Zasady odpłatności za usługi edukacyjne

Uchwała Senatu UŁ nr 379 podjęta w dniu 22.09.2014 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Łódzkim.

uch. nr 379 z 22.09.2014 r. - tekst jednolity

- zmieniona: - uchwałą Senatu UŁ nr 453 z 16 marca 2015 r.

Uch. Senatu nr 453

- uchwałą Senatu UŁ nr 640 z 13 czerwca 2016 r.

Uch. Senatu nr 640


Zarządzenie nr 81 Rektora UŁ z 10 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku ak. 2016/ 2017:

zarz. nr 81 z 10 maja 2016 r

zał. do zarz. nr 81 z 10 maja 2016 r

Zarządzenie nr 99 Rektora UŁ z dnia 18.04.2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim roku ak. 2017/ 2018:

zarz. nr 99 z 18 kwietnia 2017 r

zał. do zarz. nr 99 z 18 kwietnia 2017 r