Zaj臋cia og贸lnouczelniane

Zaj臋cia og贸lnouczelniane w semestrze zimowym 2017/2018Szanowni Studenci

Rejestracja internetowa na zaj臋cia w semestrze zimowym 2017/2018 by艂a prowadzona w terminie od 27 wrze艣nia do 8 pa藕dziernika 2017 r.

Prosz臋 pami臋ta膰, 偶e zarejestrowanie si臋 na przedmiot skutkuje konieczno艣ci膮 jego zaliczenia.

Jakiekolwiek zmiany mog膮 by膰 dokonywane do 16 pa藕dziernika br. - NIE P脫殴NIEJ!


WA呕NE !

Studenci mog膮 uczestniczy膰 w zaj臋ciach og贸lnouczelnianych bezp艂atnie tylko w贸wczas, gdy zaj臋cia te zosta艂y uwzgl臋dnione w ich programach studi贸w.


Przedmiot realizowany poza programem studi贸w (paragraf 43 Regulaminu studi贸w w U艁 ze zmianami obowi膮zuj膮cymi od 1.10.2017 r.) podlega op艂acie w wysoko艣ci podanej w zarz膮dzeniu nr 99 Rektora z 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wysoko艣ci op艂at za us艂ugi edukacyjne w U艁 w roku akademickim 2017/2018 - w takim przypadku nale偶y w dziekanacie macierzystego wydzia艂u z艂o偶y膰 Podanie studenta .

Wysoko艣ci tych op艂at (mog膮 by膰 r贸偶ne, w zale偶no艣ci od wydzia艂u, na kt贸rym dany przedmiot jest realizowany) zawarte s膮 w za艂膮czniku nr 15 do tego zarz膮dzenia.

Pewnym wyj膮tkiem jest Akademia Polskiego Filmu. Zaj臋cia te organizowane s膮 przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, kt贸ry pobiera op艂at臋 od student贸w w ka偶dym przypadku (U艁 op艂aty nie pobiera).

Przypominam, 偶e zarejestrowanie si臋 na przedmiot og贸lnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to tak偶e Akademii Polskiego Filmu) powoduje, 偶e przedmiot ten staje si臋 dla studenta obowi膮zkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru.

Po zako艅czonej rejestracji internetowej (ale nie p贸藕niej ni偶 16 pa藕dziernika 2017 r.) uczestnicy zaj臋膰 og贸lnouczelnianych powinni zg艂osi膰 si臋 do koordynator贸w tych zaj臋膰 na swoich wydzia艂ach (wykaz koordynator贸w znajduje si臋 poni偶ej) w celu dope艂nienia formalno艣ci.
Koordynator zaj臋膰 og贸lnouczelnianych w Uniwersytecie 艁贸dzkim:


mgr Barbara Kliszcz
Centrum Obs艂ugi Studenta U艁
tel. 635-40-80
e-mail: kliszczb@uni.lodz.pl


Rektorat U艁
ul. Narutowicza 68
艁贸d藕 90-136
pok. 011 (piwnica)

KOORDYNATORZY WYDZIA艁OWI:

Wydzia艂 Biologii i Ochrony 艢rodowiska - mgr Joanna Suliga, dziekanat pok贸j nr 104, tel. 635-45-38, jsuliga@biol.uni.lodz.pl

Wydzia艂 Chemii - mgr Magdalena Pietruszka, tel. 635-57-44, lenka@chemia.uni.lodz.pl

Wydzia艂 Ekonomiczno-Socjologiczny - mgr Konrad Walkowski, tel. 635-51-32, konrad.walkowski@uni.lodz.pl

Wydzia艂 Filologiczny - mgr Iwona Nied藕wiecka, 665-52-61, 665-52-53 iwonanie@uni.lodz.pl

Wydzia艂 Filozoficzno-Historyczny - mgr Ma艂gorzata Wojdal, tel. 665-56-90 malgorzata.wojdal@uni.lodz.pl

Wydzia艂 Fizyki i Informatyki Stosowanej - mgr Monika Drabik, tel. 635-57-42,mdrabik@wfis.uni.lodz.pl lub dziekanat@wfis.uni.lodz.pl

Wydzia艂 Matematyki i Informatyki - Irena Salska, tel. 635-59-31 salska@math.uni.lodz.pl

Wydzia艂 Nauk Geograficznych - mgr Angelika Bierut-Mordylak, tel. 665-59-12, angelika@geo.uni.lodz.pl

Wydzia艂 Nauk o Wychowaniu - mgr Anna Krygier, tel. 665-57-31, krygier@uni.lodz.pl

Wydzia艂 Prawa i Administracji:
Lista przedmiot贸w 鈥 mgr Zuzanna Adamusik, tel. 635-46-36, zadamusik@wpia.uni.lodz.pl
Kodowanie w USOS 鈥 mgr Piotr Topolski, tel. 635-47-05, ptopolski@wpia.uni.lodz.pl

