"Skrzynka Domni-Bezdomni rekrutuje wolontariuszy do 30 stycznia";"2019-01-30 00:00:00";"2019-01-30 23:00:00";"Projekt prowadzi Centrum Innowacji Społecznych UŁ - międzywydziałowa, interdyscyplinarna jednostka Uniwersytetu Łódzkiego, w której polu zainteresowań i działań znajduje się przede wszystkim szeroko rozumiana innowacyjność społeczna, pojmowana jako nowatorskie, niestandardowe rozwiązania dotyczące wyzwań i problemów społecznych. Działanie CEIN oparte zostaje na interdyscyplinarnym podejściu do podejmowanych zagadnień i wypracowywanych rozwiązań dotyczących problemów społecznych przy jednoczesnej współpracy z przedstawicielami różnych sektorów. Istotne dla inicjatyw podejmowanych przez Centrum staje się łączenie nauki z otoczeniem społecznym, kulturowym i biznesowym, w tym z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami miejskimi. "