20 lipca, 2018 r.

Przyszli dyplomaci poszukiwani

Przyszli dyplomaci poszukiwani

Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2019, która przygotowuje do pracy w polskiej dyplomacji. To może być początek błyskotliwej kariery!


MSZ jest szczególnie zainteresowane zatrudnieniem osób posiadających wykształcenie o profilu prawniczym, ekonomicznym lub zarządczym oraz doświadczenie zawodowe w tychże obszarach, jak również osób posiadających znajomość rzadkich języków obcych zgodnych z potrzebami służby zagranicznej. Wybrani aplikanci będą pracowali w MSZ przez rok.


Przyszli dyplomaci muszą posiadać obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, znać dwa języki obce na poziomie umożliwiającym wykonywanie zadań w służbie zagranicznej (C1) i odznaczać się dobry stanem zdrowia.


Do obowiązków aplikantów będzie należeć:

· ukończenie programu szkoleń w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej;

· odbycie stażu zawodowego w MSZ oraz w placówce zagranicznej;

· ukończenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej;

· udział w innych szkoleniach, kursach oraz zagranicznych wizytach studyjnych przewidzianych przez kierownika aplikacji;

· przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.


Więcej na temat wymaganych dokumentów oraz harmonogram konkursu -> ADK 2019


Komplet dokumentów należy złożyć w Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub przesłać w terminie do 31 sierpnia 2018 r. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu dokumentów do MSZ.Zapraszamy na stronę Biura Prasowego UŁ: https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość UŁ na Fotofestiwalu 2018
Następna wiadomość Sens życia i jego znaczenie