18 maja, 2018 r.

Za kwiaty dziękujemy z Fundacją Słonie na Balkonie

Za kwiaty dziękujemy z Fundacją Słonie na Balkonie

Już pod koniec maja pierwsi studenci ubiegać się będą o tytuł licencjata czy magistra. Od kilku lat Uniwersytet Łódzki bierze udział w akcji Za kwiaty dziękujemy! Studenci, poprzez udział w niej, mogą podziękować swoim opiekunom, wręczając im zamiast kwiatów, wyjątkowe kartki zaprojektowane przez podopiecznych Fundacji Gajusz, HAPPY KIDS oraz w tym roku również Fundacji SŁONIE NA BALKONIE. Za kwiaty dziękujemy…i pomagamy tym, którzy tego najbardziej potrzebują.


Fundacja SŁONIE NA BALKONIE wspiera dzieci dotknięte traumami. Podopieczni Fundacji to dzieci, które przeżyły najgorsze rzeczy jakie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Mają od 3 do 18 lat. Część z nich ma za sobą hospitalizację na oddziale psychiatrycznym. Fundacja zapewnia dzieciom terapię, wspiera w trudach codzienności po to, żeby kiedyś mogły cieszyć się życiem, skończyć szkołę i założyć rodzinę.


Akcja Za kwiaty dziękujemy! działa na Uniwersytecie Łódzkim już od ośmiu lat. Polega ona na tym, że studenci, podczas obron prac licencjackich i magisterskich, zamiast dekoracyjnymi bukietami, w ramach podziękowań, obdarowują członków komisji specjalnymi kartkami pocztowymi, których projekty wykonali podopieczni Fundacji. Wpływy ze sprzedaży pocztówek są przeznaczane na cele charytatywne, wspierając działania statutowe.


20180427_5859


Przed rozpoczęciem akcji w 2009 roku, wśród studentów wybranych kierunków studiów został przeprowadzony sondaż badający poparcie naszej akcji. Ponad 90 procent z nich uznała, że jest to bardzo dobry pomysł i chętnie włączą się w jego realizację. Studenci wskazywali, że warto wspierać te organizacje, których działalność skupiona jest na pomaganiu dzieciom.


Kartki można zakupić w Wydawnictwie UŁ – ul. Lindleya 8.


Więcej o Fundacji -> www.slonienabalkonie.pl


Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Wykład Jana Jeništy
Następna wiadomość Łódź będzie się dalej wyludniać?