"Uroczysty Senat UŁ i wspólny jubileusz ";"2018-05-22 09:00:00";"2018-05-23 00:00:00";"Wydział Filologiczny UŁ, Pomorska 171/173 Łódź";"Uniwersytety w Łodzi i Giessen współpracują ze sobą już 40 lat. Obchody Jubileuszu współpracy przypadają na dwa dni – 22-23 maja br. W tym czasie odbędzie się Kolokwium pt. „Współpraca naukowa Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen: projekty i perspektywy”, jak i oficjalne posiedzenie Senatu UŁ. W jubileuszowej uroczystości udział weźmie delegacja JLU (22 osoby) wraz z rektorem prof. Joybrato Mukherjee, który to podczas Senatu UŁ otrzyma Medal Universitas Lodziensis Amico, a prof. Joanna Jabłkowska, pełniąca funkcję dziekan Wydziału Filologicznego UŁ, medal z uczelni Giessen."