"Cykl spotkań poświęconych książkom nominowanym do Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego";"2015-11-03 00:00:00";"2015-11-18 00:00:00";"Pałac Biedermanna, ul. Franciszkańska 3/5 Łódź";"Program spotkań: 3 listopada (wtorek), godz. 17:00 Tomasz Kawski, Żydowskie gminy wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium historyczno-administracyjne (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego). W rozmowie wezmą udział: dr Jacek Walicki i dr Adam Sitarek z Instytutu Historii UŁ. 4 listopada (środa), godz. 18:00 Jan Strelau, Różnice indywidualne. Historia – Determinanty -Zastosowania (Wydawnictwo Naukowe Scholar) W rozmowie wezmą udział: dr Monika Wróbel, mgr Marta Kucharska i mgr Anna Józefczyk z Instytutu Psychologii UŁ. 5 listopada (czwartek), godz. 17:00 Piotr Wierzchoń, Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego, (Bel Studio) W rozmowie wezmą udział: prof. Barbara Kudra i dr hab. Rafał Zarębski z Instytutu Filologii Polskiej UŁ. 16 listopada (poniedziałek), godz. 17:00 Jacek Paśniczek, Predykacja. Elementy ontologii formalnej, przedmiotów,własności i sytuacji, (Copernicus Center Press) W rozmowie wezmą udział prof. Andrzej Indrzejczak, prof. Janusz Kaczmarek, prof. Janusz Maciaszek i prof. Marek Nowak z Instytutu Filozofii UŁ. 18 listopada (środa), godz.17:00 Andrzej Mencwel, Stanisław Brzozowski. Postawa krytyczna. Wiek XX(Wydawnictwo Krytyki Politycznej) W rozmowie wezmą udział: prof. Grażyna Borkowska (IBL PAN)), prof. Ryszard Koziołek (UŚ) i prof. Krystyna Pietrych (UŁ)."