Czy wiesz, że laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przyjmujemy z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego? Szczegóły poniżej!

Postępowanie dla laureatów/finalistów olimpiad stopnia centralnego

W przypadku, gdy kandydat został zwolniony z egzaminu maturalnego na podstawie posiadanego certyfikatu językowego lub tytułu laureata/finalisty olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego – otrzymuje maksymalną liczbę punktów z tej części egzaminu, której zwolnienie dotyczy.

1. Laureat/finalista olimpiad stopnia centralnego przyjmowany jest na pierwszy rok studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z Uchwałą w sprawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na dany rok akademicki. Uchwały dot. zwolnień tworzone są na 4 lata do przodu, dając szanse wcześniejszego uzyskania informacji o zwolnieniach z postępowania kwalifikacyjnego na kierunki w UŁ.

2. Laureat/finalista po zarejestrowaniu się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) zaznacza na swoim koncie i uzupełnia dane o uzyskanym tytule oraz wwgrywa zaświadczenie, a następnie wybiera kierunek studiów. zaznaczając przy zapisie olimpiadę jako dokument dający zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego. Następnie pracownik COSiD – RiTS weryfikuje posiadane uprawnienie, przelicza punkty (wstawia do systemu maksymalną liczbę punktów) i zwalnia kandydata z postępowania kwalifikacyjnego na danym kierunku. Tytuł zwalnia z postępowania kwalifikacyjnego na określone kierunki, ale jeśli chcesz rekrutować się na inne, możesz to zrobić w ramach standardowego postępowania rekrutacyjnego na podstawie świadectwa maturalnego.

3. W przypadku olimpiad zwalniających na maturze z danego przedmiotu kandydatowi przyznawana jest maksymalna liczba punktów z przedmiotu olimpiady tylko wówczas, jeżeli na świadectwie maturalnym w miejscu oceny albo wyniku egzaminu maturalnego jest zapis: „zwolniony”. Z przedmiotu tego przyznawana jest kandydatowi ocena bardzo dobra lub celująca (w zależności od skali ocen) albo maksymalna liczba punktów. W tej sytuacji kandydat zobowiązany jest postąpić odpowiednio jak w pkt 3. Pozostałe przedmioty przeliczane są zgodnie z zasadami rekrutacji.

4. Laureaci/finaliści olimpiad stopnia centralnego, którzy zostali zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego, oprócz wymaganych dokumentów składają w terminie i w miejscu wskazanym na karcie kierunku oryginał zaświadczenia wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady.

5. Z uprawnień można skorzystać przez 3 następne lata począwszy od roku uzyskania świadectwa dojrzałości. Zasady te dotyczą także laureatów konkursów wskazanych w uchwale olimpijskiej. 

 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności