10 września, 2018 r.

Energetyka - wiedza w zasięgu ręki!

Energetyka - wiedza w zasięgu ręki!

Konwencjonalna, odnawialna, atomowa - rynek energii zmienia się bardzo dynamicznie, przepisy regulujące go również. Tym, którzy zamierzają lub już pracują w sektorze energetycznym, oferujemy studia podyplomowe "Polityka i regulacja energetyczna" na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Program studiów oparty jest na najlepszych wzorcach europejskich i jest na bieżąco z najnowszymi trendami w tym obszarze gospodarki. Można się zapisywać do 15 października.

Najbardziej potrzebna wiedza

Celem tych studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie prawa energetycznego. Program Studiów będzie obejmował najbardziej aktualne zagadnienia z punktu widzenia obrotu gospodarczego energetycznego. Zaprezentowane będą w szczególności zagadnienia regulacji w sektorze paliwowo-energetycznym, prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE oraz polityka energetyczna w Polsce. Analizowana będzie ochrona danych osobowych RODO w energetyce, reguły konkurencji, w tym pomoc publiczna, jak również pozyskiwanie funduszy dla sektora energetycznego. Rynek mocy będzie rozpatrywany przez pryzmat nowej ustawy, która warunkuje funkcjonowanie systemu rynku mocy.Elektromobilność, podobnie jak rynek mocy stanowi najnowsze zagadnienie i będzie obejmować nie tylko rozwiązania prawne, ale także kwestie zarządzania i techniczne. Ważny element studiów stanowi zagadnienie zarządzania przedsiębiorstwami energetycznymi, w tym tworzenie centrów usług wspólnych.Analizie zostanie poddana organizacja rynku gazu ziemnego w Polsce i UE oraz towarowy handel energią. Ukazane zostaną systemy wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Podniesione będą kwestie ważne zarówno dla gazu, odnawialnych źródeł energii, energii elektrycznej i ciepła w kontekście ochrony środowiska. Zajęcia poprowadzą specjaliści w dziedzinie energetyki, którzy są jednocześnie doświadczonymi praktykami.

Kształcimy ekspertów


Studia są adresowane zarówno do osób zajmujących się zawodowo problematyką energetyczną (pracowników spółek energetycznych, pracowników administracji publicznej), jak i do wszystkich zainteresowanych prawem energetycznym w różnych aspektach. Zasadniczy cel kształcenia naszych studiów podyplomowych to podniesienie profesjonalizmu słuchaczy w zakresie prawa energetycznego i odnawialnych źródeł energii oraz promowanie najnowszych rozwiązań prawnych na poziomie unijnym i krajowym. Rozwiązania prawne będą powiązane w dużej mierze z zagadnieniami technicznymi, ochrony środowiska, ekonomii.


Celem studiów jest też wskazanie na kwestię elektromobilności, bowiem aktualnie nie ma żadnych studiów, ani szkoleń w tym zakresie, a zapotrzebowanie na wiedzę obecnie jest bardzo duże. Podobnie trudna tematyka Compliance w sektorze energetycznym będzie ważna dla spółek energetycznych, które zaczynają dopiero w Polsce korzystać z narzędzi compliance.

Informacje organizacyjne

Studia obejmują 196 godziny zajęć prowadzonych w formie wykładów i warsztatów.
Zajęcia trwają dwa semestry od listopada do października – semestr zimowy i letni.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych sesji.
Zajęcia kończą się egzaminem pisemnym.

Wszystkie informacje o kierunku znajdą Państwo na stronie WPiA UŁ.
Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki i nauk ścisłych. Współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba studiujących tutaj obcokrajowców, a polscy studenci poznają Europę, Azję, czy wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Zapraszamy na stronę Biura Prasowego UŁ: https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/
Redakcja: Centrum Promocji UŁ


Poprzednia wiadomość „Tylko nie przez próg!” - Fragmenty etnograficzne odc. 2
Następna wiadomość Narodowy Dzień Sportu na UŁ