Wydzia艂 Studi贸w Mi臋dzynarodowych i Politologicznych - mgr Hubert Michlewski, tel. 635-42-70,hubertsm@uni.lodz.pl

Wydzia艂 Zarz膮dzania - mgr in偶. Anna Darmaszek, tel. 635-62-16, adarmaszek@wzmail.uni.lodz.pl

Akademickie Biuro Karier Zawodowych - mgr Katarzyna Skonieczna, tel. 665-53-39, katarzyna.skonieczna@uni.lodz.pl


W ramach kszta艂cenia interdyscyplinarnego w semestrze zimowym 2017/2018 studenci studi贸w stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranci Uniwersytetu 艁贸dzkiego mog膮 uczestniczy膰 w zaj臋ciach og贸lnouczelnianych. S膮 to:

- wyk艂ady w j臋zyku angielskim oraz polskim (organizowane przez Uniwersytet 艁贸dzki)
- Akademia Polskiego Filmu (organizatorami s膮: Polski Instytut Sztuki Filmowej i Stowarzyszenie Filmowc贸w Polskich)


Op艂aty w wysoko艣ci 120 z艂 za semestr (lub 100 z艂 w przypadku kontynuacji) pobierane s膮 przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, kt贸ry organizuje kurs - Akademia Polskiego Filmu.

W ci膮gu czterech semestr贸w, cotygodniowych zaj臋膰, mo偶na uczestniczy膰 w prawie setce projekcji filmowych, 48 wyk艂adach wybitnych filmoznawc贸w z ca艂ej Polski, a tak偶e w autorskich spotkaniach z tw贸rcami.

W semestrze zimowym 2017/2018 b臋dzie realizowany IV semestr Akademii - opis zaj臋膰 w tym semestrze: http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/akademia-p...

Uczestnictwo w zaj臋ciach jest mo偶liwe tylko po wykupieniu karnetu w kasie kina Kinematograf.
Ilo艣膰 miejsc jest ograniczona.
Mo偶na realizowa膰 pojedyncze semestry.
Szczeg贸艂owe informacje znajduj膮 si臋 na stronie:http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/akademia-polskiego-filmu/program-lodz

Doktoranci, kt贸rzy chc膮 uczestniczy膰 w zaj臋ciach og贸lnouczelnianych nie bior膮 udzia艂u w elektronicznej rejestracji.
Powinni oni zg艂osi膰 ch臋膰 uczestnictwa osobie prowadz膮cej zaj臋cia oraz koordynatorowi zaj臋膰 og贸lnouczelnianych na wydziale, na kt贸rym prowadzony jest dany przedmiot.
Odp艂atno艣膰 za Akademi臋 Polskiego Filmu ponosz膮 tak膮 sam膮 jak studenci.

Przedmiot realizowany poza programem studi贸w doktoranckich podlega op艂acie w wysoko艣ci podanej w zarz膮dzeniu nr 99 Rektora z 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wysoko艣ci op艂at za us艂ugi edukacyjne w U艁 w roku akademickim 2017/2018.
Wysoko艣ci tych op艂at zawarte s膮 w za艂膮czniku nr 14 pkt 4) do tego zarz膮dzenia.Rejestracja na zaj臋cia og贸lnouczelniane w semestrze zimowym by艂a prowadzona w terminie od 27 wrze艣nia do 8 pa藕dziernika 2017 r. poprzez UsosWeb.

