"V Międzynarodowy Kongres Biogospodarki";"2017-11-20 11:00:00";"2017-11-21 14:30:00";"Venna House Andel’s Łódź, Ogrodowa 17 Łódź";"V Międzynarodowy Kongres Biogospodarki to pierwsza w Polsce inicjatywa naukowo-gospodarcza, podczas której spotykają się przedstawiciele świata nauki, biznesu, administracji samorządowej oraz instytucji państwowych. W jego trakcie zostaną omówione wyzwania związane z komunikacją zagadnień z obszaru biogospodarki. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Uniwersytet Łódzki. Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódź 2017 odbędzie się 20-21 listopada. Wydarzenie to ma na celu wspomóc rozwój biogospodarki w Bioregionach Europy Środkowej i Wschodniej. Podczas Kongresu zostaną omówione możliwości, wyzwania i problemy stojące przed biomiastami i biowioskami – lokalnymi społeczności działające w duchu zrównoważonego rozwoju, dlatego też hasło przewodnie tegorocznego spotkania to „Biospołeczność w sercu biogospodarki Unii Europejskiej”. Uczestnicy będą mogli usłyszeć m.in. o żywność wysokiej jakości, biomateriałach i bioproduktach, przystosowaniu do zmian klimatycznych, biomasie, zielonym budownictwie, biorafineriach, substancjach organicznych w glebie, zrównoważonych zeroenergetycznych biospołecznościach. Głównym organizatorem wydarzenia jest Województwo Łódzkie. Tegoroczny Kongres zgromadzi blisko 500 czołowych ekspertów wywodzących się z samorządów, organów ustawodawczych, przedsiębiorców, przedstawicieli wyższych uczelni, organizacji pozarządowych i rolników. Główne cele Kongresu to wymiana doświadczeń i wiedzy między Bioregionami Europy Środkowej i Wschodniej oraz zwiększenie udziału przemysłu w lokalnej biogospodarce i programach rozwój bioekonomii na poziomie krajowym. Kongres odbędzie się w hotelu Venna House Andel’s Łódź, ul. Ogrodowa 17. Więcej informacji na -> http://bioeconomy.lodzkie.pl Redakcja: Centrum Promocji "