"GIS Day 2015";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-19 00:00:00";"Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. POW 3/5 Łódź";" Czym są Systemy Informacji Geograficznej? Systemy Informacji Geograficznej (ang. GIS) to oprogramowanie, którego zadaniem jest wizualizacja danych geograficznych na podstawie wprowadzonych danych przestrzennych.18 listopada 2015 roku na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego referaty przedstawią zaproszenie goście, reprezentujący m.in.: Esri Polska Sp. z o.o., Hexagon Geospatial, Łódzkiego Ośrodka Geodezji, Emapa S.A., Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00. Tegorocznym obchodom święta Użytkowników Systemów Informacji Geograficznej towarzyszyć będzie również gra terenowa i warsztaty ArcGIS Online. Organizatorami wydarzenia są: Zakład Geoinformacji IGMiT WNG UŁ oraz Koło Naukowe PIKSEL.Patronat nad wydarzeniem objęli: Esri Polska Sp. z o.o.Informacje o GISday 2015 można również znaleźć na stronie:http://geoinformacja.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=gisday-2015Na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym ramach wydarzenia zapraszamy na następujące wydarzenia:- Warszaty dla studentów „Story Maps by ArcGIS” (17 listopada 2015 r., godzina 15:00 – 18:00, sala E206) Aplikacja Story Maps umożliwia stworzenie mapy w formie aplikacji internetowej za pomocą gotowego szablonu. Wykonanie aplikacji nie wymaga umiejętności programowania oraz tworzenia stron internetowych, gdyż szablon pozwala na łatwe dodawanie do mapy zdjęć, opisów i punktów lokalizacji. Zdjęcia mogą być dodawane w postaci adresu internetowego lub importowane z aplikacji do udostępniania zdjęć. Możliwe jest również dodawanie opisów, również w postaci tagów. Do tworzonej mapy można również dodać dodatkowe warstwy GIS, np. trasy wycieczek oraz obszary zainteresowania. Takie warstwy można importować z gotowych plików shp, gpx oraz csv. Głównym celem stworzenia mapy jest prezentacja oraz promocja interesującego zjawiska, obszarów, postaci lub wydarzeń z kraju lub ze świata.- Konferencja naukowa „Oprogramowanie GIS – teoria i praktyka” (18 listopada 2015 r., godzina 10:00-14:00, sala T401) Celem konferencji jest zaprezentowanie praktycznego wykorzystania systemów informacji przestrzennych w partycypacji społecznej, planowaniu przestrzennym, zarządzaniu miastem, biznesie czy gospodarce nieruchomościami. Nasi Goście – autorytety w dziedzinie systemów informacji przestrzennej – opowiedzą o najnowocześniejszych rozwiązaniach z tej dziedziny i podzielą się swoim doświadczeniem. Swoją obecnością zaszczycą nas m.in. przedstawiciele Łódzkiego Ośrodka Geodezji oraz Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Ponadto swoimi doświadczeniami podzielą się także przedstawiciele firmy ESRI Polska oraz TomTom. W konferencji udział wezmą również pracownicy Instytutu Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakładu Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pojawią się także osoby wykorzystujące oprogramowanie GIS w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego.- Warsztaty dla gimnazjalistów ze Zduńskiej Woli „Story Maps by ArcGIS” (18 listopada 2015 r., 15:00-18:00, Centrum Doktoranckie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego) Tradycją stała się organizacja warsztatów dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zduńskiej Woli. Uczniowie przygotują mapę wycieczki, wykorzystując gotowy szablon Story Maps. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką geoinformacji oraz tych, którzy z tym pojęciem spotykają się po raz pierwszy – będziecie zaskoczeni tym, jak duży wpływ technologie GIS mają na Wasze życie. Szczególnie serdecznie zapraszamy studentów pierwszego roku Gospodarki Przestrzennej, którzy już niedługo rozpoczną zajęcia dotyczące tych systemów."