"Człowiek i nowe technologie - wykład";"2018-05-30 15:00:00";"2018-05-30 16:30:00";"Centrum Inicjatyw Społecznych , ul. Franciszkańska 1/5 Łódź";"Już 30 maja br. w Centrum Innowacji Społecznych UŁ odbędzie się szóste spotkanie otwarte w ramach cyklu „Dla Praktyki”. Podczas najbliższej edycji dr Marta Songin-Mokrzan wygłosi wykład pt. „Człowiek i nowe technologie. Perspektywa humanistyczna”.Podczas wystąpienia dr Marta Songin-Mokrzan poruszy kwestie tożsamości człowieka w opozycji do czynników pozaludzkich tj. zwierząt i wytworów techniki (robotów czy androidów). Współczesne nurty myśli humanistycznej (posthumanizm, nowy materializm czy nowe ontologie) sugerują przyjrzenie się więziom łączącym człowieka ze światem przyrody. Pojawia się również wątek nadawania sprawczości nie-ludziom, jak i decentralizacja zajmowanej dotychczas przez człowieka pozycji. Zostanie poruszona kwestia praktycznego zastosowania humanistyki w obszarze nowych technologii.Marta Songin-Mokrzan – doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii, adiunkt w Pracowni Antropologii Praktycznej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się antropologią materialności, antropologią technologii, etnografią procesów produkcyjnych, filozofią i ontologią maszyn. Autorka książki „Zwrot ku zaangażowaniu. Strategie konstruowania nowej tożsamości antropologii” (2014). Kontakt: marta.songin@uni.lodz.plZapraszamy 30 maja na godz. 15.00 do Centrum Innowacji Społecznych UŁ, ul. Franciszkańska 1/5 p.15."