"I Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w Łodzi";"2019-02-16 10:00:00";"2019-02-16 15:00:00";"Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz samorządy doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz Politechniki Łódzkiej organizują I Otwarte Posiedzenie Zarządu, które rozpocznie się o godz. 10:00, 16 lutego 2019 r. w Pałacu Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/5 w Łodzi.Podczas wydarzenia odbędzie się debata ""Jakość kształcenia w szkołach doktorskich"", wezmą w niej udział: prof. dr hab. Zbigniew Marciniak - Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,prof. dr hab. Jerzy Woźnicki - Prezes Fundacji Rektorów Polskich,prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska - Prorektor ds. nauki Uniwersytetu Łódzkiego,prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski - Prorektor ds. organizacyjnych i studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński - Prorektor ds. nauki Politechniki Łódzkiej,dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM - Prorektor ds. kształcenia Akademii Muzycznej w Łodzi,mgr Łukasz Kierznowski - Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów Debatę poprowadzi - mgr Adrian Bekier - Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego. .Po raz pierwszy odbędzie się również specjalny koncert w wykonaniu doktorantów oraz pedagogów Akademii Muzycznej w Łodzi.Otwarte Posiedzenia mają na celu integrację środowisk doktorantów z całego kraju, nawiązywanie współpracy, poruszanie kwestii związanych prawami doktorantów, rozwijaniem samorządności doktoranckiej, podejmowaniem współpracy z ośrodkami wspierającymi działalność naukową doktorantów, wspieraniem lokalnych inicjatyw środowiska doktorantów.Podczas posiedzenia zostaną także przedstawione aktualne działania podejmowane przez w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, opiniowane i proponowane akty prawne kierowane do właściwych organów państwa.Więcej informacji: https://krd.edu.pl/2019/01/13/i-otwarte-posiedzeni...Parę słów o KRD:Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) reprezentuje środowisko ponad 40 000 doktorantek i doktorantów z różnych dyscyplin naukowych. Chętnie bierze udział we wszystkich aktywnościach promujących rozwój nauki i dających możliwość nawiązania współpracy z podmiotami otoczenia gospodarczego. KRD ściśle współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacją Rektorów Polskich, Radą Młodych Naukowców orazParlamentem Studentów Rzeczpospolitej Polskiej.Strona www: https://krd.edu.pl/"