Kod og贸lny rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-Z17/18

WYKAZ ZAJ臉膯 W SEMESTRZE ZIMOWYM 2017/2018
1. Tytu艂 zaj臋膰 - Sex, Gender and Family in Antiquity and the Middle Ages
Prowadz膮cy - dr Andrzej Kompa
J臋zyk - angielski
Opis przedmiotu - The course aims at discussing gender issues with reference to development and changes in civilisations of the ancient and medieval Middle East and Southern Europe (civilisations and cultures of the Near and Middle East, Syro-Palestine, ancient Greece and Rome, the eastern Roman / Byzantine empire). The classes integrate the methods and findings of both classical and gender studies, and are not restricted to but one paradigm. That enables to emphasize the vast diversity of patterns and changeability of microstructures within societies. Among the most important issues are: the gender roles in the respective cultures, situation of women, a family, its models and its characters, LGBT issues, a notion the third sex/gender.
Miejsce i termin -Instytut Historii, ul. Aleksandra Kami艅skiego 27a, sala 203, czwartki godz. 16,00
Pierwsze zaj臋cia - 19 pa藕dziernika 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 6 punkt贸w ECTS
Kod przedmiotu - 0200-ERAS025
2. Tytu艂 zaj臋膰 - Arcydzie艂a muzyki klasycznej: Epoka romantyzmu cz. III: Fryderyk Chopin
Prowadz膮cy - prof. Marek Rosiak
J臋zyk - polski
Opis przedmiotu - Przedmiotem wyk艂adu b臋dzie przedstawienie najwa偶niejszych kompozycji Chopina na tle zarysu jego biografii.
Miejsce i termin - Instytut Filozofii, ul. Narutowicza 65, sala 312, poniedzia艂ki godz. 17.15.
Pierwsze zaj臋cia - 9 pa藕dziernika 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH0073. Tytu艂 zaj臋膰 - Historia Syrii (staro偶ytno艣膰 - 艣redniowiecze - wybrane elementy dziej贸w najnowszych)
Prowadz膮cy - dr Pawe艂 Filipczak
J臋zyk - polski
Opis przedmiotu - Pe艂ny kurs historii staro偶ytnej i 艣redniowiecznej Syrii (od powstania pierwszych pa艅stw po pocz膮tek wieku XVI n.e.), z uwzgl臋dnieniem geografii historycznej, aspekt贸w politycznych, spo艂ecznych, gospodarczych i religijnych, umo偶liwia studentom kompetentne poznanie dziej贸w jednego z najwa偶niejszych region贸w Bliskiego Wschodu. Chronologiczny zakres kursu poszerzony jest o modu艂 obejmuj膮ce wybrane, najwa偶niejsze wydarzenia, postaci i zjawiska z dziej贸w nowo偶ytnych i najnowszych. W sensie geograficznym Syria rozumiana jest tu szeroko, obejmuj膮c kilka wsp贸艂czesnych pa艅stw, g艂贸wnie: Syri臋, Liban, Izrael, Jordani臋 i Autonomi臋 Palesty艅sk膮. Kurs obejmuje tak偶e panel po艣wi臋cony najwa偶niejszym zabytkom staro偶ytnym i 艣redniowiecznym le偶膮cym przede wszystkim na obszarze (wsp贸艂czesnej) Syrii i Libanu.
Miejsce i termin - Katedra Historii, ul. Aleksandra Kami艅skiego 27a, sala 203 lub 204, poniedzia艂ki godz. 18.00
Pierwsze zaj臋cia - 9 pa藕dziernika 2017 r.
Cykl dydaktyczny -Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH006
4. Tytu艂 zaj臋膰 - Skrzy偶owanie 艣wiat贸w. P贸艂wysep Ba艂ka艅ski w epoce 艣redniowiecznej
Prowadz膮cy - dr Kiri艂 Marinow
J臋zyk - polski
Opis przedmiotu - Celem zaj臋膰 jest przybli偶enie studentom r贸偶norodnych aspekt贸w dziej贸w Ba艂kan贸w i ich mieszka艅c贸w w 艣redniowieczu. Poznanie wybranych fragment贸w z historii Cesarstwa Bizanty艅skiego, rodz膮cych si臋 i rozwijaj膮cych si臋 w贸wczas pa艅stw s艂owia艅skich i wreszcie ekspansji Turk贸w Osma艅skich na to terytorium. Prze艣ledzenie wzajemnych interakcji pomi臋dzy tymi kontrahentami politycznymi. Zapoznanie si臋 z przyk艂adowymi tekstami bizanty艅skimi, s艂owia艅skimi i tureckimi (w przek艂adzie polskim) i do艣wiadczenie bezpo艣redniej pracy z nimi (interpretacja). Poruszone zostan膮 zagadnienia z zakresu geografii historycznej, historii militarnej, relacji dyplomatycznych, kwestii religijnych oraz kulturalnych (sztuka, architektura, literatura). Zaj臋cia b臋d膮 bogato ilustrowane audiowizualnie.
Miejsce i termin - Katedra Historii, ul. Aleksandra Kami艅skiego 27a, sala 203, wtorki godz. 17.30
Pierwsze zaj臋cia - 10 pa藕dziernika 2017 r.
Cykl dydaktyczny -Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH005


