"X Akademicki Turniej Szachowy";"2018-12-01 10:00:00";"2018-12-01 17:00:00";"Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5 Łódź";" Zapraszamy 1 grudnia w godzinach 10-17 do budynku Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego przy ulicy POW 3/5. W turnieju będą mogli brać udział studenci WSZYSTKICH uczelni województwa łódzkiego oraz wszyscy pracownicy naukowi tychże uczelni! Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem szachywpia@gmail.com do 29 listopada 2018 roku. REGULAMIN X Akademickiego Turnieju Szachowego w Szachach Szybkich I. Cel i zadania Turnieju X Akademicki Turniej Szachowy w Szachach Szybkich (dalej: Turniej), organizowany w konkurencji indywidualnej, ma na celu popularyzację szachów wśród społeczności Uniwersytetów Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, Akademii Sztuk Pięknych i Uniwersytetu Medycznego oraz wyłonienie reprezentacji Uniwersytetu Łódzkiego na Akademickie Mistrzostwa Polski. II. Organizatorzy i patronaty Organizatorem Turnieju jest Prawnicze Koło Szachowe, AZS, Łódzki Związek Szachowy oraz WPiA i Ek-Soc. III. Uczestnictwo W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy studenci i pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Łódzkiej, Akademii Sztuk Pięknych i innych łódzkich szkół wyższych oraz oficjalni członkowie Prawniczego Koła Szachowego. IV. Zasady przeprowadzenia Turnieju Turniej rozgrywany jest systemem szwajcarskim w 9 rundach. Obowiązuje następująca punktacja: za zwycięstwo – 1 pkt, za remis – ½ pkt., za przegraną – 0 pkt. W przypadku równej liczby punktów decyduje system Bucholtza, a dalej wynik bezpośredni lub dodatkowy mecz. Czas do namysłu dla każdego z graczy wynosi po 10 minut na partię i 5 sekund na ruch. V. Sędziowanie Decyzje sędziego głównego, wydawane w porozumieniu z organizatorami, są ostateczne. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Szachowego. VI. Czas i miejsce przeprowadzenia Turnieju Turniej odbędzie się w sobotę 1 grudnia 2018 roku w godzinach 10-17, w budynku Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego przy ulicy POW 3/5. VII. Zgłoszenie Zgłoszenie następuje przez wysłanie wiadomości e-mail na adres szachywpia@gmail.com do dnia 29 listopada 2018 roku. W treści wiadomości należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, reprezentowaną uczelnię, status akademicki (pracownik naukowy, pracownik, student itp.). VIII. Nagrody Dla wszystkich przewidziane są drobne upominki. IX. Zasady finansowania Koszty związane z organizacją Turnieju pokrywają organizatorzy. Wpisowe nie będzie pobierane. X. Uwagi końcowe Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu aż do dnia Turnieju, a także zastrzegają sobie jego interpretację w kwestiach wątpliwych. Akceptując komunikat organizacyjny uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników. Akceptując regulamin uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć i filmów). Materiały tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych. Dalsze ich udostępnianie wymaga zachowania integralności. Publikujący zobligowany jest do podpisania źródła ich pochodzenia.Wszelkie zmiany i aktualizacje na FB: https://www.facebook.com/events/281299405825321/?a..."