"Spotkanie wokół książki Krystyny Śreniowskiej";"2018-06-20 17:00:00";"2018-06-20 18:00:00";"Instytut Historii UŁ, ul. Kamińskiego 27a Łódź";"Zapraszamy na spotkanie wokół książki „Krystyna Śreniowska. Moje życie”. Jest to pamiętnik Krystyny Śreniowskiej – wybitnego historyka, historiografa, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, działaczki opozycyjnej – w którym zawarła wspomnienia od czasów dzieciństwa i młodości spędzonych we Lwowie, Krakowie i Warszawie, po lata wytężonej pracy na UŁ.Z jednej strony to fascynująca historia młodej i ambitnej badaczki, wyrokami wielkiej Historii wykorzenionej wraz z rodziną ze swojej „małej ojczyzny” – z drugiej – to pamiętnik kobiety od pewnego momentu życia samotnej, doświadczonej przez los, łączącej wychowanie dwójki dzieci z pracą na uczelni.We wspomnieniach Śreniowskiej, która należała do pokolenia twórców łódzkiej Alma Mater, odbija się historia Uniwersytetu Łódzkiego i łódzkiego środowiska historyków. To również zapis działalności opozycyjnej – Krystyna Śreniowska od lat 70. była prześladowana z powodów politycznych. Angażowała się otwarcie w działalność opozycyjną: wspierała inicjatywy Komitetu Obrony Robotników, a następnie Komitetu Samoobrony Społecznej. Jako ekspert doradzała strajkującym łódzkim studentom w latach 1980/1981, a po 13 grudnia 1981 r. dzieliła swój czas między działalność dydaktyczną a pomoc internowanym działaczom opozycyjnym.20 czerwca 2018 r. o godz. 17.00,Instytut Historii UŁ (ul. Kamińskiego 27a) w sali posiedzeń Rady Wydziału (pierwsze piętro)www.wydawnictwo.uni.lodz.pl "