5. Tytu艂 zaj臋膰 - Czas demon贸w. Noc w kulturze 艣redniowiecznej Europy Zachodniej
Prowadz膮cy - dr Kiri艂 Marinow
J臋zyk - polski
Opis przedmiotu - Celem zaj臋膰 jest dog艂臋bne i wieloaspektowe przedstawienie fenomenu postrzegania nocy i towarzysz膮cych jej realnych oraz wyobra偶onych element贸w oraz wydarze艅 przez ludzi epoki 艣redniowiecznej. Chodzi zatem o eksploracj臋 i przybli偶enie mentalno艣ci mieszka艅c贸w Europy Zachodniej oraz zrozumienie ich sposobu postrzegania i odczuwania otaczaj膮cej ich rzeczywisto艣ci, a zatem r贸wnie偶 u艣wiadomionych oraz nie艣wiadomych motor贸w ich post臋powania. Temat ma r贸wnie偶 pozwoli膰 s艂uchaczom na wnikni臋cie i poznanie r贸偶norodnych aspekt贸w kultury europejskiej z perspektywy epoki, kt贸ra mia艂a niebagatelne znaczenie dla kszta艂towania si臋 wsp贸艂czesnych przekona艅 na temat nocy, czy to w sztuce i literaturze, czy te偶 w kulturze masowej. Zjawisko nocy b臋dzie przedstawione we wszystkich swoich wymiarach 鈥 antonim dnia i 艣wiat艂o艣ci, mieszka艅cy nocy, miejsca zwi膮zane z noc膮, cisza i g艂osy nocy, cz艂owiek a noc, wizualizacje literackie i malarskie nocy 鈥 tak jak je rozumia艂 i prze偶ywa艂 cz艂owiek tamtych wiek贸w, zar贸wno nale偶膮cy do elit, jak r贸wnie偶 do og贸艂u spo艂ecze艅stwa. Podejmowana problematyka przedstawiona zostanie na bazie r贸偶norodnych 藕r贸de艂 艣redniowiecznych, a wyk艂ad b臋dzie bogato ilustrowany multimedialnie.
Miejsce i termin - Katedra Historii, ul. Aleksandra Kami艅skiego 27a, sala 203, wtorki godz. 16.00
Pierwsze zaj臋cia - 10 pa藕dziernika 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH009


6. Tytu艂 zaj臋膰 - Swoi czy Obcy ? Wyznania religijne w Polsce XX wieku
Prowadz膮cy - dr Ma艂gorzata 艁apa
J臋zyk - polski
Opis przedmiotu - Tradycje Rzeczypospolitej jako pa艅stwa r贸偶norodnego pod wzgl臋dem narodowo艣ciowym, wyznaniowym, kulturowym przetrwa艂y niemal do po艂owy
XX wieku. Po艂o偶y艂y im kres dzia艂ania nazist贸w w czasie drugiej wojny 艣wiatowej. Przedmiotem wyk艂adu b臋dzie odpowied藕 na pytanie w jaki spos贸b funkcjonowa艂y w Polsce XX wieku grupy wyznaniowe. Czy wielowyznaniowo艣膰 ziem polskich prowadzi艂a do konflikt贸w, czy te偶 by艂a pod艂o偶em dla rozwoju tolerancji i wsp贸艂pracy? Jak膮 polityk臋 wobec grup wyznaniowych prowadzi艂o pa艅stwo, poczynaj膮c od Rosji prze艂omu wiek贸w XIX i XX, przez Drug膮 Rzeczypospolit膮, Polsk臋 Ludow膮, a na Rzeczypospolitej prze艂omu XX i XXI wieku ko艅cz膮c. Jaki stosunek do owej wielowyznaniowo艣ci mia艂o spo艂ecze艅stwo polskie. I na koniec, czy wsp贸艂cze艣nie mo偶na m贸wi膰 o Polsce jako o monolicie wyznaniowym?, czy te偶 nadal jest ona wielowyznaniowa?
Miejsce i termin - Katedra Historii, ul. Aleksandra Kami艅skiego 27a, sala 12, poniedzia艂ki godz. 16.00
Pierwsze zaj臋cia - 9 pa藕dziernika 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH008


