"Konferencja - Władza i polityka w czasach nowożytnych";"2019-10-10 09:30:00";"2019-10-11 13:00:00";"Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kamińskiego 27A, 90-219 Łódź, Kamińskiego 27a Łódź";"Problematyka konferencji podzielona została przez organizatorów na dwa bloki. W pierwszym – Polska i Europa – znalazły się zagadnienia związane z polityką wewnętrzną państwa polsko-litewskiego (m.in. sejmiki, urzędy i urzędnicy) oraz jego polityką zagraniczną (poselstwa, opinie obcych dyplomatów o Rzeczpospolitej) i handlową w XVI–XVIII stuleciu. W drugim bloku – Europa i Świat – przewidziana została prezentacja referatów poświęconych stosunkom międzynarodowym w Europie oraz rywalizacji kolonialnej europejskich mocarstw od XVI do XVIII wieku. Swoje miejsce znalazły tu również kwestie odnoszące się do spraw wewnętrznych Stanów Zjednoczonych Ameryki w końcu XVIII stulecia. Harmonogram"