"Konferencja „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”";"2018-11-21 09:00:00";"2018-11-21 15:00:00";"Konferencja „Niepełnosprawni na rynku pracy” to szereg wykładów, debat oraz prelekcji, a także Akademickie Targi Pracy Osób Niepełnosprawnych. Szczególnie zapraszamy na debatę: Dobre praktyki łódzkich uczelni na rzecz środowiska akademickiego, w której weźmie udział przedstawicielka UŁ - Katarzyna Król.W tegorocznej edycji podjęty zostanie temat nowych technologii, które są niezbędnym wsparciem osób z niepełnosprawnościami. Adresatami nowych rozwiązań cyfrowych są nie tylko osoby niepełnosprawne, ale ich rodziny, opiekunowie, osoby starsze, pracodawcy, przedstawiciele szkolnictwa. Podjęte tematy mają przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu oraz w ciekawy sposób przekazać wiedzę o nowych technologiach dedykowanych dla osób z niepełnosprawnościami.08.00 – 09.00 Rejestracja uczestników09.00 – 09.30 Oficjalne otwarcie09.30 – 10.00 Adrian Furman – „polski Stephen Hawking biznesu” – Prezes Grupy AF „Nowoczesne formy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na wybranych przykładach”10.00 – 10.20 Prof. Paweł Strumiłło – Politechnika Łódzka, Instytut Elektroniki „Elektroniczne systemy wspomagające niepełnosprawnych – teraz i jutro”10.20 – 11.00 Debata IDobre praktyki łódzkich uczelni na rzecz środowiska akademickiegoModerator: Monika Mazur – FARKatarzyna Król – Uniwersytet Łódzki, mgr inż. Magdalena Foszpańczyk – doktorantka – Politechnika Łódzka, Anna Płoszyńska – Uniwersytet Medyczny w Łodzi.11.00 – 11.30 Przerwa kawowa + Akademickie Targi Pracy11.30 – 11.45 Występ artystyczny12.10 – 12.30 Paweł Paczkowski – NU-MED. „Nowe technologie w medycynie wsparciem osób z niepełnosprawnościami”12.30 – 12.50 Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej / Krajowa Reprezentacja Doktorantów12.50 – 13.10 Studenci Politechniki Łódzkiej – Paweł Oleksy, Jarosław Kawecki, Robert Kawecki1. „Aplikacja komputerowa wspomagająca osoby z zaburzeniami motorycznymi oraz znacznymi wadami wzroku w korzystaniu z komputera oraz przeglądarki Internetowej”2. “ClearTell – aplikacja mobilna wspierająca terapię jąkania”13.10 – 13.30 Anna Kosiewicz – ZUS „E-dostępność ZUS”13.30 – 13.45 IMPEL „Dobre praktyki wsparcia osób niepełnosprawnych w wejściu na rynek pracy”13.45 – 14.15 Debata „Społeczna odpowiedzialność biznesu”14.15 – 14.30 Zakończenie / rozdanie certyfikatów uczestnictwa14.30 ObiadOrganizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.Więcej informacji"