7. Tytu艂 zaj臋膰 - Od nienawi艣ci do fascynacji. Nie艂atwa koegzystencja pogan, 偶yd贸w, chrze艣cijan i muzu艂man贸w w 艣redniowieczu.
Prowadz膮cy - prof. Teresa Woli艅ska
J臋zyk - polski
Opis przedmiotu - Celem zaj臋膰 jest przybli偶enie s艂uchaczom skomplikowanych stosunk贸w mi臋dzy wyznawcami r贸偶nych religii (poga艅stwa, chrze艣cija艅stwa, islamu i judaizmu) w 艣redniowieczu, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem obszaru Bliskiego Wschodu i basenu Morza 艢r贸dziemnego.W omawianej epoce koegzystowa艂y na nim zar贸wno wielkie religie monoteistyczne, jak i wyznawcy tradycyjnych, poga艅skich religii. Mapa religijna P贸艂wyspu Arabskiego przed Mahometem by艂a bardzo zr贸偶nicowana. Opr贸cz pogan zamieszkiwa艂y go nie tylko wsp贸lnoty chrze艣cija艅skie, z艂o偶one z uciekaj膮cych przed prze艣ladowaniami w cesarstwie, ale tak偶e ca艂e plemiona wyznaj膮ce t臋 religi臋,chocia偶 nie zawsze w ortodoksyjnej wersji. Na po艂udniu, w tzw. Arabii Szcz臋艣liwej, przez kr贸tki czas dominowa艂 judaizm. R贸wnocze艣nie tereny te by艂y, podobnie jak wsp贸艂cze艣nie, wa偶ne ze wzgl臋d贸w strategicznych dla wszystkich si艂 politycznych w regionie. St膮d rywalizacja Bizancjum najpierw z Persj膮, a nast臋pnie z pa艅stwami muzu艂ma艅skimi (kalifatem sasanidzkim i abbasydzkim, Turkami, egipskimi Fatymidami). Na ich wzajemne relacje istotny wp艂yw mia艂y stosunki wyznaniowe, tym bardziej, 偶e na obszarach pozostaj膮cych od VII w, pod panowaniem muzu艂ma艅skim pozosta艂y znaczne mniejszo艣ci chrze艣cija艅skie. Od VII w. chrze艣cijanom przysz艂o stawi膰 czo艂a islamowi. Trzeba jednak pami臋ta膰, 偶e 偶adna z tych wielkich religii monoteistycznych nie by艂a jednolita, zatem chrze艣cijanie r贸偶nych obrz膮dk贸w mieli do czynienia z szyitami, sunnitami i innymi od艂amami islamu. Mo偶na tez wskaza膰 ca艂y szereg innych problem贸w. Dla przyk艂adu islam w Afryce znacz膮co r贸偶ni艂 si臋 (nie w dogmatach, lecz w praktyce) od tego w Hiszpanii, szczeg贸lnie pod rz膮dami Umajjad贸w. Mo偶liwo艣ci porozumienia si臋 z Arabami w Ziemi 艢w. by艂y inne, ni偶 z Turkami Seld偶uckimi, kt贸rzy ich wyparli. Okresem, w kt贸rym dosz艂o do zderzenia wyznawc贸w islamu i chrze艣cija艅stwa by艂y czasy krucjat. Mimo toczonych walk przedstawiciele obu religii mieli te偶 sposobno艣膰 poznania obyczaj贸w i wierze艅 swoich przeciwnik贸w. R贸wnocze艣nie chrze艣cijanie z Zachodu mogli spotka膰 wyznawc贸w r贸偶nych nurt贸w chrze艣cija艅stwa wschodniego. Nie zawsze by艂y to spotkania pokojowe.Te i inne zagadnienia b臋d膮 przedmiotem rozwa偶a艅 w toku zaj臋膰.
Miejsce i termin - Instytut Historii, ul. Aleksandra Kami艅skiego 27a, sala 203, 艣rody, godz. 16.00,
Pierwsze zaj臋cia - 4 pa藕dziernika 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30, godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0500-WFH010
8. Tytu艂 zaj臋膰 - Kreator kariery
PRZEDMIOT PROWADZONY BEZP艁ATNIE DLA WSZYSKICH STUDENT脫W U艁
Prowadz膮cy - mgr Katarzyna Skonieczna
J臋zyk - polski
Opis przedmiotu - Podczas zaj臋膰 uczestnicy rozwin膮 kluczowe kompetencje na rynku pracy, prze膰wicz膮 poszczeg贸lne etapy procesu rekrutacyjnego oraz zapoznaj膮 si臋 ze sposobami zak艂adania w艂asnej dzia艂alno艣ci gospodarczej. Zaj臋cia maj膮 charakter praktyczny.
Poruszane zagadnienia:
- diagnoza kompetencji uczestnika,
- rozw贸j wybranych umiej臋tno艣ci mi臋kkich,
- rynek pracy w wojew贸dztwie 艂贸dzkim,
- plan kariery,
- zdobywanie do艣wiadczenia zawodowego podczas studi贸w,
- aktywne poszukiwanie pracy,
- personal branding,
- etapy rekrutacji (oferty pracy, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna),
- kompetencje przedsi臋biorcze,
- zak艂adanie i prowadzenie w艂asnej dzia艂alno艣ci gospodarczej.
Miejsce i termin - Akademickie Biuro Karier Zawodowych U艁, ul. Lumumby 14, wtorki w godz. 14.00 - 15.30
Pierwsze zaj臋cia - 17 pa藕dziernika 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 2 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0000-KREATOR


9. Tytu艂 zaj臋膰 - Wybrane aspekty chemii lek贸w, farmacji i agrochemii
Prowadz膮cy - prof. Jaros艂aw Lewkowski
J臋zyk - polski
Opis przedmiotu - Historie najwi臋kszych oszustw naukowych 艣wiata medyczno-farmaceutycznego, takich jak tworzenie nowych, nieistniej膮cych de facto jednostek chorobowych uzasadniaj膮cych wprowadzenie nowej grupy lek贸w. Jednym s艂owem, spr贸buj臋 przekona膰 s艂uchaczy, 偶e podstawowa wiedza dotycz膮ca medycyny, farmacji i toksykologii jest niezmiernie istotna dla bezpiecznego funkcjonowania we wsp贸艂czesnym 艣wiecie.

