"Stanisław Ulam: od Lwowa do Los Alamos - seminarium wydziałowe";"2019-01-16 10:15:00";"2019-01-16 13:00:00";"Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, Pomorska 149/153 Łódź";"W jubileuszowym roku matematyki Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej zaprasza na seminarium wydziałowe poświęcone wybitnemu fizykowi i matematykowi Stanisławowi Ulamowi, które odbędzie się 16 stycznia 2019 r. o godz.10:15 w Małej Auli Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ. Jeden z najbardziej znanych i wszechstronnych matematyków i fizyków polskich. Współpracował m.in. z Banachem, Mazurem, Kuratowskim, von Neumannem, Erdösem, Tellerem, Metropolisem, Reinesem, Fermim. Brał udział w Projekcie Manhattan, rozwijał pionierskie zastosowania komputerów, był jednym ze współtwórców broni termojądrowej, opracował ideę nuklearnego napędu statków kosmicznych.Referuje dr Jerzy Kierul z UŁ. "