"Welcome Meeting";"2018-02-19 13:30:00";"2018-02-19 15:00:00";"Wydział Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12 Łódź";"Już 19 lutego wszyscy nowi studenci programów wymiany studenckiej na semestr 2017/2018 będą mogli wziąć udział w spotkaniu powitalnym. Welcome Meeting odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji UŁ o godz. 13.30. Spotkania informacyjne dla studentów wymiany to już tradycja. Na początku każdego semestru Biuro Współpracy z Zagranicą chce jak najlepiej wprowadzić nowych studentów do społeczności UŁ. Podczas spotkania uczestnicy otrzymają informacje o formalnościach związanych z ich pobytem w UŁ, jak również o codziennym życiu w Łodzi. Pracownik BWZ dodatkowo zapozna studentów z materiałem z zakresu BHP. Zapraszana jest również policja, która wyjaśnia obywatelom innych krajów podstawowe zasady i przepisy prawne obowiązujące w Polsce. Studenci witani są zazwyczaj przez dr hab. Eleonorę Bielawską-Batorowicz, prof. UŁ – uczelnianego koordynatora Erasmus+, oraz dra hab. A. Gałkowskiego, prof. UŁ – uczelnianego koordynatora ECTS. W semestrze letnim 2017/2018 spodziewamy się łącznie ok. 365 nowych studentów: 225 z wymiany w ramach programu Erasmus+ oraz 140 z wymiany w ramach umów bilateralnych. Najwięcej studentów przyjedzie z Turcji, Kazachstanu, Rosji, Gruzji, Portugalii, Grecji i Chin. Materiał źródłowy: BWZRedakcja: Centrum Promocji"