Wyk艂ad ten adresowany jest w zasadzie do wszystkich, a jego zakres, w du偶ej mierze uzale偶niony b臋dzie od dziedziny studi贸w s艂uchaczy. Je偶eli znaczna wi臋kszo艣膰 uczestnik贸w stanowi膰 b臋d膮 ludzie z wykszta艂ceniem przyrodniczym i 艣cis艂ym (czyli, je艣li istnieje szansa, 偶e ich znajomo艣膰 chemii wykracza poza znajomo艣膰 wzoru kwasu solnego), w贸wczas wprowadzone b臋d膮 rzeczywiste elementy chemii lek贸w. Je艣li za艣 wi臋kszo艣膰 stanowi膰 b臋d膮 specjali艣ci w dziedzinie szeroko poj臋tych nauk humanistycznych, w贸wczas rozwa偶ania 鈥瀋hemiczne鈥 zejd膮 na plan dalszy.

Nie oznacza to, 偶e mniejszo艣膰, dysponuj膮ca wykszta艂ceniem, na przyk艂ad humanistycznym, nie znajdzie czego艣 ciekawego dla siebie. Bowiem podczas tej serii wyk艂ad贸w, postaram si臋, aby s艂uchacze uzyskali 鈥瀢iedz臋 praktyczn膮鈥. Owa wiedza praktyczna, dotyczy膰 b臋dzie efekt贸w ubocznych lek贸w popularnych i dost臋pnych w wolnej sprzeda偶y, b膮d藕 te偶 nagminnie przepisywanych przez lekarzy. Do tej wiedzy, zaliczam te偶 historie najwi臋kszych oszustw 艣wiata medyczno-farmaceutycznego, takich jak tworzenie nowych, nieistniej膮cych de facto jednostek chorobowych uzasadniaj膮cych wprowadzenie nowej grupy lek贸w. Jednym s艂owem, spr贸buj臋 przekona膰 s艂uchaczy, 偶e podstawowa wiedza dotycz膮ca medycyny, farmacji i toksykologii jest r贸wnie istotna dla bezpiecznego funkcjonowania, jak podstawowa znajomo艣膰 prawa. 呕e nie tylko: ignorantia iuris nocet, ale r贸wnie偶 鈥ignorantia medicina nocet鈥...

Zapraszam wi臋c student贸w wszelkich kierunk贸w i specjalno艣ci, wyk艂ad b臋dzie mia艂 charakter interaktywny, a je艣li pojawi膮 si臋 na nim adepci nauk prawniczych, b臋dzie okazja przedyskutowa膰 problem w aspekcie istniej膮cego prawa farmaceutycznego (regulacji REACH).

Je艣li ktokolwiek mia艂by ochot臋 dowiedzie膰 si臋, w jaki spos贸b broni膰 si臋 przed zakusami przemys艂u medyczno-farmaceutyczno-spo偶ywczego, aby eksperymentowa膰 na naszych, jeszcze p贸ki co, zdrowych organizmach, to s艂u偶臋 w tej materii pomoc膮 zapraszaj膮c na niniejszy cykl wyk艂ad贸w.

Miejsce i termin- Wydzia艂 Chemii, ul. Tamka 12, sala 1-020, wtorki godz. 10.30 - 12.00
Pierwsze zaj臋cia - 10 pa藕dziernika 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 28 godzin, 2 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 1600-OZWACH10. Tytu艂 zaj臋膰 - Tourism and urban revitalisation
Prowadz膮cy - prof. Sylwia Kaczmarek
J臋zyk - angielski
Opis przedmiotu -The aim of the subject is to examine the process of development the new form of urban tourism which is closely connected with the process of urban regeneration done on degraded areas in different countries and to achieve the knowledge and practical skills of preparing, implementing, monitoring and evaluating that process in contemporary cities.
Miejsce i termin - Wydzia艂 Nauk Geograficznych, ul. Kopci艅skiego 31, sala 125, poniedzia艂ki godz. 14.00 - 16.00
Pierwsze zaj臋cia - 9 pa藕dziernika 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 15 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 1400-EM4111. Tytu艂 zaj臋膰 - Akademia polskiego filmu

ZAJ臉CIA ODP艁ATNE W WYSOKO艢CI 120 Z艁 DLA WSZYSTKICH STUDENT脫W (w ramach programu studi贸w i jako przedmiot dodatkowy)
Prowadz膮cy - koordynator przedmiotu z U艁 - dr hab. Natasza Korczarowska-R贸偶ycka
J臋zyk - polski
Opis przedmiotu - szczeg贸艂owe informacje na stronie: http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/akademia-p...
Miejsce i termin - Kino Kinematograf, plac Zwyci臋stwa 1, poniedzia艂ki godz. 17.00
Pierwsze zaj臋cia - 9 pa藕dziernika 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 60 godzin, 6 punkt贸w ECTS
Kod przedmiotu - 0000-APF000


