8 lutego, 2021 r.

„Minima luridica…”wygrywa VI Konkurs im. Prof. T. Kotarbińskiego

„Minima luridica…”wygrywa VI Konkurs im. Prof. T. Kotarbińskiego

graf.UŁ

Nagrodę w VI edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego dla najlepszej książki humanistycznej w Polsce zdobyła „Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych”, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Wydawnictwo Arche. Jej autor – Jerzy Zajadło, laureat VI edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego otrzymał 50 000 PLN na dalsze badania naukowe.


Zwycięskie dzieło


Kapituła Konkursu, złożona z naukowców z kilku wiodących polskich instytucji naukowych, uzasadniła tegoroczny wybór w następujący sposób:- W rozważaniach nad współczesnym znaczeniem rzymskich paremii Jerzy Zajadło odwołuje się do dorobku filozofii prawa, praktyki tworzenia i stosowania prawa a także zagadnień z zakresu relacji między etyką a prawem i nauką prawa. Ważna dla niego jest taka koncepcja etyczna nauki prawa, która powinna bronić się przed „polityczną instrumentalizacją”. W czasie łamania zasad praworządności i kryzysu kultury prawnej książka, która jest zarazem dziełem prawniczym, jak i humanistycznym pokazującym minima iuridica ma szczególne znacznie nie tylko dla prawników.


Jerzy Zajadło o swojej książce w nawiązaniu do "Traktatu o dobrej robocie" T. Kotarbińskiego:


- Wyróżnienie dla tej książki w Konkursie im. T. Kotarbińskiego jest jakimś wyzwaniem do tego, żeby uczynić prawo i prawoznawstwo przedmiotem "dobrej roboty", ponieważ wszyscy tego potrzebujemy.laureat_nagrody


Święto humanistyki


Nagroda im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych to wyróżnienie rangi ogólnopolskiej. Konkurs jest promocją badań, publikacji humanistycznych i samej humanistyki. Jest to jedyna tego rodzaju nagroda w Polsce. Jej laureat otrzymuje 50 000 zł na dalszy rozwój naukowy.Z roku na rok do konkursu zgłaszanych jest coraz więcej książek. W sumie, w sześciu edycjach, nadesłano ich blisko trzysta sześćdziesiąt, z wiodących instytucji naukowych w Polsce.


Każdego roku Kapituła Konkursu wskazuje pięć najlepszych prac z takich obszarów jak, m.in. filozofia, historia, psychologia, literaturoznawstwo czy filozofia prawa. Wybrane dzieła niejednokrotnie wpisują się w aktualny dyskurs społeczny i naukowy.


- Dowodem na ogromny potencjał polskiej humanistyki niech będzie fakt, iż w wyjątkowo trudnym dla wszystkich 2020 roku zebraliśmy niemal rekordową liczbę prac, po raz kolejny przekonując się, jak wiele do zaoferowania, bez względu na okoliczności, mają polscy naukowcy - prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego.


VI gala wręczenia Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego:Szóstą już nagrodę im. Prof. Kotarbińskiego wręczono podczas gali organizowanej dorocznie przez Uniwersytet Łódzki, która przez samych naukowców nazywana jest coraz częściej „świętem humanistyki”.Tegoroczna formuła gali, jak i czas w jakim się odbyła, były nieco inne niż dotychczas, z wiadomych powodów. Same założenia konkursu – obrady Kapituły, sposób wyłonienia laureata nagrody czy przebieg uroczystości, pozostały jednak niezmienne.


W opinii uczestników gali wydarzenie, pomimo przebiegu online, stało się kolejny raz przyczynkiem do głębokiej refleksji nad otaczającą nas rzeczywistością.Książki na najwyższym poziomie


Oprócz książki Jerzego Zajadły do ścisłego finału zakwalifikowano:Mariusza Mazura „Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945–1956. Aspekty mentalnopsychologiczne”, wydaną przez Wydawnictwo BELLONA;


Piotra Rachwała „Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582–1900”, wydaną przez Wydawnictwo KUL;


Dariusza Śnieżki „Kompleksja literatury. Studia staropolskie”, wydaną przez TAiWPN UNIVERSITAS;


Karoliny Wigury „Wynalazek nowoczesnego serca. Filozoficzne źródła współczesnego myślenia o emocjach”, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Nominowane książkiZwycięskimi dziełami z zakresu nauk humanistycznych w V minionych edycjach konkursu są:Jana Strelaua „Różnice indywidualne. Historia-Determinanty-Zastosowania”,


Ewy Kołodziejczyk „Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza”,


Doroty Sajewskiej „Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja Teatru Wielkiej Wojny”,


Andrzeja Friszke „Sprawa Jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981-1984”,

Grzegorza Ziółkowskiego „Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej”Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego„W wolności najważniejsza jest jej świadomość”


Uniwersytet Łódzki, na którym narodziła się idea nagrody, zawsze konsekwentnie wspierał humanistykę i doceniał jej znaczenie we współczesnym świecie. Wybór patrona nagrody był zatem oczywisty.Został nim Prof. Tadeusz Kotarbiński, pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego - wybitny filozof i doskonały pedagog. Człowiek głębokiej refleksji i autor niezwykle trafnych, ponadczasowych myśli oraz po prostu, porządny człowiek.


Prof. Tadeusz Kotarbiński był polskim filozofem, logikiem i etykiem. Przedstawicielem lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej, po II wojnie światowej przeniósł się do Łodzi, gdzie został jednym z założycieli Uniwersytetu Łódzkiego i jego pierwszym rektorem. Najbardziej znanym dziełem Kotarbińskiego jest „Traktat o dobrej robocie" poświęcony prakseologii, czyli teorii sprawnego działania.


Traktat o dobrej robocie


belka_prowly_partnerzy (1)Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Zdjęcia: autor Maciej Andrzejewski, UŁ

Grafiki: autor Hanna Swaczyna, UŁ

Poprzednia wiadomość Badaczki UŁ zaproszone do współpracy z Oksfordem [ENG VER.]
Następna wiadomość Życie w glinie wypalone… UŁ w projekcie o Wandzie Szrajberównie