"NIEPEŁNOSPRAWNI i SZTUKA";"2017-10-26 09:00:00";"2017-10-27 00:00:00";"Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15 Łódź";"Celem konferencji jest refleksja nad stanem wiedzy oraz dorobkiem praktycznym dotyczącym koncepcji i problemów związanych z udostępnianiem sztuk wizualnych (zarówno tradycyjnych, jak i dzieł współczesnych) w sposób dostosowany do percepcji osób z różnymi dysfunkcjami m.in. wzrokowymi, ruchowymi, jak i słuchowymi itp.W ramach tej niezwykle ważnej ze względów społecznych problematyki w centrum zainteresowania organizatorów znajdują się problemy związane z audiodeskrypcją dzieł sztuki, tworzeniem tyflografik i makiet przestrzennych oraz sposoby tworzenia audioprzewodników dostępnych poprzez nośniki cyfrowe. Ważny krąg tematyczny stanowi również zagadnienie udostępniania przestrzeni muzealnej osobom niepełnosprawnym ruchowo/wizualnie z uwzględnieniem koniecznych działań adaptacyjnych wykonanych w salach ekspozycyjnych.Koleiny istotny blok tematyczny obejmuje problematykę dostosowywania muzeum do potrzeb osób niesłyszących lub słabosłyszących: język migowy, fonogesty, napisy dla niesłyszących, palmtopy z tekstem dostosowanym do odbioru przez osoby z dysfunkcją słuchu itd.Na konferencji poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące tworzenia tekstów przewodników (po przestrzeniach muzealnych, miejskich etc.) dla osób z dysfunkcjami: „tekstów łatwych do czytania”, przewodników w druku transparentnym z mapami brajowskimi i tyflografikami itp. Konferencja kierowana jest przede wszystkim do osób teoretycznie i praktycznie zajmujących się problemem udostępniania dzieł sztuki osobom niepełnosprawnym, zarówno w przestrzeni muzealnej, jak i miejskiej: historyków sztuki, edukatorów muzealnych, architektów, socjologów, psychologów, językoznawców, tłumaczy, muzealników, kuratorów, projektantów.Program konferencji -> niepelnosprawni_konferencja_programPlakat -> konferencja plakat "