Aktualnie:

Studia podyplomowe na UŁ

Wtorek, 26 Maja 2015

Wydział Zarządzania


Podyplomowe studia:

Zarządzanie oświatą

Tematyka:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.
Ponadto studia rozwijają umiejętności posługiwania się metodami i technikami zarządzania oświatą, kształtują umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem placówką oświatową oraz uświadamiają potrzebę stałego rozwoju.Dodatkowe informacje:
http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/Home/Studiapodyplomowe/PodyplomoweStudiumZarz%C4%85dzaniaO%C5%9Bwiat%C4%85/tabid/1601/language/pl-PL/Default.aspx

Kandydaci:

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które mają ukończone studia wyższe-licencjackie lub magisterskie. Studia Zarządzania Oświatą przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

Czas trwania:

Dwa semestry, 200 godzin zajęć. Zajęcia odbywać się będą w systemie zjazdowym, co dwa tygodnie, w piątki w godzinach 16.00-20.00 i w soboty w godzinach 9.00-16.00.

Ilość miejsc:

60-minimalna ilość zgłoszeń konieczna do uruchomienia edycji-30

Koszty uczestnictwa:

3200 zł

Kierownik studiów:

dr Justyna Danielewicz

Osoba/y kontaktowa:

mgr Renata Rybarczyk

Dane teleadresowe:

Adres: Matejki 22/26, 90-237 Łódź
Telefon: (48 42) 635 51 98, 635 62 89
Fax: (48 42) 66 55 631
Email: justynada@gmail.com 
WWW: Dane w trakcie aktualizacji

Inne informacje:

Wymagane dokumenty:
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- wypełniony formularz zgłoszeniowy,
- 1 zdjęcie o formacie legitymacyjnym,
- skierowanie na Studia Podyplomowe z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.Brokreinformacji

LogopediaMedialnaBezpieczenstwo

Bezpieczenstwo

 

bezpłatne szkolenia

bezpłatne szkoleniaCentrum Upowszechniania Informacji

Edukacja Regiony Regionalizacja

Akademickie Centrum Językowe

Alliance Francaise

Studia podyplomoweenglish language centre

kierunekUnikatowy

Kierunki Zamawiane Wydział Matematyki i Informatyki

Międzynarodowe studia stacjonarne