"Kongres Biogospodarki ";"2018-09-24 14:00:00";"2018-09-24 15:00:00";"Hotel Ambasador Premium , Kilińskiego 145 Łódź";"Jak skutecznie walczyć ze smogiem? Uniwersytet Łódzki z myślą o czystym powietrzu podczas Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki Łódź 2018 Przyczyną zanieczyszczeń powietrza w dużych aglomeracjach miejskich jest m.in. niekorzystne położenie miasta, duża liczba dni bezwietrznych oraz zabudowa kanałów przewietrzania miasta. Problemem jest też niedostateczna informacja na temat stanu zanieczyszczenia powietrza i sposobów jego eliminacji. Uniwersytet Łódzki ma zaszczyt organizować dyskusję na ten temat podczas tegorocznego Kongresu Biogospodarki. Forum Antysmogowe podczas Kongresu Biogospodarki będzie miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń o sposobach kompleksowej walki ze smogiem i przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń z nim związanych. Wśród panelistów znaleźli się m.in. prof. Joanna Wibig z Katedry Meteorologii i Klimatologii UŁ, Wiktor Warchałowski – Prezes Zarządu i współzałożyciel w Airly – start-upu, który buduje sieć sensorów powietrza dla miast i gmin, dzięki któremu możliwe jest monitorowanie stanu powietrza w czasie rzeczywistym za pomocą mapy online, prof. Wojciech Hanke z Instytutu Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera czy Rafał Czyżewski – Prezes Zarządu GreenWay Polska. Moderatorem dyskusji będzie Jakub Klimkiewicz – Wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Uczestnictwo w całym wydarzeniu jest bezpłatne. Międzynarodowy Kongres Biogospodarki odbędzie się w hotelu Ambasador Premium, ul. Kilińskiego 145. Pełny program Forum oraz rejestracja na www.bioeconomy.lodzkie.pl. "