"Warsztaty z geografii turyzmu";"2019-09-19 00:00:00";"2019-09-20 23:00:00";"XXXV Seminarium terenowe „Warsztaty z geografii turyzmu” odbędzie się w dniach 19-20 września br. na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Jest ono jednym z najstarszych w Polsce, nieprzerwanie organizowanym cyklicznie spotkaniem, skupiającym grono naukowców z różnych dziedzin zajmujących się turystyką. Ogromne doświadczenia zebrane z organizacji ponad trzydziestu tego rodzaju spotkań naukowych, dokonywane w ostatnim okresie zmiany w programie kolejnych seminariów oraz przemyślenia z tym związane skłoniły organizatorów kolejnych już XXXV „Warsztatów z geografii turyzmu” do próby powrotu do tradycji związanych z pierwszymi tego rodzaju spotkaniami. W bieżącym roku proponujemy, aby głównymi celami seminarium były, tak jak na samym początku, prezentacje: ► ukończonych i nie opublikowanych do czasu seminarium prac związanych z aktualnymi problemami badawczymi z zakresu turystyki, ► wyników ukończonych ostatnio (lata 2016-2018) prac habilitacyjnych i doktorskich z zakresu turystyki, ► tematów i założeń przygotowywanych prac z zakresu turystyki realizowanych na stopień naukowy, ► dorobku ośrodków naukowo-dydaktycznych (krajowych, zagranicznych) w zakresie różnych dyscyplin naukowych zajmujących się turystyką i jego wykorzystania w nauce i praktyce. Formuła programowa XXXV Seminarium terenowego „Warsztaty z geografii turyzmu” pozostaje otwarta także na inne wystąpienia, nie związane z proponowanymi celami seminarium, ale nawiązujące do szeroko rozumianej turystyki, przygotowane i opracowane w ośrodkach naukowych nie prowadzących studiów na kierunkach turystyka i rekreacja czy gospodarka turystyczna, w których turystyka stanowi dodatkowy przedmiot badań. Ponadto w czasie seminarium planujemy spotkanie robocze Komisji Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium i wyrażamy nadzieję na zainteresowanie jego tematem. Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia dostępnego na -> www.turyzm.edu.pl"