"Nauka sztuki – sztuka nauki. Góra i strumień – komunikacyjny potencjał natury";"2020-05-13 00:00:00";"2020-05-15 00:00:00";"Polskie Stowarzyszenie Strategii Twórczych oraz Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego mają zaszczyt zaprosić Państwa na czwartą edycję interdyscyplinarnej konferencji nt. „Nauka (płynąca ze) sztuki – sztuka (uprawiania) nauki”. Inspiracją dla podjęcia tytułowej problematyki jest artystyczna i przede wszystkim naukowa twórczość Joanny Ślósarskiej. Chcielibyśmy utrzymać możliwie otwartą formułę tak samego spotkania, jak i zakresu podjętych rozważań.W czwartej edycji („Góra i strumień – komunikacyjny potencjał natury”), kontynuującej problematykę zainicjowaną w poprzedniej, pragniemy przyjrzeć się możliwościom związanym z wykorzystaniem i komunikowaniem doznań, doświadczeń, konceptualizacji, wyobrażeń i ekspresji natury w możliwie szerokim, wielodyscyplinarnym ujęciu. Podobnie jak w poprzednich edycjach kierujemy uwagę na problemy związane z tradycją analizy i interpretacji dzieł sztuki, zjawisk artystycznych i procesów twórczych, w których szczególną uwagę chcielibyśmy poświęcić szeroko rozumianym aspektom ludzkiego poznania i poznawania przez sztukę, a także kształtowania kulturowego środowiska dla twórczego życia. Proponujemy perspektywę, w której twórczość naukowa i artystyczna stanowią komplementarne i wzajemnie nieredukowalne sfery aktywności, które mimo swojej autonomii mogą się z jednej strony kreatywnie inspirować, z drugiej zaś ukazywać nowe ścieżki indywidualnego i kulturowo-cywilizacyjnego rozwoju. Nie sugerujemy ograniczeń teoretyczno-metodologicznych, zachęcając jednocześnie do podejmowania zgodnych z osobistymi preferencjami i projektami egzystencjalnymi ujęć – tak homogenicznych, jak interdyscyplinarnych. W celu zgłoszenia wystąpienia prosimy o wypełnienie formularza do 15 marca 2020 r:https://forms.gle/EkQtpGZdCjdtjZcz7"