Ruszaj膮 kolejne nabory do program贸w TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility

15

WTOREK

LISTOPADA / 2016

Godzina rozpocz臋cia:

08:00

Dofinansowanie mog膮 uzyska膰 zar贸wno instytucje naukowe, jak i firmy. Do zdobycia jest 艂膮cznie 42 mln z艂otych.

Program TEAM oferuje granty na prze艂omowe w skali mi臋dzynarodowej badania, realizowane przez wybitnych uczonych w zespo艂ach badawczych. O 艣rodki mog膮 aplikowa膰 uczeni o uznanym na 艣wiecie dorobku i oryginalnych osi膮gni臋ciach naukowych. Finansowanie mo偶na zdoby膰 na prace B+R przyczyniaj膮ce si臋 do rozwi膮zywania najwa偶niejszych problem贸w naukowych w skali globalnej lub podejmuj膮ce istotne wyzwania stoj膮ce przed wsp贸艂czesnym spo艂ecze艅stwem. Rezultaty projekt贸w powinny mie膰 wp艂yw na rozw贸j spo艂eczno-gospodarczy kraju oraz wpisywa膰 si臋 w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Obowi膮zkowy jest tak偶e udzia艂 naukowego partnera zagranicznego w realizacji bada艅.

W programie TEAM-TECH mo偶na zdoby膰 finansowanie na projekty B+R zwi膮zane z rozwojem technologii, powstawaniem produktu lub opracowaniem procesu o du偶ym znaczeniu dla gospodarki. Program TEAM-TECH Core Facility natomiast oferuje 艣rodki na tworzenie lub rozwijanie us艂ug badawczych z wykorzystaniem dost臋pnej aparatury naukowo-badawczej.
W obu przypadkach przedmiotem projekt贸w zg艂oszonych do finansowania powinny by膰 rozwi膮zania opieraj膮ce si臋 na wcze艣niej pozyskanej oryginalnej wiedzy naukowej oraz wpisuj膮ce si臋 w zakres KIS*. Aby zdoby膰 grant w tych programach, wnioskodawca musi mie膰 wybitne do艣wiadczenie badawcze lub wdro偶eniowe. Je艣li wniosek sk艂ada jednostka naukowa, obowi膮zkowa jest tak偶e wsp贸艂praca z partnerem biznesowym.

Programy TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility oferuj膮 granty w wysoko艣ci do 3,5 mln z艂. Finansowanie jest przyznawane na okres 3 lat (z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia na kolejne 2 lata). 艢rodki te mo偶na przeznaczy膰 m.in. na wynagrodzenia, stypendia, szkolenia i sta偶e
w ramach rozwoju kadr oraz na pokrycie szeregu pozosta艂ych koszt贸w zwi膮zanych
z prowadzeniem prac B+R, w tym na prace zlecone (podwykonawstwo). Wnioskodawcy 鈥 niezale偶nie od narodowo艣ci 鈥 musz膮 posiada膰 co najmniej stopie艅 naukowy doktora.
W zespo艂ach, jakie stworz膮, zatrudnienie znajd膮 tak偶e studenci i doktoranci oraz m艂odzi doktorzy.

Projekty mog膮 by膰 realizowane nie tylko w jednostkach naukowych, ale tak偶e
w przedsi臋biorstwach lub konsorcjach naukowo-przemys艂owych (ten wariant nie jest mo偶liwy tylko w module Core Facility). Oznacza to, 偶e z finansowania mog膮 skorzysta膰 r贸wnie偶 firmy, kt贸re ju偶 posiadaj膮 dzia艂y B+R i takie, kt贸re chc膮 te dzia艂y tworzy膰. Firmy mog膮 otrzyma膰 nawet do 80% dofinansowania na projekty w oparciu o zasady przyznawania pomocy publicznej.

Termin przyjmowania wniosk贸w w systemie elektronicznym up艂ywa 16 stycznia 2017 r. o godz. 16.00 czasu lokalnego. Wnioski przyjmowane s膮 tylko w formie elektronicznej (nie ma konieczno艣ci przesy艂ania dokument贸w drukowanych). Kolejny nab贸r zostanie og艂oszony w kwietniu 2017 r.

Do ko艅ca 2019 r. Fundacja planuje zorganizowa膰 艂膮cznie po 7 konkurs贸w w programie TEAM, TEAM-TECH i TEAM_TECH Core Facility (razem z tegorocznymi konkursami). Finansowanie otrzyma ponad 100 zespo艂贸w, w kt贸rych zostanie zaanga偶owanych ponad 1400 m艂odych badaczy 鈥 student贸w, doktorant贸w i m艂odych doktor贸w.

Wi臋cej informacji o programach TEAM i TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility,
jak r贸wnie偶 dokumentacje konkursowe wraz za艂膮cznikami znajduj膮 si臋 na stronach program贸w: TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility.

Zach臋camy r贸wnie偶 do kontaktu z koordynatorami obu program贸w 鈥 o programie TEAM informacji udziela Kierownik Zespo艂u ds. Koordynacji Program贸w, dr Beata Fr膮czak (beata.fraczak@fnp.org.pl, tel. 22 845 95 43), natomiast o programie TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility informacji udziela Koordynator Programu, dr in偶. Dariusz 艁ukaszewski (dariusz.lukaszewski@fnp.org.pl, tel. 22 311 84 25).

*W wyj膮tkowych przypadkach, stosuj膮c preferencj臋 dla KIS, Fundacja mo偶e przyj膮膰 do finansowania projekty dotycz膮ce tematyki niewymienionej w KIS, je艣li maj膮 one znaczny potencja艂 aplikacyjny lub mog膮 pom贸c w rozwi膮zaniu istotnego problemu spo艂eczno-gospodarczego.