkcji zewnętrznych państwa (możliwości działań w sferze różnych metod polityki zagranicznej), jak i wewnętrznych (służby państwowe i specjalne, administracja). Ćwiczenia, realizowane na platformie zdalnego nauczania (dalej – ZN), mają na celu ukazanie praktycznych zastosowań zdobywanej wiedzy, nabywanie i utrwalanie umiejętności oraz postaw związanych z szeroko rozumianym obszarem bezpieczeństwa narodowego.
Miejsce i termin - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, ul. Lindleya 3, sala 106, czwartki, w godz. 13.45 - 15.15 (8 zajęć)
Pierwsze zajęcia - 20 października 2016 r.
Cykl dydaktyczny - Z-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 15 godzin wykładu + 15 godz. ćwiczeń, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 1300-DXO0001