12. Tytu艂 zaj臋膰 - Aging of cells and organisms. Why do we age; can the process of aging be prevented or modified ?
Prowadz膮cy - prof. Grzegorz Bartosz
J臋zyk - angielski
Opis przedmiotu - Zapoznanie student贸w z podstawami biologicznymi procesu starzenia si臋. Nabycie umiej臋tno艣ci krytycznej oceny informacji dotycz膮cych tego procesu i mo偶liwo艣ci jego modyfikacji.
Miejsce i termin - Wydzia艂 Biologii i Ochrony 艢rodowiska, ul. Banacha 1/3, sala B9, wtorki godz. 16.30 - 18.15
Pierwsze zaj臋cia - 10 pa藕dziernika 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 26 godzin, 6 punkt贸w ECTS
Kod przedmiotu - 0400-BAM32D
13. Tytu艂 zaj臋膰 - Sustainable development - the challenge of 21st century
Prowadz膮cy - dr Natalia Ratajczyk
J臋zyk - angielski
Opis przedmiotu - Celem kursu jest:
- zapoznanie student贸w z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zr贸wnowa偶onego rozwoju,
- om贸wienie r贸偶nych sektor贸w gospodarki: energetyki, transportu, rolnictwa i analiza ich wp艂ywu na 艣rodowisko,
- kszta艂towanie umiej臋tno艣ci oceny kwestii zwi膮zanych z problemem nadmiernej konsumpcji, 艣wiadomo艣ci ekologicznej,
- nabycie umiej臋tno艣ci praktycznych metod ograniczania negatywnego wp艂ywu na 艣rodowisko przyrodnicze,
- wykszta艂cenie postawy odpowiedzialno艣ci za stan 艣rodowiska naturalnego.
Miejsce i termin - Wydzia艂 Biologii i Ochrony 艢rodowiska, ul. Banacha 1/3, sala B11, 艣rody godz. 16.15 - 17.45
Pierwsze zaj臋cia - 8 listopada 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 13 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0400-BAM27D14. Tytu艂 zaj臋膰 - From an idea to Successful Business Venture
Prowadz膮cy - dr hab. Agnieszka Kurczewska
J臋zyk - angielski
Opis przedmiotu -
Miejsce i termin - Wydzia艂 Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5, sala D-206, wtorki godz. 11.30
Pierwsze zaj臋cia - 3 pa藕dziernika 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0600-JABL10


15. Tytu艂 zaj臋膰 - Grundlagen der Europaischen Integration
Prowadz膮cy - dr hab. Krzysztof Lewandowski
J臋zyk - niemiecki
Opis przedmiotu - Celem przedmiotu jest zapoznanie student贸w z podstawowym s艂ownictwem w j臋zyku niemieckim zwi膮zanym z Uni膮 Europejsk膮 i obszarami polityki realizowanymi przez te organizacj臋.
Miejsce i termin - Wydzia艂 Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5,, sala D-204, wtorki godz. 11.30
Pierwsze zaj臋cia - 3 pa藕dziernika 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0600-JABL11


16. Tytu艂 zaj臋膰 - Zielonaja ekonomika
Prowadz膮cy - dr Danuta Lipi艅ska
J臋zyk - rosyjski
Opis przedmiotu - G艂贸wnym celem kszta艂cenia jest przekazanie studentom wiedzy na temat zielonej gospodarki jako nowej 艣cie偶ki rozwoju spo艂eczno-gospodarczego, realizuj膮cej efektywnie cele zr贸wnowa偶onego rozwoju w skali globalnej.
Miejsce i termin - Wydzia艂 Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5,, sala D-306, wtorki godz. 11.30
Pierwsze zaj臋cia - 3 pa藕dziernika 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0600-JABL1217. Tytu艂 zaj臋膰 - History of Computer Science
Prowadz膮cy - dr Rafa艂 Zdu艅czyk
J臋zyk - angielski
Opis przedmiotu - Zaznajomienie studenta z histori膮 powstawania pierwszych maszyn licz膮cych, idei matematycznych i wynalazk贸w technicznych wykorzystywanych w informatyce oraz historii rozwoju podstawowych ga艂臋zi informatyki.
Miejsce i termin - Wydzia艂 Matematyki i Informatyki, ul. Banacha, sala A225, 艣rody godz. 10.15 - 12.00
Pierwsze zaj臋cia - 4 pa藕dziernika 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 28 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 1100-HC0ENG18. Tytu艂 zaj臋膰 - Muzyczne formy teatralne i filmowe - opera, operetka, balet, musical
Prowadz膮cy - prof. Antoni Wierzbi艅ski
J臋zyk - polski
Opis przedmiotu - Celem zaj臋膰 jest przedstawienie roli i zwi膮zk贸w muzyki z takimi formami teatralnymi, w kt贸rych stanowi ona integraln膮 cz臋艣膰 teatru i filmu. Zaj臋cia sk艂adaj膮 si臋 z: cz臋艣ci wyk艂adowej na temat epoki, kompozytora, formy, oraz z prezentacji dzie艂 scenicznych najwybitniejszych kompozytor贸w, re偶yser贸w, z om贸wieniem ich roli na tle epoki.
Miejsce i termin - Wydzia艂 Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, aula A3, poniedzia艂ki godz. 15.15 - 16.45
Pierwsze zaj臋cia - 2 pa藕dziernika 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP010


