"XXVI Wykład Rektorski: Poland and the European Culture Wars 2003-2019";"2019-03-21 10:00:00";"2019-03-21 12:00:00";"Wydział Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12 Łódź";"Serdecznie zapraszamy na XXVI Wykład Rektorski: Poland and the European Culture Wars 2003-2019, który wygłosi prof. Joseph Halevi Horowitz Weiler. Wykład odbędzie się 21 marca 2018 roku o godzinie 10:00 w Auli Niebieskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 8/12 w Łodzi.Prof. Joseph Halevi Horowitz Weiler – prawnik, wybitny specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i unijnego, od 2013 do 2016 roku rektor Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego (EUI) we Florencji. Obecnie profesor New York University. Uczestniczył w panelach arbitrażowych WTO i NAFTA, brał też udział w pracach nad tekstem Deklaracji Praw i Wolności Człowieka Parlamentu Europejskiego. Jest członkiem Amerykańskiej Akademii Sztuk i Nauk oraz redaktorem naczelnym dwóch międzynarodowych czasopism: European Journal of International Law i International Journal of Constitutional Law."