"MycoRise Up! Młodzi w Mykologii";"2019-04-12 00:00:00";"2019-04-13 00:00:00";"Terenowa Stacja Przyrodnicza Uniwersytetu Łódzkiego, Wojciechowskiego 14 Spała";"Serdecznie zapraszamy młodych badaczy świata grzybów do dzielenia się swoimi zainteresowaniami badawczymi, doświadczeniami i osiągnięciami. Konferencja kierowana jest do wszystkich studentów i doktorantów zainteresowanych grzybami lub badaniami wykorzystującymi te organizmy. Organizatorami są Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Sekcja Mykologiczno-Algologiczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Łódzkiego, Pracownia Algologii i Mykologii UŁ oraz Studenckie Koło Biotechnologiczno-Mikrobiologiczne UŁ. Konferencja odbywać się będzie 12-13 kwietnia 2019 roku w Stacji Terenowej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego w Spale. Każdy uczestnik będzie miał możliwość zaprezentowania tematyki swoich badań w języku angielskim lub polskim, w ramach prezentacji ustnej i/lub posteru multimedialnego. Najlepsze wystąpienia ustne (3) i posterowe (3) zostaną nagrodzone (atrakcyjne nagrody materialne).Tematyka konferencji jest bardzo szeroka i obejmuje: biologię i ekologię grzybów, - genetykę i genomikę grzybów, mykotechnologię i mykoremediację, taksonomię, ewolucję i filogenezę grzybów, - rolę grzybów w leśnictwie, rolnictwie, ochronie zdrowia, przemyśle i nowych technologiach, symbiozy z udziałem grzybów (porosty, mykoryza, endofity i inne), choroby roślin, zwierząt i człowieka wywoływane przez grzyby, zagrożenie i ochronę grzybów, etnomykologię i uprawę grzybówWięcej informacji na stronie: https://mycoriseup.wixsite.com/konferencja oraz https://www.facebook.com/myko.algo.unilodz/?ref=bo... Proszę śledzić stronę Sekcji Mykologiczno-Algologicznej SKNB UŁ oraz stronę Polskiego Towarzystwa Mykologicznego (www.ptmyk.pl). "