19. Tytu艂 zaj臋膰 - Recepcja mit贸w antycznych w polskim teatrze wsp贸艂czesnym
Prowadz膮cy - dr Ma艂gorzata Budzowska
J臋zyk - polski
Opis przedmiotu - Przedmiot ma na celu zapoznanie student贸w ze zjawiskiem recepcji mit贸w z obszaru staro偶ytnej Grecji i Rzymu w polskim teatrze wsp贸艂czesnym. Studenci zostan膮 zapoznani z teori膮 recepcji antyku (Classical Reception Studies) oraz z jej przyk艂adami z wybranych dzie艂 scenicznych wsp贸艂czesnych polskich re偶yser贸w tak, aby byli w stanie rozpoznawa膰 mechanizmy recepcji, nazywa膰 je i poddawa膰 analizie komparatystycznej.
Miejsce i termin - Wydzia艂 Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala: - 33, czwartki godz. 17.00 - 18.30
Pierwsze zaj臋cia - 5 pa藕dziernika 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP019


20. Tytu艂 zaj臋膰 - SF and fantasy - literature, cinema, culture
Prowadz膮cy - dr Natalia Lemann
J臋zyk - angielski
Opis przedmiotu - After the course the student:
-Has basic knowledge of SF and fantasy literature, cinema, and culture
-knows academic terminology in the area of SF and fantasy literature
-presents and characterizes selected basic currents, trends, and genres of SF and fantasy
-knows the most important SF& fantasy novels and movies
-uses the known communication structures appearing in the popular culture, artistic creativity, public and media communication about SF and fantasy
-knows the basic rules of operating in the field of SF& fantasy fandom and conventions
Miejsce i termin - Wydzia艂 Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 2.03, czwartki, godz. 15.15 - 16.45
Pierwsze zaj臋cia - 12 pa藕dziernika 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP017


21. Tytu艂 zaj臋膰 - Mi臋dzy klasyk膮 a antypedagogik膮. Wsp贸艂czesna literatura i ksi膮偶ka dzieci臋ca
Prowadz膮cy - dr hab. Alicja Mazan-Mazurkiewicz
J臋zyk - polski
Opis przedmiotu - Literatura i ksi膮偶ka dzieci臋ca w aspekcie literackim, psychologicznym, spo艂ecznym. Przemiany formu艂y literatury i ksi膮偶ki dzieci臋cej pod koniec XX i na pocz膮tku XXI wieku. Gatunki i tematy (m.in. problematyka egzystencjalna i ontologiczna, tematy tabu, modele rodziny w literaturze dla dzieci, poezja jako ukazanie mocy kreacyjnej j臋zyka, dzieci臋ca powie艣膰 kryminalna). Strategie od艣wie偶ania klasyki. Ksi膮偶ka dzieci臋ca w kontek艣cie wyzwa艅 wsp贸艂czesno艣ci: edukacja emocjonalna, obywatelska, ekologiczna, propedeutyka filozofii itd. Najistotniejsze tendencje (np. antypedagogika, autotematyzm, gra j臋zykowa, intertekstualno艣膰, dwuadresowo艣膰, ksi膮偶ka dzieci臋ca jako dzie艂o integralne, multimedialno艣膰, ksi膮偶ka autorska).
Miejsce i termin -Wydzia艂 Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala: -23, wtorki, godz. 15.15 - 16.45
Pierwsze zaj臋cia - 3 pa藕dziernika 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP018


22. Tytu艂 zaj臋膰 - Collective memory in Poland
Prowadz膮cy - dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska
J臋zyk - angielski
Opis przedmiotu - The course aims at presenting the core issues of collective memory in Poland, especially after the political turn of 1989. How does the Polish society commemorate the Polish pre-war multicultural history, the hardships of the Second World War as well as the communist period? Special attention will be paid to the urban memory, i.e. sites of memory in urban space. In order to have a closer look at this, will take four study trips to various places in 艁贸d藕 during the course.
After finishing the course the students should have:
- basic information about the history of Poland and 艁贸d藕 in the 20th century
- analytical skills concerning interpreting 鈥瀟he past in the present鈥.

Common course for the Faculty s regular students and students of the ERASMUS program.
Miejsce i termin -Wydzia艂 Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 1.50, pi膮tki co dwa tygodnie, godz. 10.00 - 13.15
Pierwsze zaj臋cia - 13 pa藕dziernika 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP020