"9. SEMINARIUM OPEN ACCESS";"2018-10-23 10:00:00";"2018-10-23 16:00:00";"Biblioteka UŁ, Matejki 32/38 Łódź";"Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na „9. Seminarium Open Access” organizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Open Access 2018. Jest to spotkanie, na którym dyskutujemy o otwartości nauki oraz uczestniczymy w działaniach na rzecz propagowania idei Open Access.Szczególy na stronie http://www.lib.uni.lodz.pl/openaccess/"