V Mi臋dzynarodowy Kongres Biogospodarki

20

PONIEDZIA艁EK

LISTOPADA / 2017

Godzina rozpocz臋cia:

11:00

Ogrodowa 17

艁贸d藕

V Mi臋dzynarodowy Kongres Biogospodarki to pierwsza w Polsce inicjatywa naukowo-gospodarcza, podczas kt贸rej spotykaj膮 si臋 przedstawiciele 艣wiata nauki, biznesu, administracji samorz膮dowej oraz instytucji pa艅stwowych. W jego trakcie zostan膮 om贸wione wyzwania zwi膮zane z komunikacj膮 zagadnie艅 z obszaru biogospodarki. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Uniwersytet 艁贸dzki.


Mi臋dzynarodowy Kongres Biogospodarki 艁贸d藕 2017 odb臋dzie si臋 20-21 listopada. Wydarzenie to ma na celu wspom贸c rozw贸j biogospodarki w Bioregionach Europy 艢rodkowej i Wschodniej. Podczas Kongresu zostan膮 om贸wione mo偶liwo艣ci, wyzwania i problemy stoj膮ce przed biomiastami i biowioskami 鈥 lokalnymi spo艂eczno艣ci dzia艂aj膮ce w duchu zr贸wnowa偶onego rozwoju, dlatego te偶 has艂o przewodnie tegorocznego spotkania to 鈥濨iospo艂eczno艣膰 w sercu biogospodarki Unii Europejskiej鈥.


Uczestnicy b臋d膮 mogli us艂ysze膰 m.in. o 偶ywno艣膰 wysokiej jako艣ci, biomateria艂ach i bioproduktach, przystosowaniu do zmian klimatycznych, biomasie, zielonym budownictwie, biorafineriach, substancjach organicznych w glebie, zr贸wnowa偶onych zeroenergetycznych biospo艂eczno艣ciach.


G艂贸wnym organizatorem wydarzenia jest Wojew贸dztwo 艁贸dzkie. Tegoroczny Kongres zgromadzi blisko 500 czo艂owych ekspert贸w wywodz膮cych si臋 z samorz膮d贸w, organ贸w ustawodawczych, przedsi臋biorc贸w, przedstawicieli wy偶szych uczelni, organizacji pozarz膮dowych i rolnik贸w. G艂贸wne cele Kongresu to wymiana do艣wiadcze艅 i wiedzy mi臋dzy Bioregionami Europy 艢rodkowej i Wschodniej oraz zwi臋kszenie udzia艂u przemys艂u w lokalnej biogospodarce i programach rozw贸j bioekonomii na poziomie krajowym.


Kongres odb臋dzie si臋 w hotelu Venna House Andel鈥檚 艁贸d藕, ul. Ogrodowa 17.


Wi臋cej informacji na -> http://bioeconomy.lodzkie.pl


Redakcja: Centrum Promocji